Brev till EU-nämndens delegater

Givet den povra tillgången på tid då det under morgondagen avgörs huruvida Regeringen skall ges klartecken till att via Ministerrådet votera om EU:s Vapendirektiv följer här ett massutskick till delegater och suppleanter i Riksdagens EU-nämnd i ärendet.

Som ni alla torde veta vid detta laget har Vapendirektivet mött ett kompakt motstånd från berörda laglydiga medborgare runt om i Europa, inte minst i Sverige där jakt och sportskytte är en livsstil för hundratusentals röstberättigade medborgare. Att Vapendirektivets syfte var att motverka terroristers och kriminellas tillgång på vapen är det få berörda som tror på givet att de åtgärder som vidtas till den absoluta lejonparten inriktas gentemot laglydigt vapenägande, i strid med empiriska studier. Att EU-kommissionen drivit på direktivet i strid mot det egna regelverket avseende subsidiaritetsprincip, probleminventering och konsekvensanalys är bortom anmärkningsvärt och skadar allvarligt förtroendet för EU som institution.
Klart är också att Regeringens ansvariga tjänstemän, Lars Hänninger och Peter Thorsell, i GENVAL överskridit det riksdagsmandat man haft att förhålla sig till och drivit på för en hårdare linje. Än mer anmärkningsvärt är att dessa sedan ljugit för Justitieutskottet och EU-nämnden och hävdat att det var “skyttevapen” som användes vid de fasansfulla terrordåden i Paris. Vad “skyttevapen” är för något kan kontempleras över? Troligen var ordvalet medvetet för att låta påskina att det var sportskyttevapen som användes, inte illegalt reaktiverade pluggade vapen som införskaffats på svarta marknaden. Det EU-direktiv som föreligger beträffande gemensam pluggningsstandard har inte implementerats varpå det direktiv som nu skall voteras om saknar relevans. Däremot kommer det att få vittgående konsekvenser inte minst för svenskt sportskytte.
Undertecknad uppmanar således EU-nämndens delegater att begära muntligt samråd innan en votering i Ministerrådet kan ske. Gå inte tjänstemannaaktivister likt Hänninger och Thorsell tillmötes då dessa herrar, gamla kollegor från tiden på Dalapolisen, uppenbart hyser föga respekt för svensk lag och för vår Riksdag.
Mvh
Dennis Andersson, jägare, sportskytt, stats- och samhällsvetare

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s