Monthly Archives: January 2016

Istället för klarhet förvirring, artikel på Det Goda Samhället

Gästskribent Dennis Andersson: Istället för klarhet, förvirring…

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

Populismen tar plats i politikens salonger

Interpellationsdebatt i Riksdagen om EU-Kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, ett förslag som inte ens träffar laduväggen vilket också remissrundan med all önskvärd tydlighet påpekat. Även inrikesminister Ygeman finner förslaget ett hastverk men börjar sedan kontradiktera sig själv i ord och … Continue reading

Posted in Libya | Leave a comment

Remissvar Ju2015/09714/PO: EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm 2016-01-03 Remiss Ju2015/09714/PO: EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv Medborgarsvar på ovan nämnda remiss avseende EU:s vapendirektiv, Dennis Andersson, Stats- och samhällsvetare, samhällsdebattör och bloggare   EU-kommissionens förslag uppvisar stora brister avseende probleminventering avseende koppling … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment