”Land skall med lag byggas”

Den närmast tragikomiska soppa som uppdagats senaste tiden vad gäller Transportstyrelsens hantering vad beträffar outsourcingen utav myndighetens IT-hantering kan knappast undgått någon. De politiska efterverkningarna är ännu inte över även om Anders Ygeman förekom Alliansens utfästelse om misstroendevotum gentemot honom genom att begära entledigande från posten som inrikesminister för att istället bli gruppledare för Socialdemokraterna. Detta trots prickningar från KU och tveksamheter inte bara gällande informationsplikten beträffande Transportstyrelsens haveri utan också vad gäller hanteringen av EU:s Vapendirektiv. Anna Johansson har tvingats avgå och försvarsminister Hultqvists framtid på posten är ännu höljd i dunkel. De politiska efterverkningarna därhän så kvarstår likväl potentiellt stora problem framöver, inte bara vad avser Transportstyrelsens IT-läcka utan det finns fler frågor som tarvar svar. Hur säkerställer vi att känsliga uppgifter om landets medborgare inte hamnar i felaktiga händer?

EU:s nyligen genomklubbade Vapendirektiv, vilket bland annat medför att medlemsländernas vapenregister skall delas sinsemellan, är en aktuell fråga som måste ses i samma sken som det infamösa ”Transportgate”. Grundtanken är förstås välment, att myndigheter runt om i Europa skall kunna spåra vapen som kommit i felaktiga händer. Men precis som många av Vapendirektivets beståndsdelar, av vilka en del som föreslogs av EU-kommissionen till och med bröt mot Europakonventionen, så har tanken vida rusat åstad framför den krassa verkligheten när detta skall implementeras i praktisk förvaltning. Vad är det som säger att en korrupt tjänsteman inte vidarebefordrar för organiserad brottslighet intressanta uppgifter mot en dusör?

När Rydheim-utredningen presenterades i Sverige 2013 sade utredaren Doris Högne-Rydheim, rektor för Polishögskolan och själv ledamot i Rikspolisstyrelsen, att ”Vi tar död på en sport!” med hänvisning till att Polismyndigheten ville i lag förbjuda exempelvis kpistskyttet i Sverige. Argumentet var att ”Vi vet att insmugglade vapen utgör det stora problemet men när vi stoppat smugglingen så blir dessa vapen (refererandes till kpistar och halvautomatiska sportskyttegevär) intressanta för kriminella.” En agenda påfallande lik EU-kommissionens, vilket kanske inte är en slump om man skall vara en smula konspiratoriskt sinnad givet att den Task Force under Fabio Marinis ledning som tillsattes av EU-kommissionen att utreda frågan hade svensk expertis från Rikspolisstyrelsen, i form av Peter Thorsells högra hand Christer Henriksson.

Hagelins utredning från 2012 visade att legala vapen statistiskt sett förekommer vid brott vid ca två tillfällen per år.

http://www.dagensjuridik.se/2013/06/antalet-brott-som-begas-med-stulna-legala

Då skall man ha i åtanke att det i Sverige finns nästan 600 000 vapenägare och strax under två miljoner licenspliktiga vapen och vapendelar. Legala vapen är med andra ord inte ett större samhällsproblem varpå EU:s Vapendirektiv och den agenda som Polismyndigheten företräder är kraftigt missriktade.

Smuggling av vapen från Balkan och Östeuropa utgör den absoluta lejonparten av de vapen som förekommer bland kriminella i Sverige idag. Stölder från Försvarsmakten är sällsynta då man tillämpar centralförvaring och jaktstudsare stulna från jägare är tämligen ointressanta för kriminella. Tillgången på illegala insmugglade pistoler och automatvapen förefaller dock god. Många av dessa kommer som sagt från Balkan där hundratusentals f.d. statliga vapen är i omlopp efter krigen i forna Jugoslavien och anarkin i Albanien på mitten 1990-talet. Eftersom dessa vapen inte återfinns i licensregister kan man som vän av ordningen fråga huruvida registerdelning mellan europeiska myndigheter kommer att få någon som helst effekt för att strypa smugglingen?

Tvärtom riskerar man att känslig information berörande laglydiga medborgare kommer på avvägar, något som istället skulle kunna få till effekt att vapenstölder och personrån i hemmet ökar och de facto blir ett samhällsproblem. Förhoppningsvis blir Transportstyrelsens haveri en ögonöppnare nu när Vapendirektivet skall implementeras på nationell nivå. Likaså kan kanske den lagvidriga hantering som förekommit i Transportstyrelsens fall även leda till en diskussion om hur Polismyndigheten ser på sitt uppdrag då man förefaller leva i villfarelsen att myndigheten har ett eget lagstiftande mandat som är apart från vår Riksdag. Exemplen på detta är många, bl.a. hur myndigheten flera gånger nekat att utfärda vapenlicenser med hänvisning till ännu ej existerande lagstiftning.

http://svenskjakt.se/jakt-prylar/vapen-skytte/polis-motiverar-avslag-med-lagar-som-inte-finns/

Svenska Polismyndigheten vägrar likaså efter mer än två decennier att hörsamma EU:s gemensamma så kallade vapenpass. Sistnämnda är till för att främja laglydiga medborgares fria rörlighet för att kunna tävla internationellt och stärka den allt viktigare jaktturismen.

http://nwt.se/asikter/debatt/2017/08/09/polisens-nya-pahittade-regler-slar

Karl XV:s valspråk var: ”Land skall med lag byggas”. Enligt undertecknads mening så inbegriper detta i en förment demokrati även de som skall upprätthålla lagen.

Advertisements

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s