Monthly Archives: July 2019

Sverige har ett dysfunktionellt debattklimat – det är ett hot mot demokratin

I samband med åminnelsen av det horribla terrorattentatet på Utøya 22/7 skrev Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan och tillika styrelseledamot i socialdemokratiska Tro & Solidaritet, på Twitter: “Idag firar nazister och Sverigedemokrater en av de värsta attackerna på demokratin sedan … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | 1 Comment

Continued build up in the Persian Gulf

That the Persian Gulf has been the center of tensions for decades, if not centuries, is nothing new. In the 1980’s things even came to blows as the United States carried out several operations such as Operation Earnest Will, Operation … Continue reading

Posted in China, Geopolitical topics, History, International politics, Iran, Iraq, Israel, Russia, Syria, USA, Yemen | Leave a comment

Svensk energipolitik – dogmer tillåts gå före realpolitik

Vid årsskiftet skall två reaktorer i Ringhals stängas och energibortfallet är tänkt att ersättas med en vindpark till havs utanför Trelleborg, en projektering som ligger 2 till 3 år bort i tiden. Hur är det tänkt att underskottet skall ersättas … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics | 1 Comment

Vapendirektivet, en tröttsam fars

Farsen kring EU:s Vapendirektiv fortsätter. Regeringen har inte vilat på lagrarna att utmåla invändningar mot dess förslag till nationell implementering som “oansvariga” trots att den förstnämnda återkommande försöker överimplementera direktivet och skylla på Bryssel för att likt Pontius Pilatus två … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Firearms Directive | Leave a comment

En statlig utredare som saknar tillbörlig kompetens i sakfrågan

Igår presenterades utredningen beträffande skärpt lagstiftning för vapenbrott. Ansvarig utredare var samme Kazimir Åberg som utredde förslaget till nationell implementering av EU:s Vapendirektiv. Det förslag vederbörande lade i det fallet gick vida längre än vad kompromissen i Bryssel krävde. Det … Continue reading

Posted in Firearms Directive | Leave a comment