Diskbänksorwellianismen har gjort entré i folkhemmet

Det kan knappast ha undgått någon att den frispråkiga och rättframma författaren Katerina Janouch i den gångna veckan fått uppleva vad som närmast kan liknas vid en moralisk kölhalning i massmedia efter hennes uttalanden i tjeckisk tv om den tilltagande otryggheten i Sverige. Hennes förlag har t.ex. officiellt tagit avstånd hennes uttalande.

Den offentliga debatten har delvis kommit att handla om att laglydiga otrygga medborgare i ökande mån skulle ta Jägarexamen eller gå sportskytteutbildning för att på laglig väg kunna beväpna sig för personskydd vilket förstås inte är något de berörda förbunden kan ställa sig bakom eller uppmuntra till då detta inte är syftet med den verksamhet man bedriver. Tvärtom så skulle detta i en politisk kontext vara känsligt och kontraproduktivt, i synnerhet givet dagens hoplofobiska samhällsklimat med kommande Vapendirektiv från EU:s sida och en aktivistiskt sinnad Polismyndighet. En enskild individs intentioner och intressen styr man emellertid inte över. Vapenlicens för personskydd finns det dock juridiskt utrymme för i svensk lagtext, men knappast i praktiken. Synnerliga skäl är kanslisvenska för aldrig. Därav är exempelvis “concealed carry” för personskydd i dagsläget i mångt och mycket inte en gångbar fråga att driva i en svensk politisk kontext, tvärtom skulle detta potentiellt vara liktydigt med att straffa ut sig själv i dagens politiska klimat. Faktum är att med det inflöde av illegala vapen som sker till Sverige vore det därtill mindre svårt och dessutom billigare för en i övrigt laglydig medborgare att skaffa ett sådant för personskydd, även om detta självfallet inte är något skall uppmuntras till då detta ofrånkomligen gör medborgaren till brottsling. Dock är det inte otroligt att dylikt förekommer.

http://www.expressen.se/kvallsposten/vi-koper-vapen—pa-fem-timmar/

Problematiken kring nödvärnsrättens tillämpning är likaledes inte att ringakta i Sverige. Frågan aktualiserades i ett uppmärksammat fall gångna veckan där en man i Vallåkra dömdes till 4 års fängelse efter att i självförsvar med ett hagelvapen denne hade licens för skjutit två män som mordhotat honom vid upprepade tillfällen och vilka var i färd att slå ut fönstren till mannens hus med järnrör. Enligt åklagaren kunde de skjutna männen inte vetat att mannen var beväpnad varför dennes respons var att anse som en nödvärnsexcess. Ärendet är överklagat och den dömde mannen hoppas på ett frikännande emedan åklagaren yrkar på straffskärpning till 10 års fängelse. I ett snarlikt fall i Blekinge för snart 10 år sedan blev det friande dom för en familjefar som skyddade sin familj mot sonens mångåriga mobbare. I vilken mån detta mål kommer att ha någon bärighet i överklagandet för mannen i Vallåkra återstår att se?

Den indignation som Janouchs uttalande i tjeckisk tv orsakat hos t.ex. DN Kultur m.fl. har dock lite med svensk vapenlagstiftning, nödvärnsrätten, jakt eller sportskytte att göra. Det handlar framförallt om att hon utmanat den svenska självbilden, och det på ett internationellt plan. Mantrat “-Sverige har aldrig varit så tryggt som nu!” återges gång på gång utav såväl kulturelit som politiker, även om denna bild alltmer krackelerar i realiteten med ökat antal anmälda våldtäkter, skottlossningar utförda av gängkriminella, stenkastning mot blåljuspersonal o.s.v. Att folk upplever en ökad otrygghet, upplevd eller i högsta grad reell, är inte så konstigt. Men att påtala detta, oavsett sätt eller incitament, är att utmana samhällsdogmen. Därav är detta politiskt synnerligen laddat varpå karaktärsmord på de som ifrågasätter dessvärre inte är alltför ovanligt. Åsikts- och yttrandefrihet verkar idag i praktiken bara gälla de som som tycker likadant som det officiella narrativet. Undertecknad har egen erfarenhet av att ha blivit tillskriven åsikter och ståndpunkter jag inte har, såsom att vara rasist, islamofob och Putintroll, utifrån det enkla faktum att jag problematiserat gängse dogmer. Dessvärre är det alltför vanligt att många inte förstår, eller kanske inte vill förstå, skillnaden på att vara muslim och på islamism. Sistnämnda är en ideologisk tolkning på religionen för politisk tillämpning. Sistnämnda måste man kunna problematisera utan att bli anklagad för att vara rasist då det har föga med hudfärg eller religionsfrihet att göra och det faktum att islamism och den sekulära värdegrunden om allas lika värde är svårförenliga. Likaså har få svårt att göra distinktion på att redogöra för geopolitiska mekanismer inte är detsamma som att instämma med agerandet på ett moralfilosofiskt plan. Med risk för att låta raljerande, men “Bullerbymentaliteten” och illusionen om folkhemmets oföränderlighet är emellertid en självbild som är starkt förankrad i svenskt politiskt medvetande. Janouch uttalande om den tilltagande otryggheten har gjort att hon tillskrivs tveksamt moraliskt gods och att gå Zemans högerpopulistiska ärenden. Det är inte utan att man får i tankarna retoriken på det sovjetiska 30-talet när dissidenter misskrediterades som kontrarevolutionära trotskister som gick fascisters ärenden. Evelyn Beatrice Hall’s eviga talesätt: “-Jag ogillar det du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.” verkar inte ha något större bärighet i dagens Sverige. Diskbänksorwellianismen har gjort entré i folkhemmet.

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s