Alliansen snart ett minne blott?

Ja, iaf om man får döma efter den väg som C tar i migrationspolitiken och L i frågan om EU. Jan Björklunds analys under gårdagen i Almedalen att det korrekta bemötandet av Brexit var “mer EU” delas inte av särdeles många fler inom Alliansen även om ståndpunkten får stöd även av delar av S. Synbart saknar Björklund den mest elementära analytiska förmågan. Att Brexit skedde berodde inte bara p.g.a. xenofobi och chauvinistisk nationalism utan också utav det faktum att det överstatliga EU är ett tjänstemannaprojekt som saknar adekvat folklig förankring. Hur kan då “mer EU” vara svaret?

EU dras med ett uppenbart demokratiunderskott, föga förvånande då EU-parlamentarikerna saknar motionsrätt och EU-kommissionärerna är utsedda tjänstemän vilka saknar koppling till väljarna. Det är heller ingen hemlighet att “eliten” inom EU har en agenda, ett federalt “Europas Förenta Stater”, som inte förankrats bland medlemsländernas befolkningar. Dylika intentioner har länge uttalats av bl.a. tongivande EU-tjänstemän som Romano Prodi och Guy Verhofstadt.

Den federala agendan rättfärdigas ofta med “fredsprojektet” EU. Sant är att Kol- och Stålunionen var ett genuint fredsprojekt som kom under de direkta efterkrigsåren då Andra värlskrigets fasor ännu fanns i färskt minne. Men ett federalt EU utvecklas till något mer än än ett fredsprojekt, det utvecklas till en geopolitisk aktör. Som en sådan riskerar man att komma i konflikt med andra geopolitiska aktörer, läs Ryssland, när intressesfärerna förskjuts åt någotdera håll. Vad vi nu ser i Ukraina är ett sådant exempel. Visst äger Ukraina som suverän stat rätt att forma sitt eget öde, det inte det frågan gäller. Det handlar om hur Ukrainas grannar reagerar på förändringar i inflytande. Oavsett vad man tycker om Kremls agerande på Krim och inblandning i Donbass, så förtar detta inte det faktum att EU aktivt stödde en statskupp mot en förvisso korrupt men likväl folkvald president i Ukraina. Det är ett faktum. Geopolitik är dock till sin natur amoralisk och följer mer Machiavellis logik. Det är också ett faktum att EU aktivt stödde en inblandning i Libyen som föranledde Ghadaffis frånfälle, ett agerande som lett till anarki, kaos och politisk islamifiering utav landet med spill over-effekter in i grannländerna. Så är då EU numera att definiera som ett strikt fredsprojekt?

EU-byråkratin brukar också framhållas som ett exempel på att gemene man tappat förtroendet för Bryssel. Som själv varandes jägare, sportskytt och jordbrukare är det något jag har full förståelse för då EU:s Habitatdirektiv, kommande Vapendirektiv och den årliga SAM-rapporten som skall fyllas i framkallar påtagliga kväljningar.

Efter att på allvar ha engagerat mig i hur den politiska processen går tillväga inom EU, där undertecknad kunnat se hur stor betydelse lobbyism har och samtidigt hur liten betydelse empiri och konsekvensutredningar har, så framstår Liberalernas svar på Brexit, “Mer EU!” som fullkomligt obegripligt. Är det måhända så att Jan Björklund aspirerar på att likt Cecilia Malmström få jobb som EU-kommissionär? Måhända en god aspiration eftersom L beredvillig marginaliserar sig själva och riskerar Alliansens sammanhållning med sin obsoleta omvärldsanalys.

Liberalerna verkar nu gå efter devisen:

“-If nothing else works, a total pig-headed unwillingness to look facts in the face will see us through.”

/ General Sir Anthony Cecil Hogmanay Melchett Blackadder goes fourth 1989

 

 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s