Det sekulära samhället är garanten för religionsfrihet liksom för friheten från religionen

Den bisarra rättegången i Solna Tingsrätt där en man frikänts från kvinnomisshandel baserat på att denne “var av bättre familj” än kvinnan och där istället kvinnan misstänkliggjordes då hon istället skulle “löst detta inom familjen” har nu fått konsekvenser.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0mRPx/maryam-jassems-exman-frikandes-av-solna-tingsratt–har-kants-overkli

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3Ew6z/centern-trodde-inte-langre-hon-hade-de-asikterna

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hor-leif-gw-kommentera-kritiserad-dom-i-solnatingsratt?cmpid=del%3Afb%3A20180306%3Ahor-leif-gw-kommentera-kritiserad-dom-i-solnatingsratt%3Anyh%3Alp

Nämndemännen Hasan Fransson och Ebtisam Aldebe, båda tillhörande Centerpartiet, lämnar respektive utesluts nu ur partiet.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1ky0PQ/namndemannen-utesluts-ur-centerpartiet

Från partiet påpekar man att förespråkande för sharialag för muslimer inte är förenligt med partiets värderingar. De båda nämndemännen får dock stöd över partilinjerna från Miljöpartisten Robert Ahl som menar att historien är uppdiktad.

https://www.expressen.se/nyheter/mp-politiker-i-stod-till-namndemannen-inget-konstigt-med-domen-/

Oavsett så förtar detta dock inte att de båda nämndemännen förespråkar särlagstiftning baserat på credo. Detta är fullkomligt oacceptabelt i ett sekulärt parlamentariskt samhälle och är oförenligt med svensk lag. Likhet inför lagen oavsett kön, credo, läggning och status är en grundförutsättning för att hålla ihop det svenska samhällsbygget. Det Hasan Fransson och Ebtisam Aldebe representerar är inget annat än en arkaisk patriarkal sekteristisk klanmentalitet.

Om nu inte Hasan Fransson och Ebtisam Aldebe kan finna sig i att acceptera det sekulära samhällets principer kan de vänligen följa Rotterdams muslimske borgmästares uppmaning till islamister vilka inte vill bli en del av samhället utifrån rådande premisser och istället söka sig annorstädes, till ett land som tillämpar sharialagstiftning.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/12/rotterdams-muslimska-borgmastare-integrera-er-eller-stick

I detta ligger vare sig rasism eller islamofobi. Om en muslim finner att religionen är en fråga för vederbörande och Allah så är det den enskildes spörsmål och ingen annans. Samma principer gäller oavsett credo i ett sekulärt samhälle. Problemet är att en islamist inte anser att religionen är en fråga för den enskilde. För en islamist är religionen liktydigt med politik och såväl ett moraliskt som civilrättsligt rättesnöre. Religionen är allomfattande. Så var även fallet en gång med kyrkan i Sverige, innan Upplysningstidens ideal och parlamentarismen slagit igenom. Låt sedan vara att kyrkans makt i Sverige i jämförelse med på kontinenten begränsades genom Reformationen och en stark kungamakt som var beroende av det självägande bondeståndet.

Dessvärre har under många år all form av rättfärdig kritik riktad mot islamister likställts med rasism och islamofobi. Undertecknad har själv egenupplevd erfarenhet av detta. Mina muslimska vänner tar dock religionen med en klackspark, äter gärna bacon och dricker alkohol. En islamist skulle inte se dessa som muslimer utan snarare kafiri, som vantrogna. De insinuationer om att varandes rasist och islamofob jag fått till del har dock kommit från etniska svenskar efter att jag ifrågasatt hur SSU Stockholm kan ha fortsatt förtroende för Rashid Musa, som även är ordförande för SUM, Sveriges Unga Muslimer, efter att organisationen bjudit in hatpredikanter som uppmanat till mord på homosexuella i profetens namn. För egen del del ser jag detta som något som är oförenligt med devisen om “allas lika värde”.

Dessvärre är det numera uppenbart, t.o.m. för de mest naiva och indoktrinerade politiskt korrekta, att islamismen infiltrerat det svenska samhället.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/partierna-maste-skydda-sig-mot-islamisterna-21004

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ar-du-nojd-med-sajten-ibn-rushd-skapat-bah-kuhnke-20684

Mehmet Kaplan (MP), Yasri Kahn (MP), Abdirizak Waberi (M), Ebtisam Aldebe (C) och Omar Mustafa (S) har alla nått höga politiska positioner, i Kaplans fall t.o.m. som statsråd tills dess att vederbörandes kontakter med turkiska fascister, de s.k. Grå vargarna, och islamister blev allmänt kända. Att islamisten Omar Mustafa kunde väljas in i SAP:s partistyrelse, trots dennes minst sagt tvivelaktiga kopplingar, är i sanning iögonfallande.

http://helenaedlund.se/socialdemokraternas-islamistiska-draksadd/

Det förefaller precis som Helena Edlund skriver att det funnits ett påtagligt identitetspolitiskt narrativ bakom detta till vilket kan fogas skrupulöst röstfiske. Även Sakine Madon skrev häromdagen om hur Centerpartiet fallit till föga för samma håglösa opportunism.

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-rostfiske-och-mangfaldspanik-far-partier-som-c-att-tappa-fotfastet

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/0EXn4o/slog-larm-om-namndemannen–anda-sattes-hon-pa-listan

http://www.dt.se/opinion/ledare/sakine-madon-vi-ar-trotta-pa-att-reduceras-till-kon-hudfarg-och-yta-av-sadana-som-dig-linnea-claeson

I kulisserna bakom stora delar av svensk islamism återfinns Muslimska brödraskapet, bl.a. med band till SUM. Muslimska brödraskapet är en organisation som är terrorklassad i ett stort antal länder och låg bl.a. bakom terrorattacken mot Kadetthögskolan i Aleppo 1979 med hundratalet döda. Den islamistiska resningen mot Baathregimen i Syrien kulminerade sedermera med den s.k. “Massakern i Hama” 1982 där bortåt 20 000 människor dödades efter hårda gatustrider. Organisationen har även legat bakom terrorattentat mot västerländska turister och koptiska kristna i Egypten under Hosni Mubaraks styre. Men numera säger man sig inte använda terrorism som politisk metod.

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vilken-makt-har-muslimska-brodraskapet-i-sverige/

https://ledarsidorna.se/2018/03/muslimska-brodraskapets-utbredning-i-sverige-inte-okand/

https://detgodasamhallet.com/2018/03/07/sveriges-unga-muslimer-och-jihadismen-i-syrien/

Hur trovärdigt Muslimska brödraskapet är i detta fall kan ifrågasättas. Inte minst när man läser Johan Westerholms grävande om Ibn Rushd och Islamiskt Kulturcentrums tveksamheter:

https://ledarsidorna.se/2018/03/folkbildningsradets-pengar-pa-drift-och-bara-en-person-vet-med-sakerhet-var-de-ar/

“Det mest bestickande i Ibn Rushd hantering är å sin sida att den som kvalitetssäkrat underlaget för utbetalning är ett känt namn inom islamistiska kretsar. Yassir al Sayyed Issa. Yassir al Sayyed Issa är idag anställd som kommunikatör på Ibn Rushd. Yassirs al Sayyeds chef är Sara Gunnerud, S och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Yassir al Sayyed Issas far, Tarif al Sayed Issa, avled i förra veckan i sviterna av skadorna från en bomb i staden Idlib, Syrien. Han var där enrollerad i bland annat Faqh-armén som var del i folkmordet på Idlibs 1 300 kristna. Assir al Sayyeds bröder är även de kända.”

Långt ifrån alla islamister är dock våldsbejakande jihadister skall sägas. Men värdegrunden i synen på kvinnors rättigheter, homosexuellas dito liksom religiösa minoriteter har man i mångt och mycket gemensamt.

https://www.expressen.se/gt/homosexuella-inte-valkomna-forening-kan-forlora-bidrag/

Tar man exempelvis IS agerande visavi yazidiska kvinnor i Irak så hänvisar man detta till att detta är en jihadists rättighet att genom segrarens rätt ta för sig av kvinnor av annat credo. En muslimsk kvinna, i synnerhet sunnitisk, är däremot haram. Det är i en svensk kontext att sticka ut hakan i detta tidevarv kännetecknad av identitetspolitik och politisk korrekthet att påpeka att denna kvinnosyn troligtvis i inte liten mån kan förklara det ökade antalet våldtäkter. I Sverige förs av politiska skäl ingen statistik över gärningsmäns etniska ursprung, men så sker i våra grannländer.

https://www.expressen.se/nyheter/sprickan-om-invandrare-och-brottsligheten/

Där föreligger en abnorm överrepresentation av män från MENA-området vid överfallsvåldtäkter där offer och gärningsman inte känner varandra sedan tidigare. Att kulturella variabler såsom kvinnosyn skulle ha någon betydelse avfärdas i Sverige med att den enda gemensamma nämnaren är biologisk, att män våldtar. Mohamed Omar skrev häromdagen om den omvända rasism som föreligger gentemot svenska kvinnor.

https://detgodasamhallet.com/2018/03/02/vi-ska-ta-over-ditt-land-din-svenska-hora/

Jämför denna kvinnosyn med den som Ebtisam Aledebe gav uttryck för i SVT 2006 och hur domen i Solna motiverades. En kvinna är i en islamists ögon underordnad mannen, socialt och juridiskt.

 

 

Att problematiken med t.ex. hederskultur i mångt och mycket relativiseras av förmenta feminister inom t.ex. Fi! visar på hur stark identitetspolitiken idag vuxit sig i Sverige.

http://soheilafors.blogg.se/2018/march/relativisera-inte-hedersvaldet-fi.html

http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-fi-bekampar-hellre-brostskamt-an-hederskultur

Man blir därigenom att likställas närmast med s.k. nyttiga idioter för islamisternas politiska mål. De mest radikala islamisterna menar att jihad och islamismens politiska mål inte bara skall föras genom terrorism och på slagfältet med vapen i hand i t.ex. Syrien utan också genom politiska påverkansaktioner och infiltrering utav företrädesvis politiska organisationer på vänsterkanten i Väst. Ett effektivt modus operandi för att göra islamismens mål rumsrena och untouchable är att påverka det offentliga rummet till den grad att kritik utav islamismens mål ofrånkomligen likställs med rasism och islamofobi. Den svenska samhällsdebatten har befunnit sig i detta tillstånd i många år nu och har utan tvekan bidragit till att exempelvis SD vuxit på det sätt som partiet gjort. I många väljares ögon har SD varit det enda parti som varit konsekvent i sin attityd mot islamismens allt starkare ställning i Sverige emedan de etablerade partierna synbart agerat med läpparnas bekännelse. Detta borde rimligtvis vara anledning till eftertanke och omprövning av sina göranden?

Att nyliberaler och den politiska vänstern håglöst låtit sig ledas in i islamismens fålla är beroende på att identitetspolitiken föranlett en uttalad beröringsskräck och politisk opportunism. Den muslimska befolkningsgruppen är idag alltför viktig för att stöta sig med. Men samtidigt har man i denna process sålt ut de värderingar man säger sig stå för. Vad har man egentligen ideologiskt gemensamt med islamisterna vad det gäller synen kvinnors rättigheter, HBTQ-personer och de vattentäta skott som skall gälla mellan civilsamhället och religionens roll i landets styre o.s.v.? Den apologetiska hållning visavi exempelvis Muslimska Brödraskapet som uppvisas från exempelvis religionshistorikern tillika mottagaren av Jan Myrdals Leninpris Mattias Gardell och Tro och Solidaritets Ulf Bjereld, den senare en gång i tiden medlem i KPLM(r) och idag med ansenlig makt över svensk akademi givet sin position i Vetenskapsrådet, är ur ideologiskt perspektiv minst sagt märklig.

http://www.gp.se/kultur/kultur/mattias-gardells-ohederliga-retorik-1.798753

För egen del vill jag leva i ett Sverige där det står alla fritt tro på vilken Gud de önskar, att leva tillsammans med den man älskar, oavsett credo, etnicitet och kön och kunna förvänta sig att bli behandlad av vårt rättssystem på ett likvärdigt sätt.

https://www.aftonbladet.se/https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KvlXAE/domen-visar-att-det-slagit-slint-i-sverige

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skarp-lagstiftningen-mot-hedersrelaterat-vald-20992

Genom att spela under täcket med islamismen för kortsiktig politisk vinnings skull gör man inte bara etniska svenskar, kristna som sekulära, en björntjänst utan framförallt de moderata muslimer vilka önskar leva ett liv i enlighet med svensk sekulär norm. Genom att ge islamisterna tolkningsföreträde till att definiera islam och religionens tillämpning urholkas samhällsväven och ett sekteristiskt samhälle tillåts rota sig. I förlängningen bidrar man dessutom till verklig rasism och ökad främlingsfientlighet i enlighet med den enkla logiken om att varje aktion har en motreaktion. Det sekulära samhället är således inte bara garanten för religionsfrihet utan det är också en förutsättning för friheten från religionen.

 

 

 

 

Advertisements
Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

Fake news och propaganda i Folkhemmet

Vinter-OS i sydkoreanska Pyeongchang har varit ett mycket lyckat sådant, inte minst för de svenska skidskyttarna.

http://lipoptena.blogspot.se/2018/02/svenska-os-medaljer-skjutvapen-avgorande.html?m=1

https://www.svd.se/luftgevar-ungas-intrade-till-glodhet-popsport

Doris Högne Rydheim, som var regeringen Reinfeldts utredare angående en ny vapenlagstiftning 2013, håller kanske inte med och då inte bara på grund av Tre Kronors fall mot Tyskland. Hon fällde ett för svenska vapenägare ökänt uttalande i SVT inför utredningen: “-Skytte är ingen sport, tacka vet jag hockey!” Redan där visste nog många vad som komma skulle. Hon skulle sedermera bl.a. föreslå begränsningar för skidskyttet av “säkerhetsskäl” och förordade även retroaktiv lagstiftning i strid med svensk lag, detta för att med hennes egna ord “ta död” på svenska kpistskyttegrenen. Doris var då rektor för Polishögskolan i Solna och ledamot i Rikspolisstyrelsen. Numera är hon kanslichef för Högsta Förvaltningsdomstolen.

Det är således inte utan att man undrar hur domstolen kunde komma fram till sitt utslag i Toni Celans numera välkända batalj gentemot Polismyndighetens tjänstemannaaktivism och vilken roll “korridorsnack” haft? I synnerhet som motparten Peter Thorsell inför sittande domstol drog tillbaka samtliga tekniska skäl för avslag och hävdade att dennes jäviga avslag på Celans licensansökan föll under skyddslagstiftningen. Likväl gick domstolen på Polismyndighetens linje trots att Celans ansökan avsåg en av Naturvårdsverket för jakt godkänd vapenmodell.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/dom-om-vapen-oroar-jagare/

http://www.jaktjournalen.se/benelli-mr1-i-kammarratten/

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/avgorande-mal-om-vapenlicenser-20171123/

Mycket av det Rydheim föreslog och som skrotades efter hård kritik under remissrundan dök dock sedermera upp igen i EU-kommissionens förslag till nytt Vapendirektiv som kom blott fem dagar efter terrorattentaten, som begicks med illegala vapen, i Paris hösten 2015. I detta förslag förordade EU-kommissionen t.o.m. så drakoniska åtgärder som att tvinga unionens museer att plugga de delar av sina samlingar som tillverkats efter 1880 “för att motverka terrorism.” Förmodligen var den senare dårskapen förhandlingsmån för att komma åt favorithatobjekten, halvautomatiska vapen. Direktivet röstades igenom, låt vara i urvattnad version efter hård kritik, trots att EU inte följt sitt eget regelverk om konsekvensanalys och subsidiaritetsprincip. Idag meddelades att EU:s ombudsman fann detta förfarande “rimligt” efter att en klagan inkommit redan för ett år sedan. Så mycket för principer när populistiska symbolpolitiska poäng finns att kamma hem.

Turerna kring svenska Polismyndighetens vanskötsel av licenshanteringen, oförblommerade tjänstemannaaktivism och ignorerande av svensk lag och den politiska lobbyverksamhet man hängivit sig åt i Bryssel finns att läsa om nedan. För en sann demokrat bör detta få både ett och två ögonbryn att höjas.

https://firearms-united.com/sv/something-rotten-kingdom-sweden-spreading-part-1/

https://firearms-united.com/sv/something-rotten-kingdom-sweden-part-2/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-mest-korrupta-landet-i-skandinavien

Strävan efter att beskriva det legala svenska vapenägandet som ett samhällsproblem och få den oinsatta allmänheten att koppla samman gängkriminaliteten och förortskjutningarna är en medveten politisk agenda hos tongivande tjänstemän inom Polismyndigheten sedan många år tillbaka. Senast igår gick Stockholmspolisen ut på Twitter med informationen att en MAC-11 kpist lämnats in i Botkyrka med orden: “-Ännu ett illegalt vapen borta från gatan.” Saken var bara den att “vapnet” ifråga var en replika från spanska Denix och som licensfritt kan köpas på allehanda Hobbex-liknande etablissemang.

28378727_10214422741269730_4333094947641484070_n

Omgående började kommentarerna från vapenägare, vilka numera utvecklat en aversion mot Polismyndighetens tveksamheter i vapenfrågor, påpeka att man bör ha kompetensen att se skillnad på en “Model Gun”, som de facto står stämplat på “vapnet” och äkta vara?  Så frågan är då om man är lögnaktiga eller inkompetenta på Polismyndigheten? Ingetdera alternativ är särskilt stärkande för trovärdigheten för denna.

Personligen är jag numera så konspiratoriskt sinnad efter alla turer kring Rydheim-utredningen, tjänstemannaaktivismen i Polismyndighetens licenshantering och Vapendirektivet att jag tror på första alternativet.

https://timbro.se/smedjan/debatt-vapeamnestin-gor-ingen-nytta/

http://www.kuriren.nu/nyheter/debatt-slut-med-skytte-och-jakt-i-sverige-8692365.aspx

Värt att ha i åtanke är också hur man från myndighetens sida bara för några månader sedan i svensk massmedia stod och hävdade att man inte vet hur många skjutvapen av legalt svenskt ursprung som förekommer vid våldsbrott. Det vet man. Dessa förekommer statistiskt vid våldsbrott i Sverige vid ca 2 tillfällen per år. Då skall man också ha i åtanke att Sverige per capita är ett av världens mest vapentäta länder med 1,8 miljoner vapen fördelat på 600 000 vapenägare.

http://www.dagensjuridik.se/2013/06/antalet-brott-som-begas-med-stulna-legala

Procentsatsen blir med andra ord försvinnande liten. Syftet med detta yttrande å Polismyndighetens vägnar var tämligen uppenbart för den som är insatt i myndighetens agenda. Ytterst syftar denna till att vilseleda allmänheten och att förmå politiska företrädare likt förre inrikesminister Anders Ygeman att “tänka på säkerheten” för att i sann populistisk symbolpolitisk anda visa dådkraft och offra sportskyttegrenar som “är på marginalen” och därigenom förbjuda saker som man på Polismyndigheten inte tycker om.

https://nyheter24.se/debatt/847982-ygeman-lyssnar-sportskyttar-maste-sakerheten

https://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/

Visst låter det värdigt en parlamentarisk demokrati så säg? Något är i sanning ruttet uti kungadömet Sverige när det är Polismyndigheten som står för “fake news”, håglöst understödda av journalister med fullt utvecklad hoplofobi likt Sydsvenskans Henrik Bredberg.

https://www.sydsvenskan.se/2018-02-18/henrik-bredberg-begransa-antalet-vapen-dar-som-har

Denne tog tillfället i akt att efterlysa ytterligare inskränkningar för laglydiga svenska vapenägare i skenet av det senaste vansinnesdådet i USA, ett dåd som sannolikt kunnat hejdats om det inte varit för att amerikanska myndigheter fallerat att agera trots att ett stort antal påstötningar från allmänheten gjorts innan dådet begicks.

https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/02/23/florida-school-shooting-sheriff-got-18-calls-cruzs-violence-threats-guns/366165002/

Vi ser alltså hur ett narrativ skapas för att förmå allmänheten att se problem där dessa inte finns. Men ha förtröstan medborgare, snart har vi en kommission som inför valet skall skydda oss från “fake news” och ryska påverkansaktioner.

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, fishing and wildlife, International politics, USA | Leave a comment

Med all respekt..

..för offren och deras anhöriga i den senaste skolskjutningen i USA men än gång så används en tragedi, som kunde ha undvikits om myndigheterna agerat, till politisk oppurtunism, t.o.m. i Sverige. Att den amerikanska vapendebatten är hettad är inget nytt. Denna gång är det dock inte Women’s March anförd utav islamisten Linda Sarsour utan barnen som skall marschera till Washington för att protestera mot NRA och 2nd Amendment.

http://www.newsweek.com/florida-kids-will-march-washington-shame-adult-politicians-810381

President Trump blev som sedvanligt kölhalad i amerikansk “progressiv” media då han inte automatiskt tog ställning för skärpta vapenlagar utan snarare påpekade bristerna i FBI:s agerande. Och visst det finns luckor i amerikansk vapenlagstiftning, såsom vad gäller brister i t.ex. bakgrundskontroller och i synnerhet vad gäller försäljning vid s.k. gun shows etc. Men det specifika vansinnesdådet i Flordia hade kunnat undvikas om FBI faktiskt agerat på det tips man fick in flera veckor innan dådet, lite grann som fallet var i Sverige med serieskytten Mangs där dennes skytteklubb tipsade polisen om att vederbörande var suspekt.

https://www.reuters.com/article/us-florida-shooting/fbi-admits-failure-to-act-on-florida-school-gunman-drawing-anger-idUSKCN1G00T7

I Sverige, liksom i Europa för den delen, förefaller många vara smått besatta i att genomgående utmåla NRA som vapengalningar, ytterst sällan belyses de positiva saker som organisationen gör såsom att utbilda bl.a. tusentals barn och ungdomar i vapensäkerhet m.m. Att Nikolas Cruz var medlem i skolans luftgevärsförening i NRA:s regi, och använde en AR15, USA:s mest populära halvautomatiska sportskyttegevär, för att begå sitt dåd verkar driva på förbudsvurmandet än mer, precis som fallet varit inom EU med det nu genomklubbade vapendirektivet som kom i kölvattnet av terrorattentaten i Paris. Ett dåd som nota bene begicks av kriminella islamister med illegala vapen vilka införskaffats på svarta marknaden.

http://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/17/florida-shooting-suspect-nikolas-cruz-member-schools-rifle-team/

Att samma vapentyp som användes vid vansinnesdådet i Parkland, en AR15, också användes för bara några månader sedan av en laglydig medborgare i USA i ett rådigt ingripande för att avsluta en galnings framfart, verkar snabbt ha glömts bort. En galning som likaledes var beväpnad med en AR15.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/06/have-a-go-hero-shot-sutherland-springs-gunmanand-helped-prevent/

Snabbt dök förbudsvurmandet upp även i Sverige som reaktion på dådet i Florida.

https://www.sydsvenskan.se/2018-02-18/henrik-bredberg-begransa-antalet-vapen-dar-som-har

Sydsvenskans ledarskribent Henrik Bredberg skrev att vapenmängden måste begränsas även i Sverige i sann tröttsam politiskt korrekt ygemaniansk anda. I sanning ett osnyggt sätt att profitera på tragedin i Florida om man tar på sig de empiriska glasögonen. Tar vi Sverige som exempel så finns här ca 1,8 miljoner legala skjutvapen fördelat på ca 600 000 vapenägare. Statistiskt används legala vapen vid brott vid ca 1-2 gånger år, oftast då i s.k. familjetragedier. Även om dessa händelser utan tvekan är tragiska så är problemet oftast inte beroende på vapnet i sig, förutsatt att vi inte talar om vådaskott, utan är beroende andra grundproblem såsom psykisk ohälsa där vapnet i sig enbart är ett verktyg. Finns inget skjutvapen används något annat såsom en kniv eller annat tillhygge. Även i Sverige går det att som aktiv sportskytt få licens på t.ex. en AR15 men det kräver utbildning och föreningsintyg från av Polismyndigheten godkänd förening för att ens kunna ansöka om licens, en process som kan ta flera år och med avsevärd social kontroll. Detta förfarande har jag inga som helst invändningar emot. Vidare är antalet legala AR15 som använts vid brott i Sverige noll. Antalet legala civilägda kpist m/45 som använts vid brott i Sverige är likaså noll. Dessa vapen är ur empiriskt statistiskt hänseende ett icke-problem i detta land. Likväl utmålas dessa vapen som ett samhällsproblem av vissa politiker, tjänstemän och journalister vilka gör en felaktig koppling mellan legalt vapenägande och gängkriminaliteten i dagens Sverige.

http://www.dagensjuridik.se/2013/06/antalet-brott-som-begas-med-stulna-legala

Ett annat land som har bland världens högsta vapentäthet är Schweiz där det finns över 500 000 automatkarbiner ute i samhället givet att det schweiziska försvaret är organiserat ungefär som svenska hemvärnet. Hur många fall av missbruk förekommer per år där? Inte särskilt många. Den skriande variabeln torde snarare bottna i huruvida ett land har en fungerande psykiatri och socialt trygghetssystem. Men att ta sig an brister inom dessa områden är dyrt och svåröverskådligt. Snabba symbolpolitiska “easy fixes” blir således väldigt hägrande för populister som “tänker på säkerheten” och som torgför emotionella snarare än empiriska argument.

Ytterligare en intressant iakttagelse är att Bredberg publicerade denna ledare baserad på Metros artikel EFTER att Metro lagt in en rättelse att det inte alls varit 18 skolskjutningar hittills i år. Definitionen av begreppet skolskjutning för att nå upp i 18 stycken är i högsta grad tveksam och inkluderar skottlossningar i närheten av skolor vare sig de varit öppna eller ej och oavsett om elever varit inblandade eller inte. Således blir det väldigt mycket sensationsjournalistik och rentav fake news-varning över det hela, därav Metros rättelse. Hade det då inte på sin plats att Bredberg kollat den ursprungliga artikeln innan vederbörande publicerade sin ledare? Eller ännu hellre kanske faktagranskat själv? Att vanliga Svenssons inte gör det är väl en sak, men att som ledarskribent på en av landets större tidningar förfara på detta sätt stärker knappast vederbörandes trovärdighet. Bredberg är vidare en stor förespråkare för den omskrivna “framgångsrika” australiensiska vapenlagstiftningen som även varit inspirationskälla till EU:s Vapendirektiv.

https://www.sydsvenskan.se/2016-04-28/succe-for-australiska-vapenlagar

Faktum är att då en objektiv utvärdering gjordes på denna lagstiftning för ett antal år sedan fann man denna verkningslös och att kriminaliteten istället ökat i Australien. Bara för att man inte haft några masskjutningar efter lagstiftningens införande behöver inte detta vara indikativt för att lagstiftningen varit lyckad per se ur ett empiriskt perspektiv. Istället ser vi vad jag menar är en färgad och felaktig deduktion. Om man de facto haft fall där en presumtiv gärningsman förhindrats i sin gärning av sitt vapens tekniska begränsningar hade man däremot kunnat påvisa att lagstiftningen haft önskad effekt. Men nu finns mig veterligen inga sådana fall, vilket heller inte styrker påståendet om att lagstiftningen skulle varit framgångsrik.

http://www.chicagotribune.com/news/opinion/chapman/chi-the-failure-of-gun-control-in-australia-20130118-column.html

Det finns m.a.o ingen empirisk korrelation mellan vapentäthet och dödligt våld i ett stabilt och fungerande samhälle utan grundproblematiken står att finna i andra variabler. Den australiensiska vapenlagstiftningen innebar i praktisk omsättning att myndigheterna konfiskerade över 500 000 halvautomater och pumprepetervapen för ett antal hundra miljoner dollar och destruerade dessa. Bygelrepetrar går dock fortfarande bra att äga varpå det skapats en specifik australiensisk marknad för hagelvapen med bygelrepetering. Gör det då någon skillnad i målet beroende på ur vilken mekanism en hagelsvärm avlossats? Under gårdagen dödades fem personer i Kizlyar i Dagestan i vad som förefaller vara ett ideologiskt motiverat terrordåd riktat mot kristna. Vapnet ifråga var en traditionell hagelbössa av sida-vid-sida modell, av bilden att döma av märket Baikal, vilken är vanligt förekommande även bland svenska jägare.

https://www.rt.com/news/419143-dagestan-shooting-festival-casualties/

Var det då vapnet som utgjorde den skriande punkten i detta fall eller var det den ideologiskt motiverade terroristen som stod bakom kolven? Ett vapen är ett inanimat föremål, ett verktyg för utförande av onda som goda gärningar. Vad som är relevant är således att hålla vapen ur händerna på fel människor och att tillse att de finns i rätta händer som motvikt gentemot de förstnämnda. Den senare detaljen verkar emellertid inte förekomma förbudsivrare som verkar leva i villfarelser om att en magisk easy fix över natt löser långt mer komplexa problem såsom avsaknaden av fungerande psykiatri, socialt skyddsnät och radikalisering.

Det är lätt att förstå önskan att snabbt åtgärda vansinnesdåd med skjutvapen, i synnerhet när man hör de hjärtskärande vittnesmålen från överlevande från skolmassakern i t.ex. Parkland. Men man får samtidigt inte hemfalla till populistisk symbolpolitik utan faktiskt förhålla sig till empiri. Dessvärre verkar de flesta förbudsivrare inte vara intresserade av att lyssna till empiriska argument utan är mer hemfallna till att “tänka på säkerheten” för att citera Anders Ygeman. För den som likt undertecknad är uppvuxen med jakt och sportskytte, bl.a. sköt vi i högstadiet CG63 på 300 metersbana under lärarledning utan några som helst incidenter och det hela var helt okontroversiellt sportutövande, så framstår dagens samhällsparadigm vad gäller vapenfrågor utan omsvep som ett påhopp på laglydiga medborgare vars intressen misstänkliggörs i en illa dold hoplofobisk anda.

Undertecknad har all respekt för att överlevande i Parkland ställer sig frågande för hur Nikolas Cruz kunde agera som denne gjorde, både ur psykologiskt som praktiskt hänseende. Hade myndigheterna dock gjort sitt arbete hade förhoppningsvis Cruz kunnat stoppas. Vart låg då felet, i legalt vapenägande eller i bristfälligt myndighetsagerande? Vad jag inte har respekt för är dock Bredbergs avsaknad av respekt för laglydiga svenska vapenägare vars intressen och livsstil vederbörande misstänkliggör i sin ledare. Snarare går Bredberg således i de oupplysta och stundom falska förbudsivrarnas ledband. Det är är inget annat än opportun och respektlös sensationsjournalistik denne presenterar.

 

 

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, International politics, USA | Leave a comment

Naivitet är inte liktydigt med godhet

Samhällsparadigmet i Sverige har under senare år i mångt och mycket varit att det ansetts som “fint” att vara naiv, ty det har visat på att vederbörande haft “rätt” värdegrund, även om man varit medveten om att agerandet eller avsaknaden av detsamma varit kontraproduktivt. Självbilden av vår egen inneboende godhet och vilja att tro alla om gott går således i detta sammanhang före allt annat, vare sig det gäller ensamkommande unga män som ljuger om sin ålder och ursprung för att få uppehållstillstånd till frågan om det importerade tiggeriet som idag är en vanlig syn i t.o.m. de minsta av svenska samhällen. De människor som invänt mot den närmast farsartade hållningen har ofrånkomligen, oavsett skäl och argument, har givits mindre smickrande epitet och misstänkliggjorts. Åsiktskorridoren och “värdegrunden” har legat som en blöt filt över en sansad och rationell samhällsdebatt och har begränsat det fria ordet eftersom det inneburit ett socialt stigmata av avvika från påbjudna dogmer. Resultatet? SD har har som parti vuxit och vuxit i opinionssiffrorna. Idag stod att läsa i bl.a. Uppsala nya tidning att en tiggare arresterats med inte mindre än sex miljoner kronor…samtidigt som vederbörande stod och tiggde ihop pengar till en bussbiljett.

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/tiggare-greps-i-uppsala-med-sex-miljoner-4898999.aspx

Varför använde han inte det ansenliga kapital han hade med sig frågar säkert en logiskt tänkande människa? En inte osannolik gissning, om den fortsatta utredningen visar att det de facto rör sig om “importerat tiggeri”, är att kapitalet inte var mannens utan skulle levereras till den som organiserat verksamheten.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-hyllar-tiggarbossarna-varandra

Oaktat mannen i Uppsalas härkomst så inställer sig dock frågan huruvida det egentligen något gott att på ett närmast strutsartat sätt blunda för att tiggeriet idag i stor utsträckning egentligen handlar om trafficking och att utnyttja utsatta människor för att sko sig genom att slå an på svenskens självbild om vår egen godhet? Att sko sig på vårt dåliga samvete enligt devisen att vi egentligen har det rätt bra jämfört med andra när vi går och handlar på ICA för det surt förvärvade kapital vi arbetat ihop och ser en trashank med en mugg sittandes utanför? Vem minns inte Anders Lindbergs uttalande i Aftonbladet för blott tre år sedan, det om “råttan i pizzan”?

“Dagens mot­svarighet till Råttan i pizzan handlar ofta om romska tiggare. Alla har hört historier om att de tjänar massor och inte vill arbeta, att tiggeriet är organiserat, att de har dyra bilar och värdeföremål undanstoppade.

Dessa vandringshistorier har ur­gamla rötter, de berättades i 30-talets Tyskland och vi känner igen dem om romer i Sverige sedan länge.”

https://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article20819696.ab

Andra debattörer likt Alexandra Pascalidou har genomgående försökt ge en glättigare bild av tiggeriet, samtidigt som hon inte dragit sig för att brunsmeta de som kritiserat detta.

https://www.svt.se/vi-kallas-tiggare/han-kor-de-som-tigger-i-sin-porsche/

De som förespråkat ett tiggeriförbud har ofrånkomligen i enlighet med åsiktskorridoren och värdegrunden utmålats som hemska människor och argument om att man inte kan förbjuda fattigdom har levererats av välmenande samhällsdebattörer. Och det är helt sant. Man kan inte förbjuda fattigdom. Vi verkar inte i en planekonomi.  Men altruismen i att acceptera tiggeriet kan stundom ifrågasättas. Vad handlar det egentligen om? Värnandet av utsatta människors möjlighet till försörjning eller om att upprätthålla vår egen självbild om vår egen inneboende godhet och vilja att tro alla människor om gott? Att skapa ett tolkningsföreträde på vad som är att definiera som godhet?

https://www.svd.se/hjalporganisationer-sluta-ge-pengar-till-tiggare

För egen del vill jag mena att genom att acceptera tiggeriet så cementerar vi också exploaterade människors utsatthet. Exempelvis Rumänien har fått ett ansenligt antal miljarder av Bryssel för att lösa integrationsfrågan vad gäller landet romska befolkning vilket de facto var en av de stora stötestenarna i landets anslutning till EU. Vad har hänt? Inte mycket. Frågan är dock mer komplicerad än att det bara skulle röra sig om en ovilja att ta i frågan från Bukarests sida. Många romer vill inte bli en del av den rumänska majoritetskulturen och en rumänsk politiker som tar i frågan är i mångt och mycket politiskt död. De försök till lösningar som de facto gjorts har inte fått några synbara effekter. Det råder således stiltje i problemlösningen. Likväl är problemet i grunden ett rumänskt problem, inte ett svenskt dito.

Under rådande omständigheter finns det således goda möjligheter för skrupulösa individer att exploatera de romer, många vilka inte ens har ett personnummer utan lever helt utanför samhället, vilka därigenom får försörja sig bäst de kan. Tiggeriet kan således jämföras med traffickingen av exempelvis moldaviska kvinnor vilka lovas arbete i Sverige men som vid ankomsten fråntas sitt pass och blir inlåsta i en förortslägenhet och utnyttjas för prostitution. Den svenska prostitutionslagstiftningen har drivit bort mycket av den gamla gatuprostitutionen, vilken polisen och socialtjänsten annars hade ganska god insyn i, och har istället lett till en import av kvinnor vilka aldrig kommer till myndigheternas kännedom. Om dessa kvinnor protesterar eller försöker ta sig ur eländet så råkar släkten hemma illa ut. I Sverige slår sig många debattörer för bröstet vad gäller den “framgångsrika” lagstiftningen och vill exportera den ut i Europa. Men handlar det egentligen inte mest om vår egen självbild och om vår egen moraliska förträfflighet mer än något annat?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/tvingade-till-tiggeri-tva-man-doms-for-manniskohandel

https://www.arbetaren.se/2010/07/28/en-fulltraff-vard-att-exportera/

Många svenskar tenderar att bli förblindade av sin egen självbild samtidigt som man inte är sen att fördöma de som ifrågasätter denna. Vi placerar vår moraliska dygd på pedistal samtidigt som vi inte förmår att se att vi själva i högsta grad bidrar till problemet. Att genom att acceptera tiggeriet så accepterar vi att utsatta människor förnedrar sig för andras ekonomiska vinning. Att genom att tala med kluvna tungor så skapar vi en bild av lyckolandet i norr dit människor utan asylskäl söker sig och genom att presentera lögner om ålder och ursprung därigenom försöka få uppehållstillstånd i hopp om ett bättre liv. Det talas om “en god ekonomisk affär” samtidigt som den som är någorlunda hemma inom nationalekonomi tämligen snabbt inser att så inte är fallet. Varför rättfärdigar vi moraliska ställningstaganden med förmenta nyttoargument som inte stämmer?

Det handlar om självbilden. Om vår uppfattning av vår egen inneboende godhet och en naiv välvilja att tro alla om gott. Men till syvende och sist är det inte gott att acceptera att utsatta människor utnyttjas av människosmugglare och profitörer. Naivitet är inte liktydigt med godhet.

 

Posted in Domestic Swedish politics, EU, International politics | Leave a comment

Vem är det som står för hatet Christina?

I en debattartikel i Expressen 30 januari skrev Christina Lindberg och Ann Fransson att vad som driver svenska Jägareförbundet drivs av hatet mot vargarna och att det “pågår ett krig i våra skogar” och att: “Dagens rovdjurspolitik är anpassad till en jägarkår som sniket vill förvalta viltet för egen del utan att dela med sig.”

https://www.expressen.se/debatt/jagareforbundet-drivs-av-hatet-mot-vargarna/

Som själv jägare, bonde och djurägare är det inte utan att man inte riktigt vet var man skall börja för att bemöta dessa villfarelser och rent ut sagt propaganda som som Lindberg och Hansson kommer med. Jägareförbundet gav dock ett sakligt och korrekt svar.

https://www.expressen.se/debatt/pinsamma-och-felaktiga-pahopp-om-vargjakten/

Jag är själv mångårig medlem i Jägareförbundet, även om jag stundom kritiserar förbundets hantering av vapenfrågor vilket är legitimt att göra i skenet av Polismyndighetens licenshaveri och tjänstemannaaktivism där enligt min mening förbundsledningen fallerar i att slå näven i bordet i den utsträckning man de facto behöver göra. Skölds uttalande:

“-Vi tar inte längre ställning till vilka vapenmodeller som används. Det får Polismyndigheten och Naturvårdsverket avgöra.”

tarvar kritik, detta är inget Polismyndigheten har med att göra, det är Naturvårdsverkets ansvar. Punkt slut. Det finns ingen som helst anledning till att agera undflyende gentemot Thorsell & Co:s tjänstemannaaktivism.

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2018/01/jagareforbundets-position-i-vapenfragan/

Men nu var inte detta frågan utan det påhopp på Jägarförbundet som Lindberg och Hansson stod för. Jag skall dock problematisera denna fråga utifrån ett litet “luddigare” och kulturellt perspektiv satt i en större kontext eftersom detta egentligen är grunden för den polarisering vi ser i svenska samhället idag vad gäller frågor som licensjakt på varg,  jakt i allmänhet och konflikten mellan stad kontra land i sin helhet.

För att börja med spörsmålet kring licensjakten på varg så finns det ett demokratiskt fattat riksdagsbeslut som sätter ett tak på vargpopulationens tillväxt och utbredning, därav så fattas beslut om licensjakt och att t.ex. etablering av vargrevir i renbetesområde inte tillåts. Lindberg och Hansson menar således att det är Jägareförbundets hat mot vargen som art som gjort att tillväxten av stammen bromsats. Det är i sig ett tämligen löjeväckande påstående då dessa då helt ignorerar att detta är styrt av riksdagsbeslut som tar i beaktande även andra intressen än Jägareförbundets.

Ett visst politiskt inflytande har emellertid Jägareförbundet, till t.ex. Miljöpartiets förtret, i egenskap av att varandes det största förbundet till skillnad mot det avsevärt mindre Jägarnas Riksförbund. Det senare har en mycket mer konfrontativ attityd i rovdjursfrågan till skillnad mot Jägareförbundet vilket tillsammans med det lägre medlemsantalet också bidrar till att man inte har samma inflytande i dessa frågor. Ser man till Lindbergs argumentation i artikeln så är det ett således ett angrepp på Jägareförbundet utifrån direkt felaktiga premisser baserade på propaganda, rena lögner och emotionellt drivet jakthat. Ergo går det inte ta Lindberg, Hansson och de organisationer som företräder samma narrativ på allvar om man själv har någon som helst empirisk kunskap om hur korrekt svensk jakt och viltvård de facto går till.

Dessvärre får de lögner som Lindberg m.fl. återkommande kablar ut genomslag hos företrädesvis människor vilka själva inte har någon egen erfarenhet av jakt. Det handlar till syvende och sist enkom om renodlad jaktfientlig propaganda med det uttalade syftet att skapa opinion mot jakt i största allmänhet och det är således tacksamt, om ni ursäktar ordvitsen, att skjuta in sig på främst den reglerade licensjakten på varg, paragraf 28 o.s.v. eftersom vargen porträtteras som en utrotningshotad art som emotionellt slår an till tanken om den “naturliga och vilda” naturen där människan enkom ses som en inkräktare och inte en del av biotopen. Lindberg & Co står således enligt mitt förmenande i sammanhanget för en ekofascistoid människosyn.

Ett exempel på att man inte bara är ute efter att värna vargen utan agerar för att framställa jakt i allmänhet som ett förlegat djurplågeri är exempelvis hur man vill förbjuda jakt med drivande hund. Skulle man lyckas med att bedriva sådan lobbyism att detta blir verklighet, vilket än så länge tack och lov är osannolikt, så skulle t.ex. den absoluta lejonparten älgjakten effektivt försvinna med grava problem vad gäller betesskador, viltolyckor mm som följd. Därav ser vi dårtrypande tirader likt:

“Att låta hundar förfölja vilt i timmar och utsätta dem för plågsam stress är att utsätta djur för onödigt lidande och ska leda till strafföreläggande och lagföras.” 

Uppenbart vet Lindberg och Hansson inte ett jota om vilka hundraser som används för olika typer av jakt, att kortbenta drivande raser används för att inte orsaka just onödig stress vid t.ex. rådjursjakt. Jag har själv ett jaktminne som jag med värme tänker på då och då. En jaktkamrats Basset drev en råget med två kid förbi mitt pass. Därefter hoppade kiden åt sidan och stod och tittade ca 20 meter ifrån mitt pass varpå geten tog Basseten på ytterligare en runda innan hon hoppade av spåret och ställde sig intill sina kid och såg hunden driva förbi med näsan i backen. Därefter strosade rådjuren lugnt vidare. Själv avstod jag från att skjuta, naturupplevelsen gav mig mer än att fylla frysen. Som jägare är naturupplevelsen till skillnad mot vad många tror inte bara skottögonblicket och tillskansande av viltkött. Det handlar i lika hög grad om friluftsliv, sinnesfrid, gemenskap och viltvård. Det handlar om att själv vara en del av naturen, precis som viltet.

Ett talade exempel om vilken propagandistisk smörja som förmedlas av Lindberg m.fl. finns i min absoluta närhet. En av mina jaktkamrater är f.d. vegan och djurrättsaktivist men är numera jägare och hundförare. Hennes kommentar till organisationer likt Lindbergs var:

“-När jag var 15-16 år hade jag noll egen erfarenhet av jakt och det jag trodde mig veta om jakt vet jag idag var ren propaganda som man fyllde våra huvuden med.”

Ett annat exempel på vilken propaganda som vissa s.k. djurrättsaktivister förmedlar, var hur Djurens Rätt stod vid Rotundan på Umeå Universitet för ett antal år sedan med minkfällor och påstod “att minkarna bor i sådana här” för att skapa opinion mot pälsuppfödning. Visst kan man ha moraliska dubier kring det rättfärdiga i att föda upp djur för deras päls skull och under vilka omständigheter men kom då åtminstone med relevanta fakta istället för lögner och propaganda. För egen del finner jag det ur ett moralfilosofiskt perspektiv tämligen irrelevant om man dräper ett djur för köttet eller pälsens skull, djuret dör likväl för människans syften. Mer relevant är på vilket sätt uppfödning och dödande sker.

Tyvärr framstår Lindberg & Co som “den goda sidan” i och med att majoriteten av befolkningen förlorat den naturliga kopplingen till landsbygden och naturen på det sätt som jordbrukarsamhället en gång gav vilket gör att alltför många köper propagandan. Det heter inte bondförnuft utan anledning, även om det idag är en bristvara. “Disneyfieringen” utav befolkningen är i detta hänseende ett otyg då den bereder vägen för emotionellt driven identitetspolitik utan förankring i hur den krassa verkligheten ser ut. Detta påverkar inte bara frågor som viltförvaltning utan även andra samhällsfrågor. Det räcker ju med att se hur många röster Miljöpartiet fick i förra valet och hur klent partiet sedan agerat i maktställning, föga förvånande givet frekvensen av naiv identitetspolitik och ren inkompetens. Miljöpartiet, som har gott om jaktmotståndare i sina led, även om t.ex. Gahrton varit jägare, har varit högst aktiva i att bedriva en jaktfientlig politik och i att försöka frånta Jägareförbundet det inflytande man de facto har i t.ex. viltförvaltningsfrågorna. Sedan uttrycker man förvåning över att så de flesta jägare, bönder och skogsägare har så litet förtroende för Miljöpartiet? Ta exempelvis frågan om hur staten nu inte bryr sig om att kompensera skogsägare som beläggs med avverkningsförbud då deras fjällnära skog bedöms ha naturskyddsvärden?

http://www.skogsaktuellt.se/artikel/55672/staten-fjallnara-skog-ar-vardelos.html

I en interpellation mellan Edward Riedl (M) och miljöminister Karolina Skog (MP) härförleden förklarade den senare att det skulle bli för dyrt för staten om man skulle tvingas kompensera enskilda medborgare vars näringsverksamhet berörs av miljöbeslut. Denna von oben-attityd påminner påtagligt om den man återfinner hos djurrättsaktivister likt Lindberg och Hansson vad gäller synen på rovdjur och jakt. Landsbygdsbefolkning, jägare och bönder står i vägen för ett samhällsprojekt där landsbygden snarare ses som en djurpark i jätteformat där “den naturliga naturen” kan avnjutas över ett veckoslut av goda människor som skådat ljuset i skenet av storstadens elektriska ljus, måhända försörjd med el från Porjus kraftdamm.

https://timbro.se/smedjan/framtidens-skog-ett-helgresmal-storstadsbor/

En annan symbolisk fråga är hur den traditionella vedspisen plötsligt ses som ett stort miljöhot. Den briljante Dan Korn fångade detta i en skarpsynt artikel i Smedjan häromveckan.

https://timbro.se/smedjan/ror-inte-min-vedspis/

Vi ser alltså en övergripande livsstilskonflikt mellan stad och landsbygd där vissa frågor får oerhört starkt symboliskt värde.

Men åter till sakfrågan. Skall man ha en fungerande viltvård måste såväl människa och varg kunna koexistera vilket kräver licensjakt, §28, skyddsjakt o.s.v. Varghatare kommer dessvärre alltid finnas men incitamenten att se mellan fingrarna bland lokalbefolkningen vad gäller tjuvjakt blir mindre än om vargen skulle ses som en helig ko likt djurrättsaktivisterna gör.

Vad gäller avverkning av fjällnära skog så är det inte för mycket begärt att staten tar ansvar och ekonomiskt kompenserar de medborgare vilka påverkas av ett avverkningsförbud.

https://timbro.se/smedjan/aganderatten-forsvagas-ett-trad-taget/

Enkom genom att mötas halvvägs går det att få intressen att koexistera.

Men de som “skådat ljuset” har dock sällan ett intresse av att koexistera utan driver med närmast religiösa skygglappar sin agenda. För att citera en f.d. vän, som valde att säga upp bekantskapen efter att han i vuxen ålder blev vegan och militant djurrättsaktivist och blev ointresserad av att lyssna till andras argument, sade en gång till mig:

“-Jag vill att du av fri vilja blir vegan men jag vill förbjuda köttuppfödning.” 

Bilden av ens egen inneboende godhet och moraliska ofelbarhet gör till slut att ett påtagligt tunnelseende uppenbarar sig. Jag har inget emot om någon av fri vilja blir vegan, men påtvinga inte detta moralfilosofiska val på andra. Jämför detta med Lindbergs och Hanssons slutkläm om vilka de verkliga viltvårdarna är, detta står i tämligen bjärt kontrast till den kritik som skogsbolagen återkommande riktar mot jägarkårens återhållsamhet.

“Myndigheternas oförmåga att stå emot jaktlobbyismen får varghatarna att vädra morgonluft. Dagens rovdjurspolitik är numera anpassad till en jägarkår som sniket vill förvalta viltet för egen del utan att dela med sig till de verkliga viltvårdarna.”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/skogsbolagen-jagarna-skjuter-for-fa-algar

http://www.landskogsbruk.se/skog/se-algen-som-en-resurs/

Här står det en intressekonflikt mellan skogsbolagens ekonomiska intressen kontra jägarnas värnande om viltet. Men att tro att jägarnas viltförvaltning skall kunna ersättas av en återgång till en “naturlig” ordning där de stora rovdjuren skall utgöra regulatorn av t.ex. älgstammen förutsätter att människan inte längre har någon plats i biotopen i enlighet med en ekofascistoid resonemangsmodell. Detta är knappast en realistisk syn, vare sig för människan, bytesdjuren eller i förlängningen rovdjuren. Detta är dock ett resonemang som tyvärr är vanligt förekommande bland jaktmotståndare, men som baseras på strikt emotionell grund. Detta förklarar också den påtagliga polariseringen i debatten och hätskheten i den.

Så Christina Lindberg och Ann Hansson, vilka är det som är de verkliga viltvårdarna? Vem är det som egentligen som står för hatet?

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Den oproblematiska dubbelmoralen

På SVT Hallands hemsida står att läsa att 2018-års mottagare av Leninpriset är en glad Sven Wolter.

“SVT Nyheter Halland når en mycket nöjd vinnare av årets Leninpris på 100.000 kronor. 
– Det känns gott ska du veta. Det här är ett hederspris jag uppskattar väldigt mycket, säger Sven Wolter.

 

Leninpriset på 100.000 kronor går i år till skådespelaren Sven Wolter. Motiveringen är bland annat: ”Hans liv har varit fyllt av kulturkamp mot kapitalismens hisnande barbari” och ”… i Robin Hoods och Lenins anda har ständigt höjt sin omisskännliga röst mot klassamhällets orättvisor”.”

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/leninpriset-2018-till-wolter

Under gårdagen gick samtidigt en av Sveriges genom tidernas största företagsprofiler, Ingvar Kamprad ur tiden. Kamprads entreprenörsskap har skapat tusentals arbetstillfällen och bidragit till ansenliga skatteintäkter i Sverige och runt om i världen. Det förhindrade emellertid inte Barbro Sörman, f.d. distriktsordförande för V i Stockholm att skriva att: ”När en nazistisk kapitalist dör. Ja, det är väl kanske inget att sörja.”  Visst man kan ha naturliga invändingar mot nazismen men denna ideologi gjorde Ingvar Kamprad åtskilliga gånger avbön för och hans flirt med denna totalitära ideologi låg så långt tillbaka i tiden som före krigsslutet och den allmänna vetskapen om de förbrytelser den nazistiska regimen gjorde sig skyldig till. För att sätta saker i sin kontext kan sägas att en icke oansenlig del av befolkningen i bl.a. Lidköping och Göteborg skulle de facto arresteras som potentiella kollaboratörer vid ett eventuellt tyskt invasionsföretag av Sverige. Därtill kan nämnas den svenska samlingsregeringen under socialdemokraten Per Albin Hanssons eftergifter visavi Nazityskland under kriget såsom premittenttrafiken och Division Engelbrechts transitering till Finland 1941 o.s.v. Eftergifter som vid tiden var att se som realpolitik vilka låg i nationens intresse för att hålla Sverige utanför kriget vilket var en grundförutsättning för att sedermera kunna bygga folkhemmet och välfärdsstaten. Med facit i hand kan självfallet moralen i agerandet ifrågasättas men för att ha ett historiskt korrekt förhållningssätt måste man utgå ifrån ett “där och då-perspektiv”.

Vänsterpartiet Kommunisterna, som då hette Svenska Kommunistpartiet, förkortat SKP, var däremot det enda partiet i Riksdagen som stödde Sovjetunionens anfallskrig mot Finland 30 november 1939. Partiet agerade därtill beredvilliga informanter åt Moskva vad beträffade de s.k. Kirunasvenskarna vilka blivit desillusionerade med sovjetsystemet efter att ha emigrerat och fått sina illusioner om det förlovade arbetarparadiset krossade.

Låt nu vara att Sven Wolter tillhör det “rättrogna” KPLM(r) och inte V men uppenbart är att många inom V heller inte gjort upp med sitt förflutna såsom man påstått. Bloggen I otakts inlägg Pöbel och patrask fångar väldigt väl den dubbelmoral som är rådande i dagens Sverige vad gäller den yttersta vänsterns moraliska tankegods.

http://iotakt.se/pobel-och-patrask/

Man hävdar att man gjort upp med sitt totaliaristiska förflutna och kräver och behandlas också dessutom såsom havades påbjuden människosyn och accepteras i politikens finrum och behandlas i massmedia på ett sätt som t.ex. högerpopulistiska SD inte kan räkna med. Detta trots att man stött diktaturers anfallskrig och brott mot mänskliga rättigheter och spionerat på meningsmotståndare. Sven Wolter har t.o.m. gått så långt som att i nutid försvarat Stalin.

https://www.metro.se/artikel/sven-wollter-f%C3%B6rsvarar-stalin-kommunismen-har-inte-f%C3%B6rst%C3%B6rt-n%C3%A5gonting-xr

Skulle det vara för en sekund tänkbart att en svensk kulturpersonlighet i nutid skulle kunna ta t.ex. Hitler i försvar utan att samtidigt föröda sin karriär för all framtid? Se vilka konsekvenser för karriären ett ställningstagande för SD hade för exempelvis Christer Sandelin och Peter Jezewski?

Jag hymlar inte en sekund med att jag uppskattar Wolters skådespeleri. Han har utan tvekan bidragit till svenskt kulturliv med minnesvärda roller som i t.ex. filmatiseringen av Vilhelm Mobergs Raskens och i Mannen på taket. Men jag kan inte för mitt liv köpa den oproblematiserande och glättiga attityd som uppvisas mot Wolters politiska ställningstaganden samtidigt som samma attityd inte uppvisas mot uttalade meningsmotståndare på motsatta sidan. Att leva som man lär liksom att vara konsekvent  är en grundförutsättning för att vara trovärdig.

I samband med Leninpriset delas även Robespierrepriset om 10 000 kronor ut.

” Robespierrepriset 2018 går till serietecknaren Henrik Bromander eftersom hans litteratur ”dissekerat manlighetens mörkare sidor och ger ett mångbottnat osympatiskt porträtt åt kroppsbyggare, nättroll och kulturmän…”

För den som är någorlunda bevandrad inom historieämnet så var Maximilien de Robespierre onekligen ett av historiens mörka troll i egenskap av ledare för det så kallade Skräckväldet 1793-1794. Dennes framfart i det rojalistiska Vendée och dränkande av oppositionella i Loirefloden torde ha lett till att många fransmän drog en lättnadens suck när Robespierre störtades och giljotinerades 1794 efter den så kallade Thermidorkrisen. Ett passande blodbesudlat slut för en blodbesudlad man. Att således uppkalla ett kulturpris efter denne bödel känns i sanning opassande.

Lenin var ehuru inte en bättre man än Robespierre. Dennes regim gjorde sig skyldiga monumentala övergrepp i Ryssland efter oktoberrevolutionen. Många tillskyndare brukar urskulda bolsjevikernas förbrytelser med att krigskommunismen krävde dessa offer. Och visst så går det att se på saken ur ett amoraliskt geopolitisk perpektiv genom Machiavelliska glasögon. Men det går samtidigt inte att föra sig med hög moralisk svansföring och på samma gång som man bespottar andra. Många nutida apologeter menar att boljsevikernas förbrytelser var på grund av att man aldrig nådde bortom det socialistiska stadiet i sin revolution och att ryska revolutionen och påföljande politiska förtryck därmed var ett ideologiskt misslyckande, inte att det i sig föreligger ett problem med ideologin som sådan.

Problemet ur undertecknads ögon är att kommunismen som idé enbart fungerar så länge alla individer är med på samhällsmodellen. Så fort någon invänder så måste denne tvingas tillbaka in i systemet varpå samhället ofrånkomligen utvecklas till en förtryckarapparat. Därmed kan aldrig det kommunistiska idealet nås annat än i mindre kollektiv bestående av likasinnade, men aldrig som övergripande samhällsmodell. Proletariatets diktatur är i sin sanna essens just en diktatur. Ett totalitärt samhälle tillerkänner inte oliktänkande de fri- och rättigheter som är nödvändiga för att få ett demokratiskt fungerande samhällsbygge. Skillnaden mellan ekonomisk och politisk demokrati blir i detta uppenbar. Även dagens V har en fallenhet att se enskild egendom som kollektivets egendom. I denna syn, där kollektivet alltid sätts före individen kan inte den sistnämndes fri- och rättigheter upprätthållas. Med detta sagt så måste ett samhällsbygge som inte kännetecknas av självförsörjning i stil med det gamla jordbrukarsamhället ha någon form av fördelningspolitik för att hålla ihop samhällsbygget. Men en fördelningspolitik går fortfarande att genomföra utan att för den skull kränka individen om det finns okränkbara konstitutionella rättigheter som upprätthålls såsom äganderätten. Tyvärr verkar synen om att invididens äganderätt är underställd kollektivet gjort entré även i det kapitalistiska Sverige av idag.

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/m%C3%A5nga-skogs%C3%A4gare-st%C3%A4mmer-staten-3950913

Att främlingsfientligt tankegods nagelfars inom t.ex. SD, ta exempelvis det uttalande som en kongressledamot fällde på SD:s partistämma senast om att muslimer inte var att anse som människor, är på sin plats. Men samtidigt förefaller svensk massmedia och kulturliv i allt för hög grad okritisk till totalitära förespråkare på vänsterkanten. Rimligtvis hade Wolters urskuldande av Stalin föranlett att ingen velat ta i vederbörande med tång efter detta om man skulle förhålla sig konsekvent. Att Wolter finner det hedervärt att tilldelas ett kulturpris uppkallat efter krigsförbrytaren Lenin säger en del om vederbörandes människosyn samtidigt som all heder skall betygas de som tackat nej till priset såsom Susanna Alakoski 2013 då hon inte ville förknippas med totalitära ideologier. Tyvärr verkar dock alltför många finna dubbelmoral som något oproblematiskt i dagens Sverige.

 

 

 

 

 

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

”-Vi måste tänka på säkerheten!”

Dessa ord är numera tämligen välkända bland Sveriges 600 000 vapenägare. Det var förre inrikesministern Anders Ygeman som fällde dessa ord under debatten kring EU:s ökända och numera genomklubbade Vapendirektiv.

https://nyheter24.se/debatt/847982-ygeman-lyssnar-sportskyttar-maste-sakerheten

Att Polismyndighetens Peter Thorsell adjungerades som teknisk expert till förhandlingarna i GENVAL på inrådan av hans gamle kollega Lars Hänninger, som numera är verksam på Justitiedepartementet, fick många att ifrågasätta objektiviteten hos Regeringen. Än mer så när det framkom att Thorsell och Hänninger gått längre i förhandlingarna än vad man hade mandat för från Riksdagen att göra. När detta blev känt utökades plötsligt mandatet i Justitieutskottet efter att ledamöterna presenterats en sammanställning att det fanns stöd från remissrundan för den linje som de svenska förhandlarna drivit i Bryssel. Till saken hör att den absoluta majoriteten av remissvaren under remissrundan var kritiska till EU:s Vapendirektiv och där det i princip endast var Polismyndigheten, som var delvis positivt inställd, samt Tullen beträffande bekämpningen av smuggling utav illegala vapen in i Sverige, som stödde detta. Försvarsmaktens starkt kritiska remissvar, i vilket man poängterat att Vapendirektivet ”skulle innebära men för totalförsvaret och förbandens krigsduglighet”, hade helt utelämnats. Vid efterforskning varifrån den felaktiga informationen kom visade det sig att denna härstammade från Justitiedepartementet och hade sammanställts av inga mindre än Thorsell och Hänninger, de individer som i första läget ignorerat Riksdagsmandatet. Således utgör denna hantering inte bara ett problem för de som laglydiga vapenägare berörs, detta är också i högsta grad ett konstitutionellt demokratiskt problem för samtliga medborgare. Att Peter Thorsell har svårt att differentiera mellan sitt offentliga uppdrag och sina privata åsikter står numera tämligen glasklart.

https://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/j%C3%A4gare-vill-anv%C3%A4nda-milit%C3%A4rliknande-vapen-3199089 (Det debattinslag som länken nedan refererar till)

https://www.jaktojagare.se/errorpages/404/?errorpath=/kategorier/debatt/tv4-fick-felaktiga-vapenfakta/ (förefaller dessvärre för stunden, 2018-01-31, ligga nere av någon anledning)

http://www.kuriren.nu/nyheter/polisens-aktivism-hindar-rattvisan-nm4742181.aspx

https://timbro.se/app/uploads/2017/01/legala-vapen-sammhallsproblem-eller-rattighet.pdf

9/1 presenterades förslaget till den svenska implementeringen av den kompromiss som slöts mellan EU-kommissionen och EU-parlamentet i Bryssel. Utredare i frågan har varit den erkänt duktige juristen Kazimir Åberg. Oroande nog så går Åberg längre i sitt förslag än vad kompromissen i Bryssel ger utrymme för. Bl.a. föreslås magasin omklassificeras så att dessa ur juridiskt hänseende likställs med ammunition vilket gör dessa licenspliktiga på samma sätt som slutstycken, trummor, lådor, baskyler o.s.v. Detta är inte ett logiskt förslag, de flesta vapen kan avfyras utan ett magasin. Ett praktiskt dilemma som kan beröra jägare är hur ett tappat magasin skall hanteras juridiskt? Slitna magasinspärrar är inget ovanligt vilket kan leda till att man tappar ett magasin i älgskogen. Skall en jägare i detta läge kunna riskera att åtalas för vapenbrott? Vad är den samhällsmässiga säkerhetsvinsten i detta? Det är vidare knappast jakt och sportskyttevapen med legalt ursprung som används vid de skjutningar som numera verkar ske på veckobasis i svenska förorter, varvid Åbergs förslag med råge missar målet.

Dock ligger denna delen av förslaget inom det narrativ som Polismyndigheten i åratal förmedlat, att det sker ett läckage av legala vapen till kriminella genom stölder. Det är ett narrativ som inte stämmer, något som forskare likt Lakomaa och Hagelin kunnat påvisa i sin forskning.

http://www.dagensjuridik.se/2013/06/antalet-brott-som-begas-med-stulna-legala

Vidare föreslås vapen i kategori A endast utfärdas tidsbegränsad licens om fem år på. Redan idag föreligger stora problem med att förnya femårslicenser då det förekommer en påtaglig aktivism inom Polismyndigheten. När femårslicenserna infördes för sportskyttar utlovades att dessa skulle vara en formalitet att förlänga. Vi vet idag att så definitivt inte är fallet. Polismyndigheten hävdar att man har det offentliga uppdraget att minska antalet vapen i samhället, illegala som legala. Förstnämnda är knappast särdeles konstigt, men det senare är ett av myndigheten självpåtaget uppdrag som saknar formellt stöd genom Riksdagsbeslut.

https://www.svd.se/polisen-hittar-pa-regler-for-att-neka-vapenlicens

http://www.kuriren.nu/nyheter/debatt-slut-med-skytte-och-jakt-i-sverige-8692365.aspx

Den enda ljusglimten i Åbergs förslag är att ljuddämpare släpps fria. Det är dock inte utan att det är uppenbart att detta är en morot för att förhoppningsvis inte behöva möta opposition från jägarkåren när förslaget skall voteras om enligt devisen söndra och härska. Den delen av utredningen skulle redovisats först 29/6 och inte 9/1. Åbergs utredning bär tråkigt nog en anda från Doris Högne Rydheims utredning från 2013, en utredning som till lejonparten förkastades. Dessvärre kan vi se att många av de förslag hon kom med sedan hamnade Bryssel, vattnades ur en smula för att sedan bli den kompromiss som utmynnade i det antagna Vapendirektivet. Dessvärre förefaller detta inte förhindrat Åberg från att gå längre än kompromissen i sitt förslag. Återigen till vilken samhällsmässig nytta?

Undertecknad och många legala vapenägare med mig kommer inte att vila på hanen vad gäller att inför Riksdagens votering påminna de politiska företrädare, som sagt att laglydiga vapenägare inte skall drabbas, vad dessa utlovat. Verkningslös symbolpolitik och futil byråkrati riktad mot laglydiga medborgare kommer inte att lösa de problem med vapenrelaterad kriminalitet som vi idag ser i detta land.

Ha i minnet att vi är 600 000 vapenägare i Sverige och vi har alla rösträtt…

Posted in Domestic Swedish politics, Firearms Directive, Hunting | 1 Comment