Vapendirektivet är visst ett hot – replik till Maria Corazza-Bildt (M)

I samband med Folk & Försvars konferens gjorde Fria Moderata Studentförbundet ett utspel om EU:s kommande Vapendirektiv som kom fem dagar efter de avskyvärda terrorattentaten i Paris 2015.

http://www.svd.se/skarpta-vapenlagar-samre-for-forsvaret/om/folk-och-forsvar-2017

Fria Moderata Studentförbundet hänvisar till Försvarsmaktens högst kritiska remissvar i vilket myndigheten påpekade att direktivet skulle få konsekvenser för svensk försvarsförmåga då exempelvis Försvarsutbildarna skulle drabbas då detta kraftigt skulle försvåra deras utbildningsverksamhet. I sin replik i SvD påpekar dock Maria Corazza-Bildt (M) att Fria Moderata Studentförbundet baserar sitt utspel på EU-kommissionens ursprungliga förslag.

http://www.svd.se/corazza-bildt-eus-nya-vapendirektiv-ar-inget-hot/om/debatt

Sant är att den kompromiss som nu är aktuell är mindre drakonisk än det ursprungliga förslaget, vilket de facto var rent katastrofalt. Därmed menar Corazza-Bildt att det vore oansvarigt att rösta emot kompromissen. Försvarsmakten var likväl vid Folk och Försvars konferens fortfarande kritiska till direktivet med hänvisning till att svensk försvarsförmåga påverkas. Vidare kvarstår skrivningar i kompromissen som inte kan implementeras i praktisk förvaltning, bl.a. vad gäller magasinbegränsningar. Exempelvis kan samma magasin användas för olika kalibrar vilket ger olika kapacitet. Detta berör t.ex. sportskyttar vilka nyttjar AR-15 där ett standardmagasin i 5,56 tar 30 patroner men samma magasin tar 10 patroner i .458 SOCOM. Hur skall då kompromissens skrivning tillämpas i praktiken? En fullkomligt bisarr del i kompromissen är också att en individ som saknar licens för ett vapen får äga ett ”högkapacitetsmagasin” emedan en laglydig vapenägare plötsligt blir klassad som brottsling och förlorar sina licenser om vederbörande äger ett tidigare godkänt standardmagasin. På vilket vis är detta förenligt med direktivets andemening att bekämpa terrorism och kriminalitet när det till lejonparten riktar sig mot det laglydiga vapenägandet? Någon empirisk koppling mellan det civila vapenägandet och kriminalitet har heller inte kunnat påvisas, något som påpekats av bland andra forskaren Erik Lakomaa vid Handelshögskolan i Stockholm.

Oavsett hur kompromissen ser ut så kvarstår även faktum att direktivets tillblivelse är ett resultat av tjänstemannaaktivistisk lobbyism, symbolpolitik från EU-Kommissionens sida samt även en fullkomlig ovilja att hörsamma rådande regelverk från sistnämnda. Utöver de tekniska och praktiska problem som återstår i kompromissen så föreligger således på ett principiellt plan all anledning att rösta nej till en kompromiss med hänvisning till ovan anförda skäl. Risken är annars att man legitimerar tjänstemannaaktivism och uppmuntrar EU-kommissionen till att även fortsättningsvis ignorera rådande lagar och regelverk.

Det finns även anledning till oro att de goda intentioner som förespråkarna för kompromissen hyser inte kan omsättas i praktiken när direktivet skall implementeras i Sverige. Inrikesminister Ygeman har redan innan votering skett i Bryssel tillsatt en utredningsgrupp för att skärpa den svenska vapenlagstiftningen. Vilka som ingår i denna grupp är inte offentliggjort ännu. Klart är dock att företrädare för berörda intresseorganisationer inte är välkomna i denna vilket gör att man i högsta grad kan ifrågasätta Regeringens demokratiska förankring i sin vapenpolitiska agenda. Består gruppen av Polismyndighetens s.k. expertgrupp, i vilken Peter Thorsell och Christer Henriksson ingår, finns all anledning att anta att de nationella undantag som kompromissens tillskyndare hoppas på, inte kommer att materialiseras. Därmed är risken för en svekdebatt uppenbar även om Corazza-Bildts intentioner och engagemang må vara goda.

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s