Monthly Archives: April 2018

Den principlösa Moder Svea

Att Annie Lööf och Centern de senaste dagar emottagit ett storm av kritik efter att ha deklarerat att man ämnar stödja Regeringen i att låta de 9000 asylsökande män som låtsats vara barn få stanna för att gå gymnasieutbildning är … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

Remissvar på Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). Diarienummer: Ju2018/00480/L4.

Justitiedepartementet, Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) Remissvar på Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). Diarienummer: Ju2018/00480/L4.   Sammanfattning: Givet den kompromiss som nåddes i Bryssel mellan EU-parlamentet och … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Polismyndigheten, inte bara ett förvaltningsproblem

För den som likt undertecknad såväl följt som varit delaktig i att försöka stävja Polismyndighetens tjänstemannaaktivism under ett antal år, bl.a. genom remissarbete och opinionsbildning, så står det tämligen klart att den svenska Polismyndigheten inte bara utgör ett förvaltningsmässigt problem … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

The unsavory character of geopolitics and the grip of neocons over US foreign policy

The massive missile strike upon Syria the 14th this month after an alleged chemical attack in Gouta brought the United States, France and Britain on the verge of open military conflict with Russia. Rumors are that it was John “Mad … Continue reading

Posted in China, EU, Geopolitical topics, International politics, Libya, Russia, Syria, USA | Leave a comment

Arbetet att återinföra tjänstemannaansvaret är påbörjat

Knappt hade den svårt kritiserade Dan Eliasson hunnit byta jobb från rikspolischef till att vara generaldirektör för MSB innan han ånyo fullkomligt ignorerade begränsningen av sitt mandat. Nu senast har Eliasson infört ett nytt regelverk som förbjuder skytteföreningar, vilka nota … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

The first thing to die in war is the truth  

As a Swede I have, right or wrong, always viewed Fox News as a rather “light weight” news outlet closely linked to the Republicans. This view has probably been due to the fact that Sweden is predominantly dominated by socialist … Continue reading

Posted in Geopolitical topics, International politics, Russia, Syria, USA | Leave a comment

Air superiority and stand off capability is not what it once was?

In spite of lack of evidence of culpability in the alleged chemical attack in the Damascus suburb of Douma the United States along with it’s allies Britain and France launched a massive missile strike upon Syria last night. https://www.theguardian.com/world/gallery/2018/apr/14/missile-attack-on-damascus-in-pictures However … Continue reading

Posted in Geopolitical topics, International politics, Russia, Syria, USA | Leave a comment