Tjänstemannaaktivismen ett hot mot demokratin

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310542

I gårdagens interpellationsdebatt i Riksdagen mellan Sten Bergheden (M) och inrikesminister Ygeman (S) gällande EU-kommissionens starkt kritiserade förslag till nytt Vapendirektiv kom så till slut ett rakt svar från den senare, något som tidigare varit nästintill en omöjlighet. Ygeman och Regeringen har vidhållit att man inte avser driva en linje som drabbar svenska jägare. I de dokument som läckt från Ministerrådets överläggningar så har det emellertid visat sig att Sverige driver en helt annan linje än vad som hävdats i Riksdagen och i massmedia. Denna linje skulle ofrånkomligen kunna drabba svenska jägare och inte minst sportskyttar och i gårdagens interpellationsdebatt så svarade till slut Ygeman att man avser förbjuda halvautomater likt AR15, trots att man saknar ett mandat från Riksdagen för att göra så. Sättet som man formulerat sig på skulle även kunna omfatta alla halvautomater med löstagbart magasin, vilket innebär att tusentals vanliga jaktvapen skulle bli olagliga. Till vilket syfte? Det finns ingen empiri som styrker att vare sig legala halvautomatiska jakt- eller sportskyttevapen nyttjas i kriminella sammanhang i Sverige. Därtill propagerar inrikesministern således dessutom för retroaktiv lagstiftning, något som bekant bryter mot svensk grundlag.

Uppenbart har Ygeman och Regeringen fallit till föga för Polismyndighetens propaganda och “tänk om-argumentation”. Att man samtidigt utåt upprätthåller en fasad att laglydiga medborgare inte skall drabbas är rent ut ohederligt.

Jag var själv i kontakt med Ygemans pressekreterare Harju när det blev känt att den svenska linjen i Ministerrådet inte var vad som sades. Enligt Harju har Regeringen och inrikesministern fullt förtroende för att tjänstemännen driver den linje som vår Riksdag beslutat om. Då skall inflikas att ansvarig jurist på Justitiedepartementet Nils Hänninger är f.d. kollega med Peter Thorsell och dennes chef Lars Tonneman på Polismyndigheten. Vän av ordningen kan man således ifrågasätta huruvida det är lämpligt att Hänninger skall ansvara för en sådan fråga då vi i åratal sett en påtaglig tjänstemannaaktivism från Polismyndighetens sida, en aktivism som tagit sig uttryck i aktiv opinionsbildning, stundom genom medvetet spridande av felaktiga uppgifter, politisk lobbyism och ”tyckande” utan stöd i lagtext i ämbetsutövandet?  Risken för jäv förefaller uppenbar, i synnerhet i skenet av den dokumentation som nu läckt ut.

Det svar som inrikesministern gav medför nu att dennes förtroende bland landets legala vapenägare är i statt i fritt fall. Det är anmärkningsvärt att Regeringen agerar mot Riksdagens mandat och att man tillåter och rentav uppmuntrar till tjänstemannaaktivism i den svenska förvaltningsapparaten. Detta urholkar förtroendet för demokratin då teknokrati legitimeras genom detta förfarande. Tjänstemannaaktivismen utgör således ett hot mot demokratin.

Om Regeringen inte hörsammar den linje Riksdagen beslutat om åligger det oppositionen att rikta ett misstroendevotum mot inrikesminister Ygeman. Man kan undra huruvida inrikesministern inser allvaret i sitt agerande?

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Libya. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tjänstemannaaktivismen ett hot mot demokratin

  1. Henrik says:

    Hade vi haft en vettig opposition i Sverige så hade vi inte haft den här regeringen. Moderaterna var inte mycket bättre när de satt i förarsätet. De lät Doris Högna Rydheim köra sitt race med förra vapenlagsutredningen som i princip författades av Peter Thorsell och company. Det verkar vara viktigare att utåt verka lyssna på medborgarna och sedan låta icke folkvalda tjänstemän bedriva rättspolitik helt grundlagsvidrigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s