Monthly Archives: February 2019

Debattartikel i Svensk Jakt, ”Polisens politikerstödda aktivism hotar demokratin”

https://svenskjakt.se/opinion/debatt/polisens-politikerstodda-aktivism-hotar-demokratin/?fbclid=IwAR2jeJeMsqRJO0pppP1k6JCtKxncCVEXCw5mhImPydsGBeBiBADargidNA4

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive | Leave a comment

Den interna maktkampen inom S har oroande förtecken

Det har stormat inom socialdemokratin i Göteborg alltsedan valet. Staden har sedan länge varit en arbetarstad, inte för inte att Robert Gustavsson en gång i tiden valde att göra sin karaktär “Veiron i Ottan” som en pastisch på göteborgsk arbetarklass. … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | Leave a comment

Political collusion threatens individual rights and freedoms of law abiding citizens in Sweden

This week the Swedish Government presented the proposal for the implementation of the Firearms Directive. As anticipated the Government has opted for an over implementation that goes further than what the compromise between the European Commission and the European Parliament … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, International politics | 1 Comment

Polismyndighetens Rättsenhet, en stat i staten

Detta uttryck brukar ofta refereras till när man skall beskriva en organisation utan demokratisk inblick eller inflytande och som dikterar sina egna villkor utan risk för efterverkningar eller ansvarsutkrävande. Många skulle säkerligen tämligen omgående avfärda undertecknad som en konspirationsteoretisk foliehatt … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Firearms Directive | 1 Comment

När rätten följer svensk lag, hävda “betydande rättosäkerhet” och gör ett “nationellt ställningstagande”

Exakt detta modus operandi använder Rättsenheten på Polismyndigheten sig av. Polismyndigheten struntar högtidligen i att följa svensk lag i sitt myndighetsutövande. Den absurda situationen har varit uppenbar i många år bland jägare och sportskyttar i Sverige men den mer allmänna … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Firearms Directive | Leave a comment