Category Archives: Firearms Directive

Ett härsket valfläsk

Häromveckan stod att läsa att Regeringen åsyftar att förenkla för laglydiga vapenägare uti detta land. “Regeringen kommer inte att göra något som försvårar i onödan för jägare och sportskyttar – tvärtom är vårt mål att förenkla regelverket för de legala … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Remissvar på Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). Diarienummer: Ju2018/00480/L4.

Justitiedepartementet, Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) Remissvar på Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). Diarienummer: Ju2018/00480/L4.   Sammanfattning: Givet den kompromiss som nåddes i Bryssel mellan EU-parlamentet och … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Polismyndigheten, inte bara ett förvaltningsproblem

För den som likt undertecknad såväl följt som varit delaktig i att försöka stävja Polismyndighetens tjänstemannaaktivism under ett antal år, bl.a. genom remissarbete och opinionsbildning, så står det tämligen klart att den svenska Polismyndigheten inte bara utgör ett förvaltningsmässigt problem … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Arbetet att återinföra tjänstemannaansvaret är påbörjat

Knappt hade den svårt kritiserade Dan Eliasson hunnit byta jobb från rikspolischef till att vara generaldirektör för MSB innan han ånyo fullkomligt ignorerade begränsningen av sitt mandat. Nu senast har Eliasson infört ett nytt regelverk som förbjuder skytteföreningar, vilka nota … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Påverkansaktioner?

Den som följt med i nyhetsflödet, såväl det inhemska som det utländska, har knappast undgått att se att det just nu pågår en närmast världsomspännande kampanj mot legalt civilt vapenägande. I USA tågade “ungdomar”, låt vara att bara 10% var under … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, International politics, USA | Leave a comment

Fake news och propaganda i Folkhemmet

Vinter-OS i sydkoreanska Pyeongchang har varit ett mycket lyckat sådant, inte minst för de svenska skidskyttarna. http://lipoptena.blogspot.se/2018/02/svenska-os-medaljer-skjutvapen-avgorande.html?m=1 https://www.svd.se/luftgevar-ungas-intrade-till-glodhet-popsport Doris Högne Rydheim, som var regeringen Reinfeldts utredare angående en ny vapenlagstiftning 2013, håller kanske inte med och då inte bara på … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, fishing and wildlife, International politics, USA | Leave a comment

Med all respekt..

..för offren och deras anhöriga i den senaste skolskjutningen i USA men än gång så används en tragedi, som kunde ha undvikits om myndigheterna agerat, till politisk oppurtunism, t.o.m. i Sverige. Att den amerikanska vapendebatten är hettad är inget nytt. … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, International politics, USA | Leave a comment