Category Archives: fishing and wildlife

Bondförnuft? Tyvärr, det har utgått ur sortimentet..

Få djur verkar beröra så mycket som just vargen. Måhända är det vargens släktskap med tamhunden som slår an till många människor varpå denna vurm för detta rovdjur? Det finns dock klara skiljelinjer i synen på vargen, en skiljelinje som … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Att klä en agenda i andra kläder

Jakt och sportskytte var en gång i tiden tämligen okontroversiella företeelser, inte minst i Sverige men även så ute i Europa. Över tid, i takt med ökad urbanisering och kulturella förändringar ses emellertid dessa företeelser som inte lika självklara. Detta … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife, International politics | Leave a comment

”Land skall med lag byggas”

Den närmast tragikomiska soppa som uppdagats senaste tiden vad gäller Transportstyrelsens hantering vad beträffar outsourcingen utav myndighetens IT-hantering kan knappast undgått någon. De politiska efterverkningarna är ännu inte över även om Anders Ygeman förekom Alliansens utfästelse om misstroendevotum gentemot honom … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

S som i (S)vek

I Svensk Jakts intervju med Morgan Johansson 2014 svarade denne så angående Socialdemokraternas hållning till ytterligare restriktioner beträffande legala vapen för jakt och sportskytte: Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige? – Vapen med legalt ursprung … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Ändamålet helgar medlen

I försöken att rättfärdiga verkningslösa inskränkningar för laglydiga sportskyttar hänvisas gång efter annan till fallen Peter Mangs och inte minst Anders Bering Breivik. Senast idag hänvisade inrikesminister Ygeman till att Breivik använde en halvautomatisk studsare, en Ruger Mini-14, denne hade … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | 1 Comment

Jakten är räddad, EU backar om vapnen!

Ja, iaf om vi får tro på inrikesminister Ygeman. http://www.aftonbladet.se/debatt/article22939837.ab Jag var själv i kontakt med inrikesministern under gårdagen som inte alls höll med om att vederbörande ignorerade riksdagsmandatet. Ygeman vidhöll att denne till punkt och pricka följde detta. Det … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

“För var gång en lögn upprepas desto mer sann blir den..”

I Polismyndighetens politiska lobbykampanj för att förmå EU att förbjuda legala sportskyttegrenar, vilka de facto hittills inte utgjort något säkerhetsproblem, så kan vi konstatera följande. Taktiken är att fortsätta att upprepa lögner och  halvsanningar eftersom en lögn som upprepas tillräckligt … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting | 1 Comment