Nej Sven, det är inte obegripligt..

I ett inlägg på Facebook i måndags, som har rönt både ris och ros, talade Sven Melander om hur det var obegripligt att många svenska män blivit heligt förbannade på Zara Larssons uttalande om hur hon “hatar, hatar, hatar killar”. Att kvinnor och tjejer blir utsatta för oönskade sexuella närmanden, trakasserier och våldtäkter skall vi män bära kollektivt ansvar för på grundval av vår könstillhörighet. Personligen ser jag denna tankemodell lika förfelad som rasismen då den tillskriver en grupp ett kollektivt ansvar och beteende, även om det är en minoritet av män som är i avsaknad av moralisk kompass. Att Zara Larsson får uttala sig sexistiskt, chauvinistiskt och svepande är helt i sin ordning, hon är ju en ung kvinna. Hon har även gjort uttalanden som att det är ofarligt att kritisera en besutten grupp, d.v.s. män. Om en man uttalar sig på motsvarande vis, “jag hatar, hatar, hatar kvinnor” så skulle vederbörande omedelbart ses som en misogyn galning i ett förstadie till att bli nästa Jack the Ripper eller Hagamannen. Att uttrycka sig svepande och chauvinistiskt går dock bra så länge man står på “rätt planhalva”, helt i enlighet med den typ av feminism som företräds av exempelvis FI! Vem minns inte Gudrun Schymans uttalande om “svenska talibaner” som fick den välrenommerade historikern Yvonne Hirdman att gå i taket och yttra: “Gudrun Schyman har skickat den svenska jämställdhetsdebatten 30 år tillbaka i tiden!”

Undertecknad skulle vilja hävda att den kulturrelativiserande sexism som dessvärre av politisk korrekthet i det allmänna rummet ses som rumsren kan härledas till en större samhällskontext. Den egalitära syn som i Sverige under många år drivits in absurdum är en del av problematiken. Den mångkulturella samhällsidén får inte ifrågasättas, alltså är det i Sverige “ointressant” att kartlägga brottslingars etniska bakgrund. I Norge går det däremot utmärkt vilket i Sverige avfärdas som en effekt av att Fremskrittspartiet sitter i regeringsställning. Det faktum att samtliga anmälda 48 överfallsvåldtäkter i Oslo 2006-2009, som norska polisen redovisade om i statliga NRK, kan tillskrivas icke-norrmän är enligt ett svenskt perspektiv en del i ett politiskt initierat modus operandi för att rättfärdiga minskad invandring från MENA-området.

http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/

Troligen ser statistiken i Sverige snarlik ut, därmed inte sagt att etniska svenskar inte begår sexualbrott, men att kartlägga hur det de facto rent empiriskt ser ut är uppenbarligen”ointressant”. Skulle statistiken utfalla som i Norge, vilket vi bara kan spekulera om i nuläget, skulle detta undergräva kredibiliteten för tankegodset kring det mångkulturella samhället och således gynna “mörksens krafter”, sådan är anledningen till varför det är “ointressant” att förhålla sig empirisk till dessa problem. Här ser vi således hur politiserad svensk forskning blivit vilket utlöst ett akademiskt storgräl mellan Tino Sanandaji, som anlitats av norska staten, och Jerzy Sarnecki vars hållning tjänar rådande svenskt paradigm.

Att tillskriva fenomen som taharrush gamea, som vi sett prov på på Tahrirtorget, Köln och Kalmar, införande av skilda badtider och safe zones som ett uttryck för ett generellt manligt biologiskt problem, i avsaknad av kulturella förklaringsgrunder, är en del av den kulturrelativism som kännetecknar svenskt politiskt paradigm. Skulle det varit ett generellt biologiskt betingat manligt problem, befriat från kulturella förklaringsvariabler, så hade vi förmodligen sett snarlika uttryck och åtgärder mot detta för flera decennier sedan i detta land.

http://www.svd.se/polisen-forringar-gruppovergrepp


Det råder olika ståndpunkter huruvida händelserna i t.ex. Köln är ett korrekt användande av begreppet “taharrush gamea” eller en felöversättning som används flitigt inom högerorienterad alternativpress. Oavsett vilket så hör man emellertid ofta apologetiska urskuldanden likt: “-Många vill göra detta till en migrationsfråga.” vilket stämmer överens med avfärdandet av norska statens kartläggning av brottslingars etnicitet som ett uttryck för statssponsrad rasism. I Sverige är en kartläggning “ointressant” av strikt politiska skäl, inte empiriska. Huruvida en kartläggning skulle vara rasistisk är helt avhängigt vad man gör med den sammanställda empirin. Nuvarande förfarande går däremot meningsmotståndarnas ärenden enär hållningen att empirisk kartläggning är på förhand definierad som”ointressant” och “rasistisk”. Verkligheten skall anpassas utifrån dogmen, inte tvärtom. Tillämpningen av kod 291 bekräftar därtill enkom bilden av “mörkning”.

Det handlar således inte om att hävda att etniska svenska män inte gör sig skyldiga till sexualbrott, för det gör dem, utan varför MENA-män per capita är överrepresenterade vad t.ex. gäller fenomen som taharrush gamea. Hållningen att kulturella aspekter är irrelevanta som förklaringsgrund håller således inte. Taharrush gamea är inte ett prevalent svenskt manligt betingat fenomen. Således är detta fenomen kulturellt betingat men inte ur en svensk kulturell kontext. Om detta måste vi våga tala utan politiskt korrekta skygglappar, annars kan vi aldrig bemöta problemets grunder.

Dessvärre så svartmålas en man som protesterar mot att vara kollektivt ansvarig för sexuella övergrepp p.g.a. sin könstillhörighet som en CIS-man, en vit kränkt man som enkom vill upprätthålla en patriarkal samhällsstruktur. Detta ligger också helt i linje med den tidigare nämnda egalitära syn som gått så pass långt att man nästintill helt friskriver individen från personligt ansvar för sina handlingar. Istället påtalar man att individen är offer för en samhällsstruktur och konstruktioner, jämför med hur Dan Eliasson tyckte synd om den man som knivmördade en kvinna på ett hem för ensamkommande med ett apologetiskt: “-Vem vet vad det här stackars killen varit med om?”

Visst påverkas individen av samhällsstrukturer, arv men inte minst utav kulturell kontext som påverkar en individs kvinnosyn. Återigen så är kulturella normer en variabel som inte går att bortse ifrån oavsett hur mycket kulturrelativisering man än tillämpar. Således är det inte alls obegripligt att svenska män blir förbannade när Zara Larsson ges moralisk friskrivning från att raljera om hur mycket hon hatar killar. Det är inte i enlighet med manlig svensk norm att “ta sig friheter”, även om vissa gör så ändå. Den sexistiska retorik som Zara Larsson företräder följer samma logik som rasismens. En grupp tillskrivs kollektivt ansvar för en individs ageranden. Vi har däremot ett kollektivt samhällsansvar för att tillse att våra söner får rätt uppfostran med rätt moralisk kompass, men det ansvaret är inte bara kollektivt utan också individbaserat. Skall vi någonsin kunna komma tillrätta med ett problem måste vi utgå från varför en individ agerar på det sätt denne gör? Således måste man då tillämpa ett empiriskt förfarande i vilket man inte utav politiskt korrekta skäl på förhand avskriver kulturella normer som en variabel.

För att dessutom få en relevant och progressiv debatt måste man tillämpa en en mer ödmjuk och empirisk hållning, både från personer som Zara Larsson liksom hennes kritiker. Om man raljerar, generaliserar och tillskriver män som grupp egenskaper som att dessa skulle vara slavar under sitt kön och där en majoritet i sin helhet skall få klä skott för en minoritets beteende, då får man också förvänta sig att få mothugg. Se till individen, inte könstillhörigheten eller etniciteten per se, men bortse likväl heller inte från vilken värdegrund individen bär med sig.

Så det är inte alls obegripligt Sven. Zara Larsson må vara blott 18 år gammal men är samtidigt myndig och har rätt att rösta och har många människor, särskilt yngre, som ser upp till henne. Hade hon uttryckt sig så här: “-Hatar, hatar, hatar killar som våldtar!” så hade detta varit en ickefråga. Men nu gjorde hon inte det. Det Zara sade var att det är ok att hata män som kön därför en minoritet av olika anledningar beter sig som svin. Att sådant upplevs som provocerande är inte alls obegripligt..

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s