När propagandan får slå rot..

Det verkar numera inte passera en vecka mellan att nya inskränkningar och hoplofoba yttringar ventileras på våra myndigheter och hos förtroendevalda. Senast i raden står nu Skolverket.

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/03/skolverket-vill-avskaffa-jaktutbildningar/

Skolor som Öknaskolan, Ryssbygymnasiet och Naturbruksgymnasiet i Osby kan tvingas lägga ner sina jaktutbildningar. Skolverket föreslår att jakten ska utgå som ämne, för att därmed minska risken för att skolskjutningar ska inträffa i Sverige.

Ämnesplanerna för landets naturbruksgymnasier står inför omfattande förändringar. Det gäller flera utbildningar med bäring på naturen, som vattenbruk, skogsbruk och djurskötsel.
Mest dramatiskt är det för jakt- och viltvårdsutbildning där man föreslår att jakten helt utgår, på grund av att eleverna naturligt nog också utbildas i att använda vapen. Den del av utbildningen som avser viltvård, anser man däremot ska finnas kvar.”

Skolverket vill således avskaffa jaktutbildningar då man anser att elever är potentiella massmördare. Då skall man ha i åtanke att bortåt 300 000 svenskar jagar älg varje höst och att denna jakt har stor ekonomisk och kulturell betydelse. Behovet av att ha utbildat folk till bl.a. skogsbruket kan  således inte ignoreras, vilket Skolverket tydligen tycker att man kan göra i sin iver att skapa illusionen om en falsk trygghet. Inalles finns i dagsläget ca 600 000 laglydiga vapenägare i Sverige, en inte oansenlig del utav väljarunderlaget.

Skolverket rättfärdigar sitt ställningstagande på följande vis:

“Det är en bild vi får genom de tragiska skolskjutningar som har ägt rum i omvärlden. I USA, Tyskland och Finland. Vi hade också en sorglig händelse som visserligen inte hade med skjutvapen att göra, utan med kniv, på en svensk skola i höstas, säger Bengt Weidow.”

Vidare fortsätter man:

”Skolverket föreslår att kurserna jakt och viltvård 1,2 och specialisering ändras genom att samtliga moment som har med jakt att göra utgår. Detta eftersom den allmänna samhällsutvecklingen har gått mot en ökad restriktivitet i synen på vapen och vapenhantering, varför Skolverket gör bedömningen att jakt inte längre bör finnas inom gymnasieskolan.”

Det vilar en air av en agenda över citatet. Svenska Polismyndigheten med Peter Thorsell i spetsen verkar arbeta efter följande modus operandi: “-Ju oftare en lögn upprepas desto mer sann blir den.” Därav gödslar myndigheten ut propaganda i massmedia och till våra förtroendevalda för att beskriva en verklighet som inte har förankring i empirin, att legala vapen är ett stort samhällsproblem med stölder och att alla illegala vapen en gång varit legala o.s.v. Jag vill på inget sätt förringa de tragedier som Skolverket refererar till men att dessa skedde hade absolut ingenting med jaktelever att göra. Skall hemkunskap och slöjd också tas bort från våra skolor med hänvisning till säkerhetsrisken? Att ovan nämnda tragedier inträffade hade mer att göra med brister i den sociala kontrollen och inom psykiatrin. I fallet med skolskjutningen i Kauhajoki hade till och med polisen in gärningsmannen till förhör innan händelsen.

Civila laglydiga jägare och sportskyttar, bland samhällets mest laglydiga givet den kontroll som sker genom att dessa faktiskt har licens, skall misskrediteras och utmålas som potentiella “breivikare” i det offentliga rummet. Jakt är otidsenligt och sportskytte liknas inte sällan av myndighetspersoner vid att “leka krig”. EU-kommissionens pekoral till förslag på nytt vapendirektiv som kom 5 dagar efter attentaten i Paris i höstas genomsyrades av samma hoplofoba attityd. Man hävdade att på grund av det grava läget att man var tvungen att åsidosätta gängse regelverk om probleminventering och konsekvensanalys, detta trots att man själva bara året innan inte definierat jägares och sportskyttars legala vapen som ett problem. Föga överraskande hade EU-kommissionär Fabio Marinis “Task Force” experthjälp från svenska Polismyndigheten. Vi har således att göra med en myndighet som uppvisar påtaglig tjänstemannaaktivism, inte bara på regional och nationell nivå utan också internationell. Man kan fråga sig hur många militanta islamister som tar Jägarexamen eller genomgår sportskytteutbildning för att söka licens med vidhörande prövning mot bl.a. Belastningsregistret när man kan skaffa sig illegala automatkarbiner och pansarskott från bl.a. Balkan? Som själv jägare och sportskytt, vi är som sagt 600 000 inalles i Sverige, är jag och många med mig ytterligt less på att ses som subversiva riskfaktorer. Det är tragiskt att nu även Skolverket faller till föga för Polismyndighetens propagandamaskineri. Det är inte värdigt en förment demokrati..

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s