Kan verkligen alla sportskyttar vara lugna?

Ja, enligt Maria Corazza Bildt så kan Sveriges laglydiga vapenägare vara helt lugna eftersom EU:s kommande Vapendirektiv vilket skall röstas om under morgondagen (14/3 2017) på intet sätt kommer att beröra dessa.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24547256.ab

“– Det kommer inte att bli mer vapen som förbjuds i Sverige, säger Corazza Bildt inför tisdagens omröstning i parlamentet.”

Samtidigt står att läsa att helautomatiska vapen i princip förbjuds. På vilket vis detta undantar den svenska kpistskyttegrenen är oklart? Detta var bl.a. något som Försvarsmakten i sitt remissvar var mycket kritiskt inställt till då ett förbud drabbar Försvarsutbildarna och därmed i förlängningen inverkar menligt gentemot Sveriges försvarsförmåga. Ett förbud mot kpistskyttet var något som Doris Högne Rydheim i SVT propagerade för i sin vapenutredning 2013 med orden: “-Vi tar död på en sport!”.

Att M i Bryssel ser det ideologiskt acceptabelt att gå Polismyndighetens tjänstemannaaktivism tillmötes är i sanning anmärkningsvärt givet att man åtminstone förment säger sig vara ett liberalt sinnat parti. Detta agerande kommer ofrånkomligen att straffa M politiskt, i såväl Bryssel som på hemmaplan. När Polismyndigheten inte fick sin vilja igenom i Sverige 2013 idkade man istället lobbyism i Bryssel genom Christer Henriksson, Thorsells “tekniske expert” vilket agerade sakexpertis åt EU-kommissionens Task Force under Fabio Marini. Försvarsmaktens högst kritiska remissvar såg Regeringens tjänstemän Peter Thorsell och Lars Hänninger det passande att via Justitieminister Morgan Johansson utelämna i informationen till Justitieutskottet och EU-nämnden efter det framkommit att nämnda herrar överskridit riksdagsmandatet i GENVAL. Med denna vetskap om ett påtagligt demokratiskt taskspel så menar likväl Corazza Bildt att svenska vapenägare inget har att frukta vad gäller EU:s Vapendirektiv?

Undantag vad gäller “stora magasin” skall kunna medges. Men hur skall man juridiskt hantera t.ex. AR15-magasin vilka kan ta såväl 10 st patroner i 458 SOCOM eller 30 st .223 patroner? Hur skall man hantera det vanligt förekommande sportskyttevapnet Glock 17 vars magasin nyttjas i flera gevär? Innebär detta att Glock 17 plötsligt förbjuds? Vad är säkerhetsvinsten i detta? Föreligger någon praktisk skillnad på en Glock 17 och valfri annan 9 mm sportskyttepistol? På vilket sätt skall detaljregleringar av legala vapen motverka terrorism när det är illegala vapen som nyttjas i dessa syften? Det är uppenbart att den tekniska sakkunskapen kraftigt brister nere i Bryssel.

Faktum är att kompromissen, även om den från vissa må vara välment, är uselt skriven och lämnar så många öppna frågor att det vore i högsta grad oansvarigt att rösta för denna. Därtill skall vi inte förglömma att hanteringen av direktivet från EU-kommissionens sida strider mot gängse regelverk då man vare sig gjort en probleminventering, konsekvensanalys eller hörsammat subsidiaritetsprincipen. Detta faktum i sig är skäl nog att rösta nej då man annars accepterar devisen “Ändamålet helgar medlen”. Sistnämnda är inte acceptabelt i en påstådd demokrati.

Så när Maria Corazza Bildt i Svensk Jakt hävdade att Jasenko Selimovic vilseleder väljarna vad gäller Vapendirektivet är det inte utan att undertecknad undrar vem det egentligen är som vilseleder?

http://svenskjakt.se/opinion/debatt/selimovic-vilseleder-om-vapendirektivet/

Så nej Maria Corazza Bildt, svenska vapenägare har all anledning att vara oroliga…

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, International politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s