Donald Trump ber Serbien om ursäkt å USA:s vägnar?

Ja, iaf om man får tro vad som framkommit i den serbiska tidigen Nedeljnik. Trumps stab förnekar detta och menar att det är ett led i Demokraternas kampanj att sammankoppla honom med ryska intressen och kryperi inför Putin.

http://europe.newsweek.com/donald-trump-apologises-serbia-yugoslavia-bombing-509417?rm=eu..everthing

Upprinnelsen till denna pajkastning med internationella förtecken kommer av USA:s och Nato:s roll i Kosovokriget 1998-1999. Denna konflikts ursprung stammade ur ett historiskt arv av olösta konflikter från andra världskriget för vilka Titos Jugoslavien utgjort en blöt filt. Därtill kom ett politiskt förtryck av den albanska majoriteten i Kosovo under Milošević tillsammans med Jugoslaviens accelererande sammanbrott under 1990-talet, till stor del orsakat av Miloševićs alltmer serbnationalistiska linje från 1987 och framåt. Detta kom att leda till bildandet av flera albanska gerillarörelser såsom UÇK – Ushtria Çlirimtare e Kosovës – Kosovos Befrielsearmé samt UÇK – Ushtria Çlirimtare Kombëtare – Den Nationella Befrielsearmén. Dessa gerillarörelsers uppbyggnad underlättades avsevärt av det kaos som rådde i grannlandet Albanien efter det havererade nationella pyramidspelet 1997 i vars kölvatten 500 000 automatvapen försvann ur albanska arméns förråd. Vidare understöddes rörelsen av bl.a. CIA och finansiellt genom kopplingar till organiserad brottslighet som bl.a. inbegrep heroinsmuggling.

Gerillarörelserna angrepp såväl serbisk polis, territorialförsvar som civilbefolkning, serber som icke samarbetsvilliga albaner. Regeringen i Belgrad svarade med repressiv väpnad insats utav serbiska armén. Sedan går narrativet isär och i ärlighetens namn så är den bild som Väst har av Natoinsatsen i Kosovo 1999 inte utan bias. Anledningen till att Nato angrep det som återstod av Jugoslavien var den etniska rensning, ett dessvärre återkommande tema under balkanskt 90-tal, som den albanska civilbefolkningen drabbades av som en del av konflikten mellan albansk gerilla och serbiska armén. Ur ett politiskt hänseende skulle det vara omöjligt att tillåta ett upprepande av massakern i Srebrenica under kriget i Bosnien. Huvuddelen av den etniska rensningen i Kosovo genomfördes dock efter att bombningarna inledes. Dessa bombningar riktades inte bara mot serbiska arméförband i Kosovo, vilka dessutom var tämligen ineffektiva och mest träffade skenmål, utan till största delen mot serbisk infrastruktur t.o.m. på gränsen mot Ungern och i Montenegro. Den politiska situationen för Milošević blev ohållbar. Dock inte på grund av Nato:s bombkampanj, serberna slöt upp med varandra mot yttre aggression, något som har stor historisk kontinuitet efter månghundraåriga erfarenheter av krig med bl.a. turkar, österrikare och tyskar. Det som blev Miloševićs fall den inneboende korruptionen i hans styre och sist men inte minst att denne tillämpade valfusk. Serberna fick nog av styret och Milošević föll från makten.

Vapnen tystnade i Kosovo och den serbiska armén retirerade i god ordning, obesegrade och till största delen intakt. Nato:s flyg hade gjort en strålande insats mot flera hundra presenningar på träställningar med marschaller under som serberna placerat ut men antalet utslagna stridsvagnar var förhållandevis få. Trots att Kosovo efter fredsslutet ställdes under internationellt styre och kontroll blev emellertid situationen för den serbiska minoriteten i landet blev alltmer ohållbar varpå många lämnade Kosovo för Serbien. Således finns numera få serber kvar i landet vilket av serberna anses som deras historiska och kulturella vagga. Kosovo tilläts efter en folkomröstning bryta sig lös från det som återstod av Jugoslavien och blev självständigt. Något som hos många serber fortfarande sticker i ögonen.

Ryssland använder således samma argument för att ryssarna har samma rätt i ukrainska Donbass, där man är i majoritet,  vilket dock avfärdas av Väst samtidigt som det objektivt sett genomfördes en statskupp i Kiev med stöd av Väst. Moskva ser således USA och EU som hycklare vilka bara ser till egna geostrategiska intressen under “false flag” och vice versa. Vad gäller Serbien och Ryssland så har dessa av historisk hävd varit nära allierade. Serbernas självständighet från Ottomanska väldet 1878 skedde genom rysk försorg och krigsutbrottet 1914 kom av att Ryssland mobiliserade till stöd mot den österrikiska aggressionen mot Serbien i skenet av den serbiske nationalisten Gavrilo Princips mord på den habsburgske tronföljaren Franz Ferdinand i Sarajevo samma år. De historiska banden skall således inte underskattas, serbiska frivilliga strider t.ex. på de ryska separatisternas sida i Donbass och vem minns inte hur den ryska FN-kontingenten i Bosnien gick i ilmarsch till Pristina -99 och besatte stadens internationella flygplats och där saboterade Natos triumf genom att dränka ljudet på Natobefälets pressanförande genom att rusa motorerna på sina pansarskyttefordon? Faktum var att det förekom ordervägran från bl.a. brittiska trupper i vilka för övrigt den brittiske sångaren, då officeren, James Blunt ingick. Det amerikanska Natobefälet, general Wesley Clark, hade beordrat att flygplatsen om nödvändigt med våld skulle tas från ryssarna. Britterna insåg att det skulle inneburit en överhängande risk för en storkonflikt mellan Ryssland och Nato.

Clark entledigades sedermera från sin post, inte olikt hur Douglas McArthur under Koreakriget fick gå då han gjort sig politiskt omöjlig genom att bl.a. föreslå en massiv kärnvapeninsats för att skapa ett radioaktivt bälte vid gränsen mellan Korea och Kina för att omöjliggöra för kineserna att gå över Yalufloden samt kärnvapenbomba Vladivostok för att ryssarna skulle hålla sig utanför konflikten. Det kan inflikas att Clark är nära politiskt allierad med Hillary Clinton och väl förankrad inom Demokraterna. Hillarys agenda avseende Rysslands allierade Syrien och Iran har av förståeliga skäl en air av Clark över sig. Att Moskva således inte uppskattar Hillary är måhända ingen större överraskning? Kanske ville således Trump nu slå an på en mer försonlig diplomatisk linje, om än i Väst en tabu sådan? Om denna ursäkt nu yttrats? Och om han varit så pass skarpsynt i sin omvärldsanalys eller ett uttryck för “kryperi” som Demokraterna hävdar? Eller är det en fabrikation för att ytterligare svårtmåla Trump? Sistnämnda är annars något han ofta har en förmåga att lyckas tämligen väl med själv. Uppenbart är att det amerikanska presidentvalet har stor internationell uppmärksamhet och påverkan. Man kunde dock ha önskat att detta skett med ett större mått av professionalism från båda lägren.

 

 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Geopolitical topics, International politics, USA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s