När välment blivit detsamma som menlös..

“Dagarna efter terrorattacken på Drottninggatan så svämmar nätet över av extremistiskt hat. Några få röster skriker ut sin frustration över att vi svarar på dådet med omtanke för varandra i stället för hat mot en osynlig fiende.
Flera röster stämmer in i kören. Vi borde hata. Vi borde vara rädda. Vi måste vara rädda! För rädslan är inte bara en naturlig instinkt – den är någonting positivt. Och den ska uppmuntras!
Ytterligare röster sluter upp. De provoceras av hur det gemensamma svenska samhället har reagerat på den vidriga akt som så bestialiskt berövat fyra människor sina liv.
Tragedin är ett faktum. Sorgen för de drabbade är bottenlös.
Men den misstänkta terroristen och barnamördaren verkar ha misslyckats med att skrämma oss andra, och det provocerar alla dem som eftersträvar ökade motsättningar.
Människor kramar poliser. Människor kramar varandra. Stockholms innerstad drunknar i ett hav av blommor, omtanke och nallebjörnar.
Och det retar dem till vansinne.”

Så skrev Malena Ernman i en debattinlaga i Östersundsposten 14/4.

http://www.op.se/kultur/malena-ernman-vi-har-visat-dem-att-samhallet-fungerar

Och visst, hon har rätt i att det gått ett drev enligt devisen “att få vatten på sin kvarn”, stundom med mindre civiliserad attityd. Ernman själv har en genomhumanistisk inställning á la vända andra kinden till. Det är snällt, godhjärtat och välment. Men satt i sin kontext blir samtidigt hennes argumentation menlös och rentav apologetisk. Och i den meningen kontraproduktiv och potentiellt farlig.

“Den gångna veckan har Sverige med all önskvärd tydlighet visat upp ett samhälle som fungerar.
Ett samhälle som är kraftfullt, rättssäkert och omhändertagande på samma gång.
Ett samhälle som bemöter det vi inte kan skydda oss mot på ett sätt som inger trygghet och lugn.
Ett samhälle som håller ihop.
Det samhället ska vi försvara. Det är vår gemensamma skyldighet.”

Vi har de facto en situation där samhället måhända fungerar för den som inte bor i de områden som i den politiska korrekthetens namn inte får kallas för “no go-zones”. Samhället fungerar för den som likt Ernman är besutten och som har ett behov att uttrycka sin godhet. Men för den som inte är besutten och som bor i de områden där samhället i allt högre grad checkat ut så fungerar inte samhället. I samma takt minskar också viljan att uttrycka “godhet”. För många kan tvärtom en debattinlaga likt Ernmans upplevas som rent provokativ, utan för att för den skull vara hemmahörande på den yttersta högerkanten. Genom att sätta sig på moraliska höga hästar uttrycker Ernman lika mycket ett förakt för kontrasterade åsikter som vissa av hennes belackare. 

Samhället fungerar heller inte såtillvida att statsmakten inte förmått förhindra en militant islamist som illegalt uppehållit sig i landet och som i sin religiösa tolknings namn utfört ett groteskt terrorattentat mitt i svenska huvudstaden riktat mot helt oskyldiga vanliga medborgare. Vanliga medborgare har blivit medvetet överkörda på en gågata där dessa råkade befinna sig vid fel tidpunkt. Så nej Ernman, samhället fungerar inte oavsett hur mycket du vill hävda motsatsen. Att medborgarna sluter upp kring varandra i mörkrets stund friskriver inte det faktum att det är dags att förpassa politiskt korrekta tomma floskler på soptippen och kräva att statsmakten, till vilken vi betalar världens högsta skatter, sörjer för det mest elementära, att skydda medborgarna, oavsett hudfärg, credo och ras, istället för att hemfalla till apologetism och symbolpolitik. Den fara islamistisk extremism utgör för samhället har påtalats i åratal av bl.a. forskaren Magnus Ranstorp och vad har hänt?

Det har diskuterats att man måhända måste ändra terrorlagstiftningen så att finansiering och rekrytering till terrorstämplande organisationer blir olagligt. Hittills har emellertid inte mycket skett i praktisk handling då föreningsrätten setts som överordnad.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/misstankta-is-man-terroratalas-inte/

REVA, polisens arbete att få fatt i de individer som fått avslag av Migrationsverket på sin asylansökan och avvikit eller på annat sätt uppehåller sig illegalt i landet, beskrevs med moralisk indignation högljutt av många “godhjärtade” som ett uttryck för institutionell rasism. Plötsligt var det rasistiskt att verkställa riksdagsbeslut och upprätthålla lag och ordning och tillse att potentiella säkerhetsrisker förpassades ut ur landet. Identitetskontroller vid landets gränser beskrevs i samma ordalag. Tvärtom skulle man kunna hävda att det förelegat något som närmast kan beskrivas som en omvänd rasism, att värna landets medborgare ses som underordnat en global humanism på bekostnad av befintliga medborgare. Miljöpartiets linje om öppna gränser, bakom vilken Alliansen under Reinfeldt slöt upp 2010 vittnade om hur detta globala perspektiv blivit överordnat allt annat. “Öppna era hjärtan”. Sistnämnda narrativ förutsätter emellertid att alla människor som söker sig till Sverige vill gott men så naiv kan man inte förhålla sig. Det finns människor, likt Rakhmat Akilov, som uppenbart inte alls vill det svenska samhället gott.

Att fortsätta att förhålla sig naivt godhjärtad blir således enkom kontraproduktivt. Så att hävda att “svenska samhället aldrig varit så tryggt som nu”, att svenska samhället står för rättssäkerhet och omhändertagande blir tvärtom att gynna exempelvis SD:s narrativ ju mer ihåliga dessa mantran ter sig. På vilket vis upprätthålls rättssäkerheten när terrorister inte ens blir åtalade för terrorbrott? På vilket vis är svenska samhället kraftfullt när det beskrivs som rasistiskt att verkställa riksdagsbeslut? Att SD senast idag statistiskt säkerställts som Sveriges näst största parti följer en enkel logik.

https://www.svd.se/novus-sd-nast-storst–m-tappar-ytterligare

Mycket av det SD flaggat för har slagit in liksom att stora delar av den hårdare linje som partiet propagerat för också genomförts. Meningsmotståndarna framstår således som hycklare i många väljares ögon, vilket bidrar till att förklara varför väljarsympatierna just nu ser ut som de gör. “Godhjärtade debattinlagor” likt Ernmans bidrar knappast till att gjuta olja på vågorna utan framstår snarare som ett anförande utav Bagdad-Bob. Sistnämnda jämförelsen känns inte alls avlägsen när man såg hur myndigheten Tullverket agerade i respons till Akilovs terrorattentat. 

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/patrik-oksanen-dagen-da-en-myndighet-svek

Vi kan inte agera apologetiskt lika lite som vi som samhälle kan agera hatiskt och i affekt. Ett öppet och demokratiskt samhälle kan aldrig helt skydda sig mot terrorism och en polisstat är knappast önskvärt. Men vi måste agera resolut och göra upp med naiviteten. 

Idag har välment blivit detsamma som menlös..

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in Västergötland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values.
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s