Det politiska etablissemangets härdsmälta?

Skandalen kring Transportstyrelsen började likt en fyrverkeriraket en smula småfräsande till att nu nå ett eskalerande crescendo. Från regeringshåll har försök till överslätningar gjorts där man menat att skadan inte är så allvarlig, att kodnycklar till känslig information inte hamnat i serbiska militärens händer. Så må kanske vara, men vad gör informationen i serbisk hand från första början? Det är ingen hemlighet att Serbien är en nära bundsförvant till Ryssland av historisk hävd. Kreml uppgraderar i nuläget serbiska flygvapnet och givet NATO:s agerande visavi Jugoslavien under Kosovokriget 1999 har knappast Belgrad någon större anledning att inte nyttja eventuell information till sin fördel i relationen till Moskva. Vem minns inte den ryska FN-kontingentens ilmarsch från Bosnien till Pristinas flygplats i Kosovokrigets slutskede, som utan tvekan skedde med Belgrads goda minne, där man så saboterade NATO:s tänkta triumfatoriska segertal inför världspressens kameror genom att rusa motorerna på sina pansarskyttefordon? Denna händelse utmynnade i en diplomatisk incident där det brittiska befälet på plats, general Mike Jackson, vägrade lyda den halsstarrige amerikanske generalen Wesley Clarks order med orden:

“-I’m not going to start the Third World War for you!”.

https://www.theguardian.com/world/1999/aug/02/balkans3

Serbien och Ryssland har en lång historia av ömsesidighet som föregick detta dock. Serbiens självständighet var tack vare Rysslands krig mot det Ottomanska väldet 1877-1878 och Rysslands mobilisering till stöd för Serbien mot Habsburgsk aggression var en av dominobrickorna som ledde till Första Världskrigets utbrott. Historielösheten, aningslösheten och naiviteten i det svenska politiska agerandet är på en rent kriminellt nivå emedan Transportstyrelsens agerande de facto är det även i juridisk mening. Om t.ex. adressuppgifterna till landets JAS-piloter hamnat i främmande makts händer så får detta spionskandalerna kring Wennerström och Bergling att framstå som en mild bris. Att statsminister Stefan Löfvén i skrivande stund ännu inte uttalat sig i frågan visar på ett allt annat än landsfaderligt ledarskap.

Maria Ågren, fd. generaldirektör på Transportstyrelsen svarade under SÄPO:s utredning att hon inte visste att det var olagligt att göra ”avsteg från gällande lagstiftning”. Hur kan man rekrytera en chef för en statlig myndighet som svarar på ett sådant sätt? Tyvärr är inkompetens inget som förhindrar en tillsättning till en högre chefspost i dagens Sverige.

http://www.bt.se/ledare/johansson-sverige-har-fatt-en-ny-adel/

Den politiska belastning som Rikspolischef Dan Eliasson utgör är ett annat exempel på en myndighetschef som fått sin position p.g.a. partibok snarare än faktisk kompetens. Polismyndighetens kris är inte enbart Eliassons fel, omorganisationen var inte hans verk, men han är inte rätt styrman vid rodret. Snarare framstår Eliasson som Charon förandes myndigheten på väg mot Hades givandes uppmuntrande ord om att “…snart vänder det..”.

Att Sverige verkar ha ett överskott av politiserade inkompetenta myndighetschefer är dock inte myndigheterna primärt skyldiga till, även om vänskapskorruptionen grasserar. Den senare är endemisk i det svenska politiska systemet. Positioner ges för visad politisk tapperhet vid grötfatet och partipolitiska lojaliteter snarare än kompetens. I slutändan resulterar detta i en perverterad statsförvaltning där den förhärskande mentaliteten till slut kännetecknas av: “-Det är inget fel på korruption så länge man själv är i den mottagande änden av den.” 

https://www.svd.se/om/skandalen-i-fastighetsverket

Detta är i förlängningen oerhört farligt för demokratin eftersom medborgarna förlorar förtroendet för systemet. Varför skall man betala bland världens högsta skatter till ett korrupt system? Det svenska politiska systemet bygger på en Bullerbymentalitet där vi förutsätter att tjänstemän är ärliga och följer gällande lagar och direktiv. Tyvärr är denna oskuldens tid förbi.

https://firearms-united.com/sv/something-rotten-kingdom-sweden-spreading-part-1/

https://firearms-united.com/sv/something-rotten-kingdom-sweden-part-2/

Men man kan som sagt inte bara skylla på aktivistiska och korrupta tjänstemän. Det vore en omöjlighet för dessa att fortsätta sitt värv om dessa inte hade aktiv politisk uppbackning eller åtminstone en attityd från våra folkvalda att se mellan fingrarna. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv finns flera inneboende defekter i det svenska parlamentariska systemet. Vi tillämpar exempelvis inte ministerstyre, det är direkt förbjudet. Verkställande förvaltning ligger på tjänstemannanivå. Samtidigt har vi inget tjänstemannaansvar för politisk valda. Vi har heller ingen konstitutions/författningsdomstol. Detta gör att ingen tar eller kan avkrävas nämnvärt ansvar. Maria Ågren blev av med en knapp månadslön och sparkades snett uppåt till Näringsdepartementet med höjd månadslön. Är det att utkräva ansvar?

Vad gäller utkrävande av politiskt ansvar så stundar en intressant tid. Inför Transportstyrelsens outsourcing så röstade Alliansen med Regeringen, V lade ned sina röster och SD röstade som enda parti emot. Centerpartiet rapporteras i skrivande stund inte vilja rikta ett misstroendevotum mot Regeringen “då man inte vill skapa något parlamentariskt kaos” trots att M kontemplerar i den riktningen. Hur man kan underlåta att rikta åtminstone misstroendevotum mot statsråden Ygeman och Johansson, som haft inblick i Transportstyrelsens monumentala fadäs men inte agerat, är i sanning iögonfallande. Måhända har detta att göra med att C och L kan tänka sig att regera med S efter nästa val? Inte utan att man undrar hur Lööfs högra sko skall smaka? Men avkräver inte C ansvar av Regeringen kommer utan tvekan Lööf samtidigt att ses som en makthungrig Judas utan moral. Annie Lööfs utspel visar också med emfas vilken härdsmälta det politiska etablissemanget nu står inför. Vill man hålla SD utanför parlamentariskt inflytande saknar man i sådana fall fullkomligt insikt. Vilket parti framstår i denna fråga som ansvarsfullt givet hur man röstade? Parian SD kommer att gå ytterst stärkta ur detta inför valet 2018 och uppstickaren Medborgerlig Samling visar än en gång varför detta parti behövs inom den stagnerade och ideologiskt vilsna svenska Riksdagen. V å sin sida kommer troligen dra röster vänsterut från S. Vi kommer således se en förstärkt polarisering där den politiska mittenfåran får se sig akterseglad.

https://medbloggen.se/2017/07/22/nar-ansvarslosheten-slar-in-over-land/

Det står alltmer klart att Sverige är i akut behov av konstitutionella förändringar i skenet av det icke-ledarskap vi nu ser prov på. Vårt land är i behov av införande av en Konstitutionsdomstol med tvingande mandat liksom ett återinfört tjänstemannaansvar. Det måste för demokratins skull gå att utkräva verkligt ansvar av förtroendevalda och politiskt tillsatta tjänstemän som bryter mot lagen. Om nuvarande paradigm tillåts fortskrida kommer det politiska etablissemangets härdsmälta att spridas till vår parlamentariska demokrati i sin helhet.

 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s