När blev Sverige en bananmonarki?

Frågan må låta vanvördig och populistisk men detta gör den dessvärre inte mindre relevant. I förra veckan meddelades domen i Toni Celans ärende där denne tagit strid gentemot Polismyndigheten i ett vapenlicensärende för en Benelli MR1 för jakt. Dessvärre gick rätten otroligt nog på Polismyndighetens linje trots ett flertal graverande omständigheter. Inte bara avslog Polismyndigheten ansökan i strid mot Naturvårdsverkets godkännande av nämnda vapenmodell, myndighetens verksamhetsansvarige, Peter Thorsell, tog själv över ärendet från ordinarie handläggare då det var Toni Celan som var sökande. Celan har fått mycket uppmärksamhet i massmedia genom sin kritik gentemot Polismyndighetens milt sagt bristfälliga hantering av sitt uppdrag. Ett solklart fall av jäv även om Förvaltningsrätten i Göteborg synbart tog föga notis om detta. Vidare hänvisade Thorsell till EU:s ej ännu igenomklubbade Vapendirektiv, vilket således saknar juridisk relevans. Därtill är gevärsmodellen som redan nämnts godkänd av Naturvårdsverket som de facto har tolkningsföreträde i dessa frågor. Sistnämnda ignoreras märkligt nog av Polismyndighetens aktivistiska tjänstemän.

Än märkligare blir fallet då Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa tipsat Polismyndigheten om domar att åberopa för avslag, bl.a. ett fall där avslag getts för en sportskyttelicens för en pistol av modell Desert Eagle. Knappast en dom som har relevans för ett jaktvapen. Självfallet har förbundsjuristen all rätt till en personlig åsikt om en vapenmodell som denne inte uppskattar utifrån dennes personliga preferenser. Likväl skall denna åsikt inte avtecknas i dennes arbete enär det just är Naturvårdsverkets sak att godkänna vilka vapenmodeller som hör hemma i svenska skogen och inte Jägareförbundets. Det finns dessvärre ett uttalat ”mollskinnstomteri” inom Jägareförbundet som ges uttryck i en uttalad teknikfientlighet. Man vill inte se en ”ramboifiering” utav den svenska jägarkåren då detta skulle ge en dålig image. Varför skall dock jägarkåren vara tekniskt vara hemmahörande på 1950-talet? Alla uppskattar inte att jaga med en Husqvarna 1600 ärvd efter farfar eller med ett exklusivt graverat brytvapen. Vidare har halvautomater funnits i civil hand i över 100 år så det rör sig inte om någon modern teknik per se. Undertecknad jagar själv bl.a. med fallblocksstudsare, vilket vissa måhända finner arkaiskt, men det är utifrån mina preferenser och jag hyser ingen anledning att sätta mig till doms över andras vapenval.

Wälimaas agerande har emellertid grava principiella komplikationer. En medborgare som får rätt gentemot Polismyndighetens ger inget tolkningsföreträde för andra ärenden emedan om Polismyndigheten vinner så skapas genast ett prejudikat. Det råder således inte någon likhet inför lagen i detta land som många lever i villfarelsen om. Att Jägareförbundet i detta fall spelat under täcket med Polismyndigheten ger således vid handen att man accepterar att Polismyndigheten tar sig tolkningsföreträde över Naturvårdsverket. Vi kan således förvänta oss att Polismyndighetens tjänstemannaaktivister ser detta som carte blanche att ignorera gängse juridisk ordning och driva kampanj mot vapen och kalibrar dessa ”inte tycker om”. Detta har redan drabbat sökanden för vanliga repetervapen vilka Polismyndigheten ansett ”för effektiva” eller ”för tunga för att skjuta frihandsskott mot vilt med”. Det handlar således om en principiell fråga där Jägareförbundets jurist agerat Djävulens advokat. Således handlar Celans ärende om så mycket mer än bara en jaktlicens för Benelli MR1. Det handlar om att upprätthålla juridiska principer och om att tjänstemän skall hörsamma gängse lag och ordning.

Att Toni kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom är för honom en självklarhet och det ligger i alla vapenägares intresse att stödja hans kamp mot den svenska rättsrötan eftersom om domen står fast kommer den att få konsekvenser för oss alla. I solidaritetens namn uppmanar jag således svenska vapenägare att skänka en licensavgift, d.v.s. 250 kronor, till Tonis kamp då juridiskt ombud kostar ansenliga pengar. Knyt inte bara handen i fickan utan gör vad du kan! Acceptera inte att Sverige synbart blivit en bananmonarki.

Swisha till Toni Celans kamp mot tjänstemannaaktivismen på: 070-9755455

15380590_10210579607913798_5248889441044863527_n

 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, Hunting. Bookmark the permalink.

2 Responses to När blev Sverige en bananmonarki?

  1. Pingback: Ett brev till en EU-Parlamentariker | blickovernejden

  2. Pingback: En medborgare och en EU-Parlamentariker om Vapendirektivet | blickovernejden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s