Monthly Archives: June 2016

The end of European history or Return of the Empire

Europe was seemingly lost for a couple of days. The end of European History was cast aside by Brexit. The unthinkable now brought the EU to the brink of destruction and stock markets plummeted and in Brussels Monsieur Juncker reportedly … Continue reading

Posted in International politics | Leave a comment

Pride goes before a fall

The political establishment seems to be in a state of chock after the British people with a narrow majority decided to leave the EU. Prime minister Cameron’s decision to allow a referendum is hardly anything that is now applauded by … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife, International politics | 2 Comments

Högmod går före fall

Det politiska etablissemanget verkar statt i chocktillstånd efter att brittiska folket med knapp majoritet valde att lämna EU. Camerons beslut att utlysa folkomröstning var med facit i hand inget som Bremain-förespråkarna och EU-anhängare inom övriga unionen applåderar. Varför valde britterna … Continue reading

Posted in International politics | Leave a comment

S som i (S)vek

I Svensk Jakts intervju med Morgan Johansson 2014 svarade denne så angående Socialdemokraternas hållning till ytterligare restriktioner beträffande legala vapen för jakt och sportskytte: Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige? – Vapen med legalt ursprung … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Ändamålet helgar medlen

I försöken att rättfärdiga verkningslösa inskränkningar för laglydiga sportskyttar hänvisas gång efter annan till fallen Peter Mangs och inte minst Anders Bering Breivik. Senast idag hänvisade inrikesminister Ygeman till att Breivik använde en halvautomatisk studsare, en Ruger Mini-14, denne hade … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | 1 Comment

Jakten är räddad, EU backar om vapnen!

Ja, iaf om vi får tro på inrikesminister Ygeman. http://www.aftonbladet.se/debatt/article22939837.ab Jag var själv i kontakt med inrikesministern under gårdagen som inte alls höll med om att vederbörande ignorerade riksdagsmandatet. Ygeman vidhöll att denne till punkt och pricka följde detta. Det … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

“För var gång en lögn upprepas desto mer sann blir den..”

I Polismyndighetens politiska lobbykampanj för att förmå EU att förbjuda legala sportskyttegrenar, vilka de facto hittills inte utgjort något säkerhetsproblem, så kan vi konstatera följande. Taktiken är att fortsätta att upprepa lögner och  halvsanningar eftersom en lögn som upprepas tillräckligt … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting | 1 Comment