Monthly Archives: March 2018

The Great Game 2.0

It is often said that history repeats itself and that anyone that fails to learn from history is doomed to repeat it’s mistakes. When one look at the current state of world affairs this seems to stand true. The seemingly … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Geopolitical topics, International politics, Libya, Russia, USA | Leave a comment

Påverkansaktioner?

Den som följt med i nyhetsflödet, såväl det inhemska som det utländska, har knappast undgått att se att det just nu pågår en närmast världsomspännande kampanj mot legalt civilt vapenägande. I USA tågade “ungdomar”, låt vara att bara 10% var under … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, International politics, USA | Leave a comment

Det sekulära samhället är garanten för religionsfrihet liksom för friheten från religionen

Den bisarra rättegången i Solna Tingsrätt där en man frikänts från kvinnomisshandel baserat på att denne “var av bättre familj” än kvinnan och där istället kvinnan misstänkliggjordes då hon istället skulle “löst detta inom familjen” har nu fått konsekvenser. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0mRPx/maryam-jassems-exman-frikandes-av-solna-tingsratt–har-kants-overkliContinue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment