Vänskapskorruption – den svenska modellen

I en sedvanligt träffsäker debattinlaga Fiskar ruttnar alltid från huvudet

Fiskar ruttnar alltid från huvudet

påpekar Johan Westerholm hur samtliga Riksrevisorer måste avgå för att återställa kredibiliteten för myndigheten.

“Bilden av den stabila staten Sverige har förändrats i grunden. Riksrevisionen sågs av många som den sista bastionen av hederliga oförvitliga tjänstemän. Såväl nationellt som internationellt. Chris Forsne har tidigare beskrivit vanmakten i samhället. Korruption är inte bara en fråga om pengar utan även en form av vänskap och makt som byter händer när ingen ser det.”

Idag voterar EU-Parlamentets IMCO om Vapendirektivet, en fråga undertecknad varit högst aktiv inom, bl.a. som remissinstans. Det är inte utan att man således reflekterar till detta när begreppet vänskapskorruption kommer på tal. Hela hanteringen av Vapendirektivet dryper av vänskapskorruption där tjänstemannaaktivismen fått härja oförblommerat. En väl överskådlig genomgång av turerna har gjorts av Firearms United.

http://firearms-united.com/2016/05/31/something-rotten-kingdom-sweden-spreading-part-1/

https://firearms-united.com/2016/07/09/something-rotten-kingdom-sweden-part-2/

Det är uppenbart hur vänskapsbanden mellan gamla kollegorna från tiden på Polismyndigheten i Dalarna Peter Thorsell, dennes chef Lars Tonneman och chefsjuristen på justitiedepartementet Nils Hänninger, i högsta påverkat den svenska politiska linjen, trots att ingen av dessa är folkvalda. Något är fundamentalt fel när en departementstjänsteman likt Hänninger kan påverka Regeringen att adjungera in en myndighets verksamhetsansvarig i den aktuella frågan, Thorsell,  i synnerhet som vederbörande först varit remissinstans i frågan som i sin tur i högsta grad från början initierats i Bryssel genom lobbyism från densamme. Något jäv förelåg emellertid inte försäkrade dennes chef, Tonneman, som ju också råkar vara gammal kollega med såväl Hänninger och Thorsell. Att dessa sedan utökat riksdagsmandatet, efter att det framkommit att man inte följt mandatet i Bryssel, genom att via Justitieminister Morgan Johansson förse såväl EU-nämnden och Justitieutskottet med felaktiga uppgifter borde otvivelaktligen föranleda ett misstroendevotum mot ansvariga statsråd som spelat med i denna fars.

Vi är 619 000 vapenägare i Sverige, i princip samtliga av oss har rösträtt, undantaget en del studenter på jaktgymnasieutbildningar vilka ännu inte fyllt 18. Således en ansenlig del utav svenska väljarkåren. För många är jakt och skytte inte bara en hobby, det är en livsstil. Frågan är således tillräckligt viktig för att denna skall kunna avgöra på vilket parti man lägger sin röst.

http://vlt.se/asikt/ledare/1.4063925-ledare-upp-till-strid-i-vapenfragan-

Vapendirektivet kan för många tyckas vara en petitess, därav har också frågan kunnat hanteras som den gjort där t.ex. inrikesminister Ygeman uttryckt sig om laglydiga medborgare som sysslat med vissa typer av sportskytte som varandes “på marginalen”.

Men frågan är långt större, Vapendirektivet är i högsta grad en symbolfråga för hur indivindens fri- och rättigheter definieras, vilket förtroende statsmakten anförtror medborgarna och till syvende og sist vilket förtroende medborgarna har för statsmakten. Symbiosen haltar dock idag på grund av tjänstemannaaktivism och vänskapskorruption.

Går Vapendirektivet igenom idag förlorar åtminstone undertecknad förtroendet för EU som en demokratisk institution. Voterar EU-Parlamentets IMCO för direktivet har vi ett kvitto vilken teknokrati, snarare än demokrati, EU är. Det enda rätta vore att förkasta direktivet och förklara: “Gör om! Gör rätt!” då vare sig subsidiaritetsprincipen hörsammats eller konsekvensanalys gjorts. Tyvärr det inte bara Bryssel som är hemsökt av vänskapskorruption, framförallt kännetecknad genom lobbyism, utan även i högsta grad Moder Svea. Hanteringen av Vapendirektivet har också tydligt visat hur intimt förenade dessa blivit.

 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, Hunting, International politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s