Monthly Archives: August 2017

“God ton i debatten”

Häromdagen stod att läsa i Aftonbladet om doldisen bakom den nya brunhögeranstrukna överklassideologin, Patrik Engellau på Det Goda Samhället. Synbart lever inte Mikael Nyberg som Aftonbladet lär, “god ton i debatten”.  http://www.aftonbladet.se/a/XVKLE Personligen skulle jag, med akademisk examen i bl.a. … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

Svensk politik handlar om självbild

Ett sådant påstående kan måhända trampa på ömma tår, men sanningen är är stundom obekväm. För ett tag sedan invigde S-märkta förmenta feministen Frida Trollmyr en moské i Malmö vilken bl.a. Qatar varit med att finansiera. Hur Trollmyr kan finna … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

”Land skall med lag byggas”

Den närmast tragikomiska soppa som uppdagats senaste tiden vad gäller Transportstyrelsens hantering vad beträffar outsourcingen utav myndighetens IT-hantering kan knappast undgått någon. De politiska efterverkningarna är ännu inte över även om Anders Ygeman förekom Alliansens utfästelse om misstroendevotum gentemot honom … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment