Opportunism, populism och hyckleri som politiska drivkrafter

Paolo Robertos uppmärksammade sexköp häromveckan, av honom själv beskrivet som “ett riktigt dumt beslut”, får nu konsekvenser inte bara för honom själv men också ur juridiskt hänseende då Regeringen nu flaggar för att sexköp per definition skall ge fängelse istället för böter. I ett inlägg på Instagram skrev Roberto att det var rätt åt honom och det är helt korrekt, ur såväl moraliskt som juridiskt hänseende. Det finns något som heter egenansvar och att prostitution är förbjudet i Sverige var inte något okänt för honom. Robertos affärsrörelse rasar nu samman varpå bötesbeloppet om 25 000:- således är hans minsta bekymmer. Men som sagt, skylla sig själv-faktorn är påtaglig..

Vad som däremot skett runt omkring denna händelse är intressant att skärskåda. Linda Snecker (V) tungade fradga som om hon drabbats av rabies då Richard Herrey (M), innan det blev känt vad det handlade om, replikerat på Robertos inlägg i stöttande ord. Herrey fick omgående ett vänsterdrev efter sig anfört av nämnda Snecker. Enligt henne var det en självklarhet att offentligt ta avstånd från sexköp. Det må te sig som en självklarhet vid första anblicken men det finns likväl ett problem i Sneckers syn på saker och ting och sätt att bedriva politisk debatt.

Varför skall en man ta ansvar för en annan mans agerande? Detta är en del utav den vänsterdogmatiska synen på genus och samhällsordning. Exempelvis argumenteras för att gemensam nämnare bland våldtäktsmän är det biologiska könet, alltså skall alla män ta ansvar och offentligt anamma vänsterfeminismens påbud, annars har dessa män “fel” värdegrund och tycker sonika att mannen har rätt att ta för sig av kvinnans kropp. En minst sagt dogmatiskt och totalitärt synsätt. En konservativ man behöver dock inte anamma vänsterfeminismens definitioner och samhällsanalys för att tycka att det är moraliskt fel med prostitution och våldtäkt. Men t.ex. kulturellt betingad kvinnosyn vill inte den vänstra politiska planhalvan beröra eftersom detta gör det problematiskt om en våldtäktsman har annan härkomst än svensk dito.

Dagens vänster förefaller annars besatt vid hudfärg, något som märktes i den starkt kritiserade epitaph som Athena Farrokhzad skrev i Dagens Nyheter över den dansk-palestinske poeten Yahya Hassan. Farrokhzad är ideologiskt något av en logisk anomali, något som dessvärre i mångt och mycket är kutym inom dagens vänster. I en tidigare artikel i Aftonbladet uppmanade hon Hassan att inte skriva så sanningsenligt om islamism och invandrare i förorten då detta skulle gynna ”rasisterna”. Hassans dödsorsak är ännu inte fastställd men han hade ett missbruksproblem att brottas med. I Farrokhzads strukturalistiska omvärldsanalys så var dock denna tänkbara orsak till frånfället orsakat av den strukturella rasism som det vita patriarkatet i det danska klassamhället påtvingat den rasifierade Hassan. Något egenansvar finns alltså inte såtillvida man inte är en vit och därmed priviligerad man.

Samma strukturalistiska samhällsanalys går igen i den svenska sexköpslagstiftningen. Att sälja är tillåtet, men inte att köpa. Anledningen till detta märkliga synsätt är att man inte vill kriminalisera kvinnan. Detta har gjort att den svenska öppna gatuprostitutionen i mångt försvunnit för att istället i allt högre grad ersättas av bordellverksamhet underhållen genom trafficking av utländska utsatta kvinnor. Således kan argumenteras att den svenska sexköpslagstiftningen mer är definierad av en progressiv svensk självbild och symbolpolitik än faktisk realpolitik. Att erkänna att de högststående moraliska ställningstagandena fått högst omoraliska konsekvenser är förstås inget man vill höra talas om. Att notera är också att Amnesty International 2015 klubbade igenom ett beslut, som svenska sektionen reserverade sig emot, där man såg kriminalisering av sexköp som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

https://blickovernejden.wordpress.com/2020/05/15/den-svenska-sexkopslagen-spelar-den-organiserade-brottsligheten-i-handerna/

Den hierarkiska könsordningen stipulerar att kvinnan är underordnad mannen varpå det är köparen, mannen, som skall straffas. Det har även höjts röster för att Paolo Roberto utöver böter skall åtalas för oaktsam våldtäkt. Det är här det blir en smula prekärt ur juridiskt hänseende. Om en kvinna utsatts för trafficking och tvingats in i prostitution och kunden är medveten om detta kan det finnas validitet i att se sexköpet som våldtäkt i någon form. Men om det är en kvinna som av fri vilja prostituerar sig, kan då köparen göra sig skyldig till en “frivillig våldtäkt”?

Ifjol somras skrev S-kvinnor i Skåne i en debattinlaga i Sydsvenskan att man förordade att klassa pornografi som hets mot folkgrupp. Enligt S-kvinnor skulle detta vara en självklar politisk kontinuitet för världens första feministiska regering för att få slut på våldet mot kvinnor och på kvinnohatet. Det finns onekligen ett samhällsproblem med sexualiserat våld mot kvinnor, det är absolut inget som skall förnekas. Frågan är dock om S-kvinnorna i Skåne lägger fokus på rätt sak? Betydelsen av kulturellt betingad kvinnosyn vid överfallsvåldtäkter tror jag exempelvis inte att S-kvinnor i Skåne är speciellt intresserade av att diskutera givet det rådande politiska paradigmet? Klart är dock att pornografi inte är en helt okomplicerad företeelse, unga människor kan ges en skev bild av vad som är “vanlig” sexualitet och vad som är mer att anse som kittlande fantasi. Men som med allt så handlar detta till syvende och sist om en utbildnings- och uppfostringsfråga, vilken människobild förmedlar medborgarna till sina barn och vilken sexualutbildning ges de senare? Om pornografi skulle klassas som hets mot folkgrupp blir det nödvändigt att definiera vad som är att se som pornografi? Vart drar man gränsen för erotisk konst och pornografi? Det blir till syvende och sist en subjektiv definitionsfråga som inte alls är så enkel att svara på då detta ligger i betraktarens öga. Vem skall vidare ha mandatet att göra denna definition? En statlig påbjuden konstnorm?

https://blickovernejden.wordpress.com/2019/08/13/den-progressiva-sexualmoralismen/

I den proposition som Regeringen på rekordtid nu ämnar leverera efter Paolo Robertos uppmärksammade sexköp är intentionen att alla sexköp skall rendera i fängelsestraff snarare än böter. Detta applåderas av bl.a. Linda Snecker. Samtidigt är den senare förespråkare för att fängelsestraff skall minimeras som åtgärd vad gäller unga gärningsmän och gängkriminella. Denna inställning handlar förstås om förkärleken att se rasifierade kriminella som offer för strukturell rasism från majoritetssamhällets sida och socioekonomiska orsaker som drivande bakom valet av till en kriminell livstil. Att vi har fri utbildning, ett socialt skyddsnät o.s.v. verkar inte spela någon roll. En ung rasifierad kriminell man är alltså ett offer för strukturell rasism och det kapitalistiska klassamhället varpå denne skall straffas så milt som möjligt. Detta tills dess att vederbörande köper sex vill säga, för då handlar det om att vederbörande biologskt sett är man och skall då straffas så hårt som möjligt.

https://blickovernejden.wordpress.com/2020/02/07/ar-vi-alla-offer/

Undertecknad har inget problem med en straffsats som innebär fängelse som sådant. Vad jag har problem med är att det inte finns någon logik och konsekvensanalys i lagens tillämpning. Antingen förbjuder man en hantering i sin helt eller också inte alls, koppleri undantaget. Vad vi nu bevittnar är vad undertecknad skulle vilja beskriva som en perfect storm av politisk opportunism, populism och hyckleri bara för att en känd person åkt fast. Hade vi haft samma diskussion om det enbart varit för allmänheten okända män som arresterats i Operation Torsk?

Politisk opportunism är dessvärre inget som som kan återfinnas bara i frågor som berör sexköp. I Jakt och Jägare stod häromdagen att läsa en debattinlaga signerad EU-parlamentarikerna Sara Skyttedal (KD) och Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) om hur EU-kommissionen bortser från gängse arbetssätt och ägnar sig åt fulspel i frågor om vapenreglering och andra jaktpolitiska frågor. Vi såg ett paradexempel på detta efter terrorattentaten i Paris hösten 2015 vilket resulterade i EU:s Vapendirektiv, en fråga undertecknad återkommande skrivit om på denna blogg. Denna gång har EU-kommissionen låtit antijakt-lobbyister spökskriva förslaget som berör blyförbud i ammunition. EU-kommissionen avser samtidigt definiera stora delar av Sverige som våtmark, vilket i sig är fullkomligt orimligt. Samtidigt föreslås ett förbud mot att medta blyammunition när en våtmark passeras. Detta omöjliggör förflyttning i skog och mark även om blyammunition skulle användas till en annan jaktform på en annan lokal. Det är sålunda helt uppenbart att förslaget inte handlar om en miljövurm i sig, denna är enbart ett svepskäl för att göra livet så surt som möjligt för Europas jägare, de svenska och finska dito i synnerhet givet vår geografi.

Det lagförslag som Regeringen nu har för avsikt att genomdriva avseende sexköp har likaledes en internationell dimension. Man vill göra det straffbart för en svensk man att köpa sex utomlands. Det finns säkert de som vill argumentera för att detta förfarande inte skulle utgöra någon skillnad i jämförelse med t.ex. krigsförbrytelser. Det juridiska dilemmat är att krigsförbrytelser sällan är legala någonstans. Sexköp är däremot lagligt i t.ex. EU-medlemslandet Tyskland och Sverige uppbär inte juridistiktion över tyskt territorium. Om vi vänder på det och argumenterar för att nationalitet skall vara bärande för vad som är lagligt och inte, hur gör vi då med en fråga som barnaga i Sverige? Vem minns inte det uppmärksammade fallet då en italiensk man dömdes för barnaga i Sverige? I Italien är barnaga tillåtet men om vi tillåter en princip om att nationalitet skall vara bärande för rättskipningen så borde ju en italienare få aga sitt barn i Sverige? Och vad händer då om en tysk man köper sex i Sverige? I Tyskland är det ju lagligt? Regeringens intentioner visar således på en logisk kullerbytta av rang.

Att Paolo Robertos sexköp satte sådan eld i ändan på Regeringen är också intressant att jämföra med andra frågor där långbänken får landhöjningen att framstå som en tämligen rask affär. Vad har hänt med Riksdagens tillkännagivanden om införandet av en Viltmyndighet och återinfört tjänstemannaansvar? För att citera Olof Palme: “-Politik är att vilja.” Om det inte finns någon vilja är det uppenbart att inget händer. Synbart är att man däremot aldrig skall underskatta opportunism, populism och hyckleri som politiska drivkrafter..

About blickovernejden

Graduate from Umeå University in northern Sweden, with a Major in Social Sciences, specialized in Economic History, Bachelor degree in Political Science as well as in History. Main academic fortes lies within the geopolitical field. Originally a farmers boy from Hjo in West Gothland I have maintained a firm foothold within the agricultural sector which has always had a profound effect on my political views and values. Do you like my work? Then please consider supporting me on Patreon: https://www.patreon.com/blickovernejden
This entry was posted in Czech Republic, Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Germany, Hunting, fishing and wildlife, International politics, Philosophy, Sweden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s