Populismen tar plats i politikens salonger

Interpellationsdebatt i Riksdagen om EU-Kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, ett förslag som inte ens träffar laduväggen vilket också remissrundan med all önskvärd tydlighet påpekat. Även inrikesminister Ygeman finner förslaget ett hastverk men börjar sedan kontradiktera sig själv i ord och påstådda ståndpunkter. Låtom oss analysera inrikesministerns ståndpunkter.

“Vi vill inte begränsa för laglydiga jägare och sportskyttar men vi måste får bort de kraftigaste vapnen med hög elkraft och hög utgångshastighet”. Orden framstår som lagda i inrikesministerns mun utav Peter Thorsell, vapenansvarig på Polismyndigheten och i jakt- och skyttekretsar ökänd för att driva egen politik, sprida desinformation och flagrant strunta i de direktiv denne har att följa.

Inrikesministern förespråkar förbud mot kpistskyttet i Sverige. En liten gren på utdöende som sportskyttegren med hög medelålder på utövarna. Det finns emellertid civila kpistar inom Frivilliga skytterörelsen som Försvarsmakten värnar eftersom man är beroende av utbildarna inom rörelsen för vår försvarsförmåga. En synnerligen aktuell fråga givet Sveriges i dagsläget usla militära beredskap. 

Att ha i åtanke när man propagerar för förbud av det snitt som Ygeman nu gör är att det även är liktydigt med att förespråka retroaktiv lagstiftning. Detta är ett grundlagsbrott, något som undertecknad påpekade i mitt remissvar. Anmärkningsvärt är ett för svagt ord.

“-Breivik och Mangs använde legala vapen, sådana kraftiga vapen måste vi få bort.” säger inrikesministern i samma andetag som han säger sig vilja ha kvar halvautomater för jägare och halvautomatiska pistoler för sportskyttar. Breivik använde en legal civil halvautomat, men faktum är att denne varit lika dödlig med ett gammalt Mausergevär med laddramar givet situationen på Utøya, och Mangs använde en halvautomatisk Glock som tusentals andra sportskyttar gör då Glock är ett av de mest populära sportskyttevapnen på marknaden. Faktum är att lejonparten av skytterörelsen använder halvautomatiska pistoler om man inte skjuter revolver. Blir kontentan att bara revolver blir tillåtet sedan? Och måhända förbud mot sk. speedloaders för att förhindra för snabb omladdning? Skulle detta minska risken för terrorism? Palme sköts ju nota bene  med en revolver. Och Lee Harvey Oswald likaså…

Uppenbart besitter inrikesminister Ygeman ingen större insikt vad gäller vapen, och det må väl vara, men dessvärre faller denne till föga för ett populistiskt dravel som är initierat på Polismyndigheten för politisk konsumtion utav en oinitierad allmänhet. Tyvärr framstår inrikesministern därmed lika oinitierad. Att säga att förslaget till nytt direktiv är ett hastverk och att man inte vill inskränka för jägare och sportskyttar men likväl gå förslaget till mötes fungerar inte herr Ygeman. Antingen är man för eller emot. Inte både och..

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Libya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s