“-Et tu Brute?”

Så har då EU:s hett debatterade Vapendirektiv idag 14/3 2017 röstats igenom med bred majoritet. Sent under gårdagskvällen ändrades plötsligt röstningsordningen varpå alla tillägg med ens föll och direktivet kunde trumfas igenom. De frågetecken, vilka är många, kunde således inte benas ut. Moderaterna Anna Maria Corazza Bildt och Gunnar Hökmark röstade med hög svansföring för kompromissen. Christoffer Fjellner, som trots hög profil i frågan, infann sig inte till voteringen. Enligt Corazza Bildts utsago i Aftonbladets skall inga vapen förbjudas i Sverige, ett uttalande som förefaller märkligt då t.ex. helautomatiska vapen förbjuds i civil ägo vilket således bör innefatta det etablerade svenska kpistskyttet vilket påtagligt värnades av Försvarsmakten i sitt remissvar då Försvarsutbildarna är nödvändiga för svensk försvarsförmåga. Enligt Gunnar Hökmark skall emellertid SPSF och Skyttesportförbundet beredas undantag men dilemmat är mig veterligen att inga av dessa nyttjar kpist? Därmed faller resonemanget om undantag vilket även Corazza Bildt med emfas drivit.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24547256.ab

Gunnar Hökmark sällar sig dock till Corazza Bildts narrativ att Vapendirektivet inte drabbar svenska legala vapenägare.

http://hokmark.eu/vapendirektivet-hotar-inte-svensk-jakt-eller-sportskytte/

Men samtidigt uttalar sig denne så här:

“De som vill lämna fältet fritt i Europa för helautomatiska och halvautomatiska vapen oavsett magasinsstorlek står däremot inte upp för svensk jakt utan för en mer allmän populism. Det gynnar vare sig svenska jägare eller sportskyttar.” 

Ett för en förment liberalt sinnad politiker märkligt uttalande, i synnerhet givet Försvarsmaktens remissvar i frågan. Vore det snarare inte att anse det som mer populistiskt sinnat att hoppa på ett förbudståg kännetecknat av oförblommerad tjänstemannaaktivism än att värna gängse konstitutionella regelverk, vilka dessvärre lyser med sin frånvaro i fallet om Vapendirektivet, samt stå upp för liberala värden som individens fri- och rättigheter i skenet av meningslös symbolpolitik?

https://morgonsur.wordpress.com/2016/06/20/om-tjanstemannaaktivism-ii-ii/

Ordet populism nyttjas idag dessvärre lika slentrianmässigt som det urvattnade ordet rasism. Tyvärr är Hökmarks uttalande indikativt för att dagens moderater ideologiskt inte är vad de en gång var. Fredrik Reinfeldts uppmärksammade uttalande om försvaret som ett “särintresse” är ett tydligt exempel på samma sak. Arvid Lindman torde ha roterat i sin grav. Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg är det idag synbart konservativt att vara liberal.

https://blickovernejden.wordpress.com/2017/02/26/det-ar-idag-konservativt-att-vara-liberal/

Liberalen Jasenko Selimovic, Centerpartisten Fredrik Federley och Kristdemokraten Lars Adaktusson skall ha heder av att dessa stått upp för liberala och konservativa värden genom att rösta nej. Även Sverigedemokraterna Peter Lundgren och Kristina Winberg var tydliga i sin syn om nödvändigheten att värna medborgarnas fri- och rättigheter visavi Bryssel. Bryssels detaljstyrning kommer de facto inte att bemöta de problem tillskyndarna för Vapendirektivet sagt att det skall göra av det enkla faktum att man inte kommer åt illegala vapen genom att begränsa för laglydiga vapenägare.

Lars Anders Andersson skrev i Jönköpingspostens ledare igår om hur Vapendirektivet istället för att göra nytta istället är kontraproduktivt.

“Jägarna och sportskyttarna är inte heller de enda som drabbas av meningslös lagstiftning som implementeras för att tillgodose starka lobbygruppers intressen. När dessa grupper blir tillräckligt många och tillräckligt arga nås en kritisk massa.

Den som värnar om Europasamarbetet borde verka för att denna typ av lagstiftning inte går igenom. Den borde lägga örat mot marken och höra hur det mullrar.

Turerna kring vapendirektivet är en crash course i hur man skapar politikerförakt. Unionen knakar redan i fogarna.”

http://www.jp.se/article/kronika-sa-skapas-politikerforakt/

Jag är beredd att hålla med Andersson. Är det populistiskt att lyssna till remissvaren då bara två av 90, varav det ena skrevs av Polismyndighetens Peter Thorsell, var positivt inställda till Vapendirektivet? Att 262 av 300 riksdagsledamöter ställde sig negativa? Vidare har inte en enda relevant forskare stött Vapendirektivet. Likväl vore det enligt Hökmark populistiskt att lyssna till kritikerna. Detta är i sanning märkligt, oavsett hur mycket de moderata EU-parlamentarikerna än hävdar att kompromissen inte är EU-kommissionens ursprungliga lagvidriga förslag eftersom Vapendirektivet fortfarande inte har följt gängse praxis om probleminventering, konsekvensanalys och subsidiaritetsprincip och det faktum att kompromissen fortfarande drabbar laglydiga medborgare, rakt emot vad som påstås.

Undertecknad är således beredd att utbrista: “Et tu Brute?”

 

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, Bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lie within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, International politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s