Erdoğan är inte någon Atatürk

Nattens händelser i Turkiet ställer många frågetecken. Vilka är kuppmakarna? På vems initiativ har försöket initierats? Vad kommer att ske i Turkiet nu?

Synbart har kuppen misslyckats, vilket ur ett realpolitiskt hänseende på sitt sätt är synd. Istället är risken uppenbar att vi får se ett än mer auktoritärt styre där det sekulariserade kemalistiska Turkiet går i graven. Ett händelseförlopp som bär stora likheter med augustikuppen mot Gorbatjov som istället påskyndade Sovjetunionens kollaps. Revolten blir därigenom i högsta grad kontraproduktiv. Det finns teorier om att det i själva verket var en kupp orkestrerad av Erdoğan själv för att ytterligare kunna skärpa sitt grepp om landet. Detta är ännu bara spekulationer. Antalet döda och den förstörelse som skett kontradikterar en sådan sak. Det skulle däremot inte vara otroligt om det funnit dubbelagenter bland kuppmakarna vilket också förklarar bristen på framgång.

Det rapporteras att det främst varit gendarmeriet och luftförsvaret som revolterat mot Erdoğans alltmer auktoritära och islamiserade styre. Måhända är det ett svar vi nu ser på de utrensningar Erdoğan genomfört riktade mot oppositionella officerare? Armén har historiskt varit den sekulära konstitutionens försvarare vilket resulterat i flera statskupper. Styrande islamistiska AKP har dock styrt landet allt längre bort från det sekulära styre som varit grunden i det moderna Turkiet. Bristen på samordning och den geografiska begränsningen på kuppen, framförallt begränsad till Istanbul och Ankara vittnar dock om att kuppförsöket var dömt att misslyckas. Klart är att ett kuppförsök i en dylik kontext skulle krävt att man expedierat Erdoğan det första som varit. Då funkar inte en bomb där vederbörande KANSKE befinner sig utan detta måste göras up close and personal för att försäkra sig om utgången. Kuppförsöket bär nu istället spår av desperation och tafflighet.

Givet att kuppmakarna tillhör turkiska försvarsmakten borde dessa bättre kunnat veta vart denne befunnit sig? Hade det varit ett välplanerat kuppförsök hade man neutraliserat Erdoğan som första delen av operationen för att därigenom ställa regeringen och AKP inför faît accompli. Därefter tagit kontroll över staten en begränsad tid för att återställa kemalismen för att därefter utlyst nyval, snarlikt agerandet i Egypten där armén depolletterade Mursi när man ansåg att dennes islamistiska agenda höll på att styra landet i kaos. Problemet är dock fortfarande legitimiteten i ett sådant agerande. Erdoğan, även om han är en auktoritär pultron med en allt annat angenäm politisk agenda, är fortfarande Turkiets folkvalde ledare.

Men någon Atatürk är han inte, även om Erdoğan nog gärna ser sig som en sådan. 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Geopolitical topics, International politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s