Vem sitter med Svarte Petter?

Efter den opinionsstorm som följde av att det läckt information från Ministerrådets möte gällande EU:s förslag till nytt vapendirektiv där synbart Regeringen spelat ett dubbelspel gentemot landets vapenägare och Riksdag har nu inrikesminister Ygeman besvarat den gemensamma skrivelse som Svenska Jägareförbundet och flera av skytteorganisationerna ställde till honom. Enligt Ygeman ligger svenska linjen kvar, något som den läckta informationen motsäger.

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/04/ygeman-den-svenska-linjen-i-eus-vapendirektiv-ligger-fast/

Ygeman försvarar Regeringen med att belackarna medvetet misstolkar ståndpunkterna. För att då ge lite bakgrund till hur “valserna har gått” bakom kulisserna vad gäller vapenfrågor i Sverige och EU senaste åren backar vi bandet en bit. 2013 kom Doris Högne Rydheims vapenutredning här i Sverige och som hög grad sågades av remissrundan. Bl.a. propagerade Rydheim för retroaktiv lagstiftning, något som bekant är förbjudet enligt svensk grundlag. Det hela blir särdeles pikant då Rydheim själv var ledamot i Rikspolisstyrelsen och rektor för Polishögskolan i Solna. Beställare av utredningen var formellt Regeringen men inriktningen bestämdes på tjänstemannanivå på Justitiedepartementet där Rikspolisstyrelsen hade, skall vi säga, god förankring. Inriktning och genomförande av utredningen gick således efter devisen: “-Som man frågar får man svar.” 

Samma år försökte vår EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) sig på att på EU-nivå köra igenom vad som kan beskrivas som en karbonkopia på den agenda RPS försökte genomföra i Sverige. Det fallerade eftersom förslaget var lika undermåligt underbyggt som Rydheims utredning var i Sverige. Antivapenlobbyn lät sig emellertid inte nedslås utan bidade sin tid. Den italienske EU-kommissionären och uttalade vapenmotståndaren Fabio Marini tillsatte en “Task Force” med syftet att göra ett nytt försök. I Marinis “Task Force” ingick svensk “expertis”, Lars Henriksson från Polismyndigheten. Måhända är undertecknad konspiratoriskt sinnad men visst är det ett intressant sammanträffande att plötsligt EU-Kommissionen börjar nyttja samma retorik som Polismyndighetens vapenansvarige Peter Thorsell gjort i flera år i sina tirader av tveksam empirisk standard i svensk massmedia?

Sedan kom de tragiska terrordåden i Paris. Bara fem dagar efter att krutröken lagt sig gick antivapenlobbyisterna inom EU-förvaltningen till förnyad offensiv. Probleminventering och konsekvensanalys hanns inte med trots att detta är gängse förfarande. Nu var det bråttom att “skydda europeiska medborgare från terrorism” genom att angripa laglydiga medborgares vapenägande. Man var fullkomligt medvetna om att detta skulle vara meningslös symbolpolitik för att bekämpa terrorism men agendan var och förblir en annan, att i skenet av en Potemkinkuliss i så lång utsträckning som är möjligt avväpna Europas civilbefolkning, i synnerhet från halvautomatiska vapen. Kritiken från europeiska jägare, sportskyttar och medborgare som fortfarande tror på ett juste förfarande var svidande. En temporär reträtt skedde med lite efterföljande moderering. Hoppet väcktes att sunt förnuft likväl kanske till slut skulle få segra. Inrikesminister Ygeman bedyrade sin dedikering till att svenska jägare inte skulle behöva drabbas “onödigt hårt”. Sportskyttarna, i synnerhet de åldrande kpistskyttarna och IPSC-skyttarna verkade Ygeman mer villig att sälja ut. Hållningen i svenska Riksdagen var att EU-kommissionen gick till excesser.

Efter att Ministerrådet sammanträtt så läckte så ut att den svenska hållningen inte alls var vad inrikesministern hävdade i media och i Riksdagen. Svenska Jägareförbundet och skytteförbunden begärde en offentlig förklaring. Ygeman vidhåller dock att den officiella linjen står fast men svarar inte på varför denna inte drivits i Ministerrådet? Med risk för att återigen dra på sig foliehatten så finner jag det ett intressant sammanträffande att den ansvarige tjänstemannen i detta ärende, Hänninger på Justitiedepartementet, enligt uppgift är fd. polis. Frågan är således om denne bedriver förhandlingar med mandat från Polismyndigheten och Peter Thorsells sida snarare än mandat från vår Riksdag? Enligt Ygemans pressekreterare Victor Harju som jag personligen haft kontakt med har man från Regeringens sida fullt förtroende för Hänninger. Min fråga är således vem som sitter med Svarte Petter? Hänninger eller Ygeman? Någon av dem, alternativt båda två, måste i sådana fall fara med osanning gentemot Riksdag och svenska väljarkåren? Detta är oerhört anmärkningsvärt och urholkar förtroendet för en redan svag ministär än mer..

 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, Bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, Hunting. Bookmark the permalink.

2 Responses to Vem sitter med Svarte Petter?

  1. Henrik B says:

    Kan inflika att jag var på debatten i Europahuset där bla Peter Thorsell och folk från JD var på plats. Det framgick när jag lyssnade på deras prat efter debatten att Peter T är ofta och springer på JD som pojken i huset. Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att inse att Peter T med sin chefs Lars Tonnemans goda minne och uppmuntring bedriver rättspolitik i strid med folkvaldas vilja. Det är en polisstat då med maktfullkomliga tjänstemän som sätter sin egen agenda helt oavsett vad folkvalda, våra representanter, tycker och tror.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s