Monthly Archives: March 2016

När propagandan får slå rot..

Det verkar numera inte passera en vecka mellan att nya inskränkningar och hoplofoba yttringar ventileras på våra myndigheter och hos förtroendevalda. Senast i raden står nu Skolverket. http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/03/skolverket-vill-avskaffa-jaktutbildningar/ “Skolor som Öknaskolan, Ryssbygymnasiet och Naturbruksgymnasiet i Osby kan tvingas lägga ner … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

Vad fattas Sverige?

Som fackligt aktiv sedan många år är det med stort intresse som debatten följs om hur den allt viktigare integrationsfrågan skall lösas. Från borgerligt håll flaggas alltmer unisont för en politik där löntagarkollektivet ”skall ta sitt ansvar” och acceptera sänkta … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment