Äntligen krav på ansvarsutkrävande, men fler frågor tarvar svar

Så kom då till slut ett misstroendevotum från Alliansens sida gentemot de ministrar i regeringsministären som haft kännedom om Transportstyrelsens lagvidriga hantering men undlåtit att agera. Givet att Alliansen knappast framstått som en opposition i skenet av exempelvis DÖ fanns knappast några alternativ. Att inte ställa ett misstroendevotum mot Ygeman, Johansson och Hultqvist hade varit att själva bränna sin trovärdighet. Klokheten i att outsourca Transportstyrelsens dataregister kan ifrågasättas, något som exempelvis V gör och kontemplerar att KU-anmäla den förra ministären för detta.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sjostedt-v-vi-overvager-att-ku-anmala-den-tidigare-regeringen?cmpid=del%3Afb%3A20170726%3Asjostedt-v-vi-overvager-att-ku-anmala-den-tidigare-regeringen%3Anyh%3Alp

Hur säkerställer man att för Riket känslig information inte hamnar i orätta händer? I skenet av detta kan man ifrågasätta EU:s nyligen genomklubbade Vapendirektiv i vilket medlemsländernas vapenregister skall delas sinsemellan. Hanteringen av Vapendirektivet från inrikesminister Ygemans sida tarvar även detta svar såväl som ansvarsutkrävande av konstitutionell natur då de båda tjänstemän som å Regeringens vägnar skickades till förhandlingarna i Bryssel inte hörsammade riksdagsmandatet man var ålagda att följa utan propagerade för en än mer restriktiv linje. De båda tjänstemännen utgjordes av Lars Hänninger, chefsjurist på Justitiedepartementet och fd. kollega från tiden på Polismyndigheten i Dalarna och personlig vän till Peter Thorsell, sistnämnde numera ansvarig för vapenfrågor på Polismyndigheten och känd för sin politiserade förvaltning.

http://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/

Vapendirektivet klubbades igenom i Bryssel, låt vara befriat från de värsta avarterna i det ursprungliga förslaget från EU-kommissonen som t.o.m. de facto stred mot Europakonventionen, trots att detta inte följde gängse regelverk gällande probleminventering, konsekvensanalys eller subsidiaritetsprincip. Med tanke på den säkerhetsrisk som Transportstyrelsens hantering av outsourcingen av sina register utgör, är det då klokt i att dela vårt lands vapenregister? Hur säkerställer man att detta inte kommer i orätta händer? I värsta fall kan detta istället motverka sitt syfte, att t.ex. vapenstölder från laglydiga medborgare istället blir ett stort samhällsproblem.

På Transportstyrelsen förefaller det funnits en kultur av att ignorera gängse lagstiftning.

“Maria Ågren tycker dock att priset för säkerhetsklassning blir för högt och att en säkerhetsklassning hotar kontinuiteten i verksamheten. Hon beslutar därför att strunta i säkerhetslagstiftningen och tror enligt egen uppgift att hon som generaldirektör inte behöver följa svensk lag. Senare kommer hon i polisförhör att hålla fast vid denna sanslösa förklaring att hon inte trodde att hon begick ett lagbrott när hon bröt mot svensk lag.Generaldirektör Maria Ågren blir dock snabbt väckt ur sin fantasivärld. Hon får sparken och åläggs att betala 70 000 kronor i ett strafföreläggande och tvingas därmed inse att svensk lag även gäller generaldirektörer. Innan det går så långt att GD Maria Ågren ställs inför en rättsprocess och får sparken informerar hon dock Transportstyrelsens styrelseordförande Rolf Annerberg om att hon struntat i svensk lag och placerat hemlig information i händerna på främmande makt utan säkerhetsklassning. Tyvärr verkar Rolf Annerberg leva i samma fantasivärld om högre tjänstemäns frälse. Annerberg gör därför ingenting och godkänner därmed generaldirektörens lagbrott. För denna underlåtenhet får även Rolf Annerberg senare lämna sin post.”

https://arbetet.se/2017/07/25/transportstyrelsen-en-sanslos-harva-av-naivitet-hogmod-och-inkompetens/

Denna attityd är emellertid ingalunda begränsad bara till Transportstyrelsen. Polismyndigheten kännetecknas av samma kultur där ovan nämnde Peter Thorsell synbart inte är av åsikten att även han är skyldig att följa svensk lagstiftning i sin myndighetsutövning.

http://svenskjakt.se/jakt-prylar/vapen-skytte/polis-motiverar-avslag-med-lagar-som-inte-finns/

Således bör inrikesminister Ygeman även avkrävas ansvar, inte bara för sitt agerande gällande Transportstyrelsens haveri, men likaså kring hanteringen av Vapendirektivet från Regeringens sida och hur inrikesministern synbart blundat för den uppenbara tjänstemannaaktivism som hemsöker Polismyndigheten. Sistnämnda måste tas i beaktande nu när Vapendirektivet skall implementeras på nationell nivå.

 

 

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s