Grönt ljus för en politiserad tjänstemannakår

Det står nu klart att svensk lag synbart inte längre behöver följas om man är tjänsteman.

Inget tjänstefel

Det inleds inte någon förundersökning mot rikspolischef Dan Eliasson efter uttalandet i Almedalen. Det som anmälts är inte brottsligt, skriver chefsåklagare Jan Pernvi i sitt beslut.

Dan Eliasson polisanmäldes för tjänstefel efter ett uttalande under Almedalsveckan i Visby. Anmälan handlade om Eliassons inställning i frågan om Sverigedemokraterna skulle bilda regering. Rikspolischefen svarade då att han förmodligen skulle avgå om så blev fallet.

Chefsåklagare, vid särskilda åklagarkammaren, Jan Pernvi, bedömer att uttalandet inte har gjorts i samband med myndighetsutövning, vilket gör att Dan Eliasson inte begått tjänstefel. Därmed inleds ingen förundersökning.”

 

https://polisen.se/Vasterbotten/Aktuellt/Nyheter/2016/Juli/Inget-tjanstefel/

Detta är ett intressant och ur juridiskt hänseende högst tveksamt beslut utav chefsåklagare Pernvi. Rikspolischef Dan Eliasson anmäldes som bekant härförleden utav en kollega, polisinspektör Anders Karlsson vid Göteborgspolisen.

http://www.expressen.se/gt/dan-eliasson-anmals-av-polis-efter-utspelet/

Enligt Karlsson är en politiserad hållning inte förenlig med svensk lagstiftning.

“Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408)”

Dan Eliasson yttrade i Almedalen att denne “med största sannolikhet” skulle avgå om Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson blir statsminister efter nästa val.

“– Myndighetschefer har också åsikter.”

Anders Karlsson vidhåller en diametralt annorlunda hållning:

“– Vi ska handla helt opolitiskt. Vi lever i en demokrati och vi ska ha en rättsstat som fungerar enligt demokratiska värderingar. Han uttalar sig högst anmärkningsvärt i sin roll som rikspolischef när han berättar vilken politisk åskådning han har.”

Polisinspektör Anders Karlsson vidhåller också att Eliassons uttalanden påverkar polisen negativt och att det inom poliskåren pratats om uttalandet.

“– Han skämmer ut hela poliskåren. Min tolkning av hans uttalande är att han i sin myndighetsutövning riskerar att behandla folk på olika sätt beroende på vilken politisk åskådning de har.”

Ser vi vad svensk lag stipulerar och vad chefsåklagare Pernvi kommer fram till är det dock synbart carte blanche för en politiserad tjänstemannakår hädanefter, oavsett vad lagen säger. Detta är bortom anmärkningsvärt, det urholkar rättssäkerheten och demokratin i landet. Man må som tjänsteman personligen hysa vilken åsikt man vill om t.ex. Jimmie Åkesson, men i rollen som professionell tjänsteman skall man följa svensk lagstiftning och inget annat. Att Justitieminister Morgan Johansson uppenbarligen delar såväl Pernvis och Eliassons hållning är därtill ytterligare i högsta grad tveksamt.

http://www.expressen.se/nyheter/statsvetaren-det-ar-forstas-orimligt/

Skall ministerstyre hädanefter också ses mellan fingrarna med? Svensk förvaltning är stadd i en kraftig utförsbacke och i dessa tider med allt större påfrestningar på samhället har vi inte råd med vare sig rikspolischefer eller justitieministrar som inte hörsammar svensk lag.

 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s