Okunskapens välsignelse

I fredags rapporterade SÄPO att det i dagsläget finns tusentals, inte hundratals, våldsbejakande extremister i Sverige.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/16/tusentals-valdsbejakande-extremister-i-sverige-nytt-normallage-enligt-sapo

“- Vi har aldrig sett något liknande i den här omfattningen förut, säger Säpochefen Anders Thornberg.

Framför allt handlar det om våldsbejakande islamistiska extremister.

För drygt sex år sedan, år 2010 ansåg Säpo ännu att det fanns omkring 200 extremister i Sverige.

– Vi skulle säga att det har gått från hundratals till tusentals nu, säger Thornberg i en intervju för den svenska nyhetsbyrån TT.”

Inrikesminister Anders Ygemans replik på SÄPO:s rapport var:

“-Jag tror Sverige underskattade hotet från den våldsbejakande extremismen och den ideologiska överbyggnaden från våldsbejakande islamism.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6719043

Samtidigt meddelas att Magnus Norells studie av Muslimska Brödraskapet för MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inte får fortsätta.

https://www.fokus.se/2017/06/nerringd-jo-anmald-och-mejlbombad/

Många har vänt sig till myndigheten och varit upprörda över studiens slutsatser och en del forskare, företrädesvis hemmahörande på den politiska vänsterkanten såsom professor Mattias Gardell, har invänt emot denna. Föga förvånande så även Rashid Musa, ordförande för SSU i Stockholm och för Sveriges Unga Muslimer. Sistnämnda organisation har för övrigt sett det förenligt med värdegrunden om allas lika värde att bjuda in s.k. hatpredikanter och tillämpa segregerade evenemang.

http://www.dt.se/opinion/ledare/en-organisation-som-bjudit-in-hatpredikanter-ska-inte-fa-skattepengar

När man så hör inrikesminister Ygemans svar att Sverige underskattat den våldsbejakande extremismen och den ideologiska överbyggnaden från våldsbejakande islamism blir man än mer perplex över varför Norells studie inte får fortsätta? Muslimska brödraskapet är terrorklassat i ett flertal länder, inte minst i arabvärlden, och var bl.a. delaktiga i ett terrorattentat mot syriska kadetter på Artilleriskolan i Aleppo 1979 vilket sedermera kulminerade i “Massakern i Hama” 1982 när den syriska regeringen slutligen slog ned den sunnitiska revolten mot Baathstyret i Syrien. Därmed inte sagt att alla medlemmar i Muslimska Brödraskapet skulle vara terrorister, brödraskapet ses t.o.m. som för moderat av vissa grupperingar och man säger sig numera ta avstånd ifrån terrorism, men organisationen har ett förflutet som inte passar i det offentliga rummet i Sverige på samma sätt som SD utifrån sitt ursprung i BSS definierades som nyfascistiskt av exempelvis statsminister Stefan Löfvén i SVT. Det föreligger således en påtaglig dubbel standard. Rädslan att bli stämplad som rasist och islamofob skall emellertid inte underskattas i en svensk samhällskontext. Muslimska Brödraskapet företräder dock en politisk tolkning av islam. Således måste man ta i beaktande den ideologiska överbyggnaden som Ygeman talar om. På vilket vis kan islamismen ses förenlig med det sekulära samhällets värdegrunder?

När Frida Trollmyr, ledamot för S i Malmö stad, var med och invigde den omtalade moskén som bl.a. finansierats av Qatar, uttryckte hon sig som följande:

“-Jag hoppas kulturcentret kan bli en mötesplats för många Malmöbor.”

https://www.sydsvenskan.se/2017-05-22/pengar-fran-qatar-sjalar-till-salafismen

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, som undertecknad själv haft förmånen att studera under inom ämnet fundamentalism, sade däremot:

“-Man kan lugnt utgå från att de satsar pengar i Malmö för att vinna själar för sin variant av den wahhabitiska salafistiska tolkningstraditionen.”

Denna trostradition hörsammar sannerligen inte inte Trollmyrs värdegrund om alla människors lika värde. I Qatar är det t.ex. förbjudet att missionera för andra religioner än islam. Den som bryter mot lagen riskerar upp till tio års fängelse. Att konvertera från islam är formellt belagt med dödsstraff. Hur det är att leva i Qatar som homosexuell kan Trollmyr kontemplera över? Qatar är för övrigt nu föremål för en saudisk propagandakampanj och en blockad som ur juridiskt hänseende strider mot Qatars suveränitet,  detta på grund av att man enligt saudierna sponsrar sunnitisk terrorism. Detta hör troligt samman med geopolitiska intressen i Syrien och Irak där det står klart att IS håller på att förlora som fältstyrka varpå Doha försöker rädda politiskt inflytande bl.a. genom att försöka närma sig det iranstödda shiitiska PMU, något som väckt Riyadhs vrede då inbördeskonflikterna i Irak och Syrien i mångt och mycket blivit en proxykonflikt mellan det shiitiska Iran och det sunnitiska Saudiarabien. I skenet av saudiernas blockad av Qatar har Iran öppnat sitt luftrum för Doha och Teheran förser därtill Qatar med livsmedel. Att såväl Saudiarabien som Qatar “haft fingrarna i syltburken” i det syriska inbördeskriget råder inget tvivel om och den saudiska kritiken blir således ett uttryck för ett påtagligt hyckleri. Det vi ser är således ett islamiskt “battle for hearts and minds”, något som inte bara berör regionen ifråga. Utöver Trollmyr behöver således inrikesminister Ygeman, professor Gardell m.fl. ta en allvarlig funderare över den ideologiska överbyggnaden hos islamistisk extremism och hos den missionsverksamhet som Gulfstaterna bedriver. Svensk vänster förefaller dock inkapabel såväl som ovillig att inse att den islamistiska extremismen inte enbart handlar om socioekonomiskt utanförskap, även om detta självfallet bidrar, utan att den ideologiska överbyggnaden är av överordnad betydelse.

När man talar om ideologisk överbyggnad skall man ha klart för sig att wahabitisk salafism i hög utsträckning utgör extrema sunniislamisters religiösa ledstjärna och islamismen är i sig den politiska tolkningen av religionen. Politik och religion flyter således samman i ett. Bokstavstroende företrädare för en salafistisk syn på islam ser inte religionen som en fråga mellan individen och dennes gud, att i sufisk anda odla sin själ genom att vända sig inåt, snarlikt en muslimsk variant på lutheraner, utan som ett allomfattande förhållningssätt till samhällsomgivningen som ett kollektiv. Genom att man från politiskt håll agerar med påfallande undfallenhet gentemot islamismen, exempelvis genom att falla till föga för kritiken mot Norells studie, så ger man emellertid islamisterna tolkningsföreträdet att definiera islam. Detta är i sanning att göra moderata muslimer och det svenska samhället en monumental björntjänst då detta knappast gagnar integration utan snarare bidrar till att skapa en ideologisk klyfta mellan muslimer och det svenska samhället. Okunskap förefaller emellertid vara en välsignelse hos vissa då denna gör att man slipper ta i politiskt obekväma frågor. Likt Pontius Pilatus tvår man sina händer…

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, EU, Geopolitical topics, International politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: