S som i (S)vek

I Svensk Jakts intervju med Morgan Johansson 2014 svarade denne så angående Socialdemokraternas hållning till ytterligare restriktioner beträffande legala vapen för jakt och sportskytte:

Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige?

– Vapen med legalt ursprung är mycket ovanligt i kriminella sammanhang. Därför är det viktigt att rikta in kampen mot illegala vapen.

Ska vapenmagasin jämställas med skjutvapen, och därmed vara licenspliktiga?

– Vi har inga sådana förslag. Våra förslag riktar sig mot illegala vapen.

Anser ni att tillstånd att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte inte ska kunna meddelas för vapen som kan laddas med mer än sex patroner?

– Vi ser inga behov av att sätta upp ytterligare restriktioner.

Tycker ditt parti att tillstånd att inneha halvautomatiska gevär för målskytte ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år?

– Vi har inga sådana förslag.

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/03/s-vapen-med-legalt-ursprung-ar-mycket-ovanligt-i-kriminella-sammanhang/

Häromdagen så skrev så inrikesminister Ygeman i Aftonbladet:

”Mandatet som gavs inför förhandlingarna av ett enigt justitieutskott i riksdagen var att: För vissa särskilt farliga vapentyper som erfarenhetsmässigt kommit till användning vid terrorattentat och andra grova våldsbrott, till exempel helautomatiska vapen och vapen som till sitt funktionssätt liknar eller kan modifieras till att bli helautomatiska vapen, bör särskilda kontrollnivåer gälla. Detsamma bör gälla för vapen som genom sin utformning, stor magasinskapacitet, tekniska tillbehör eller på annat sätt är ägnade för strid snarare än för jakt. Jag är därför nöjd över att det reviderade förslaget lever upp till precis detta.”

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22939837.ab

Därmed kommer således ofrånkomligen laglydiga svenska sportskyttar som använder halvautomatiska sportskyttegevär att drabbas av Regeringens politik, rakt emot vad Socialdemokraterna sade 2014.

Erik Laakoma vid Handelshögskolan i Stockholm har bedrivit akademisk forskning inom området och han påpekar att EU-kommissionens förslag till nytt Vapendirektiv bygger på felaktigheter. Så här kommenterade han debatten i SVT från Europahuset:

“Av den efterföljande debatten att döma måste man dock tyvärr konstatera att många av de argument som fördes fram för direktivet bygger på rena felaktigheter eller missförstånd.
Areskoug Mascarenhas öppnade med att påstå att 10 000 personer dödats med skjutvapen i EU de senaste tio åren. Det är en siffra som kommissionen använt tidigare men som inte handlar om legala vapen (det vill säga de som skulle omfattas av direktivet).

Hon påstod också att trenden var att allt fler (stulna) legala vapen användes vid brott. Det senare saknar stöd i forskningen.

Sverige är det land i EU som har bäst data över detta. De som studerat frågan har tvärtom funnit motsatsen, det vill säga att legala (eller stulna legala) skjutvapen alltmer sällan förekommer i brottsliga sammanhang (Hagelin 2012, Brå 2015). När det gäller stölder finns det endast en publicerad studie som rör ett EU-land och det är min egen (Lakomaa 2015). Den tas också upp i utvärderingen. Även denna visar dock att trenden är fallande – tvärtemot kommissionens påstående.”

http://www.jaktojagare.se/kategorier/kronika/vapenforbudet-bygger-pa-felaktigheter-20160118/

Att Ygeman uppenbarligen köper det narrativ som företräds av svenska Polismyndigheten, att halvautomatiska sportskyttegevär med stor magasinkapacitet, såsom AR15 som nyttjas inom den dynamiska skyttegrenen IPSC Rifle, är för farliga för att finnas i civil ägo, saknar således empirisk underbyggnad. Trots detta agerar man för ett direktiv som i praktisk omsättning omöjliggör utövande av denna skyttegren, trots att något sådant vapen som nyttjas inom grenen aldrig förekommit i kriminella sammanhang.

Detta är Polismyndigheten väl medvetna om. Likväl svarade Maria Thulin från Polismyndigheten så här i SVT.

“– De flesta vapen som missbrukas har varit legala vapen någonstans i världen först, sen förs de över gränserna och då hamnar de i missbrukssituationer.”, säger Maria Thulin.

Hur många fall rör det sig om där den här typen av vapen missbrukas i Sverige?

“– Det har jag ingen uppfattning om. Det är ju många skjutningar i storstäderna och det är ett växande problem, ett exakt nummer kan jag inte ange.”, säger Maria Thulin.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-vapenlag-splittrar-sportskyttar-och-polisen

Polismyndigheten är dock som sagt mycket väl medvetna om att inget halvautomatiskt sportskyttegevär som nyttjas inom IPSC någonsin figurerat i kriminella sammanhang i svensk kriminalhistoria. Att påpeka detta skulle dock inte stödja narrativet man intalat Regeringen och EU-Kommissionen om. Att agendan satts utav Regeringens adjungerade expert, Polismyndighetens vapenansvarige Peter Thorsell är tämligen uppenbart.

http://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/

Att EU-Kommissionen lagt ett förslag som denna gjort är vidare inte så konstigt givet att i kommissionär Fabio Marinis “Task Force” som tagit fram förslaget ingått svensk expertis från Polismyndigheten i form av Christer Henriksson. Som Laakoma mycket riktigt påpekar emellertid förslaget på en påstådd verklighet som saknar empirisk evidens. Däremot stämmer förslaget och retoriken överens med den som Peter Thorsell fört i flera års tid. Uppenbart förmår inte denne tjänsteman att göra skillnad på sina personliga åsikter och sitt ämbetsutövande. Det är bortom anmärkningsvärt att Regeringen medvetet gjort denne tjänstemans linje till den officiella. Riksdagens mandat verkar man inte ta notis om, trots inrikesminister Ygemans bedyranden om motsatsen.

Regeringen ser det fullt klädsamt att frångå sina utfästelser man gjorde 2014. Vad man inte verkar ägnat någon tanke är att för många jägare och sportskyttar är emellertid deras fritidssyssla mer än en hobby, det är en livsstil. Med tanke på att det finns bortåt 2 miljoner legala licenspliktiga vapen och vapendelar fördelade på ca 600 000 medborgare i Sverige, fler än vad som idag skulle kunna tänka sig att rösta på Socialdemokraternas koalitionspartner, så finns det tillräckligt många av dessa laglydiga vapenägare som inte kommer att glömma Socialdemokraternas svek till nästa val. Vid ett jämnt val kan x-antal tusental röster göra stor skillnad. Jag undrar om inrikesminister Ygeman tänkt i dessa banor? Detsamma gäller emellertid även Alliansen som undlåtit agera. Det finns några få undantag, likt Sten Bergheden (M), som stått upp för laglydiga medborgares intressen i Riksdagen. Till slut var det SD som tog beslutet att KU-anmäla Anders Ygeman och Morgan Johansson. Ett faktum som knappast ställer Alliansen i särdeles smickrande dager.

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/06/s-ministrar-ku-anmals-for-vapenhantering/

Om svensk socialdemokrati såväl som den borgerliga oppositionen förutsatt sig att bryta SD:s tillväxt agerar man således på ett mycket kontraproduktivt sätt. Men som sagt, man har troligen inte ägnat den vidare politiska kontexten av sitt agerande någon vidare tanke. Således kan denna för gemene man tillsynes diminutiva sakfråga på sikt få långt större politiska konsekvenser givet att principfrågan vida överstiger sakfrågan.

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s