Monthly Archives: December 2015

DN Debatt “Jägare, sportskyttar och samlare måste hålla samman”

http://www.dn.se/debatt/repliker/jagare-sportskyttar-och-samlare-maste-halla-samman/ Vissa tjänstemän inom polisen förefaller ha fått intrycket att det är fritt fram att driva en egen politisk agenda mot skyttegrenar och vapentyper polisen ”inte tycker om”, skriver Dennis Andersson. Återigen ser vi i Peter Thorsells artikel, ”Vi behöver … Continue reading

Posted in Libya | Leave a comment

En politiserad tjänstemannakår

Replik på http://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/   Återigen ser vi i Peter Thorsells artikel, ”Vi behöver inte fler farliga skjutvapen”, opinionsbildning från en alltmer politiserad tjänstemannakår. Detta är ingalunda en ny företeelse, senast i somras sändes ett högst vinklat inslag i TV4 om … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | 4 Comments

Laglydiga jägare drabbas av ny terrorlag

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/laglydiga-jaegare-drabbas-av-ny-terrorlag-21177?pack=20142 Debattinlägg signerat undertecknad. EU-kommissionens lagförslag missar målet grovt, dessvärre något som “expertgruppen” bakom är medvetna om. Lagförslaget kom blott 5 dagar efter tragedierna i Paris och skall drivas igenom utan gängse konsekvensutredning, p.g.a. “den brådskande naturen” av ärendet. Kravet … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

När den laglydige medborgaren börjar betraktas som en potentiell terrorist

Knappt hade krutröken lagt sig efter de senaste dåden i Paris förrän EU-kommissionen presenterade ett lagförslag, i forcerat tempo mot gängse protokoll och utan konsekvensutredning, som bland annat handlade om att förbjuda halvautomatiska gevär samt att förbjuda vapenannonser på internet … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment