Category Archives: Libya

The unsavory character of geopolitics and the grip of neocons over US foreign policy

The massive missile strike upon Syria the 14th this month after an alleged chemical attack in Gouta brought the United States, France and Britain on the verge of open military conflict with Russia. Rumors are that it was John “Mad … Continue reading

Posted in China, EU, Geopolitical topics, International politics, Libya, Russia, Syria, USA | Leave a comment

The Great Game 2.0

It is often said that history repeats itself and that anyone that fails to learn from history is doomed to repeat it’s mistakes. When one look at the current state of world affairs this seems to stand true. The seemingly … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Geopolitical topics, International politics, Libya, Russia, USA | Leave a comment

Råder ett kulturellt och ideologiskt världskrig?

Det brukar ofta hävdas att historien är cyklisk och detta är inte utan relevans. Låt gå att världen inte är en konstant, teknisk och samhällelig utveckling förändrar spelets form men det finns komponenter som förblir desamma. Sistnämnda blev svenska samhället … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Geopolitical topics, International politics, Libya, USA | Leave a comment

Replik i Folkbladet

Signerad undertecknad: http://www.folkbladet.nu/1616503/kasta-inte-sten-i-glashus-2

Posted in Libya | Leave a comment

Tjänstemannaaktivismen ett hot mot demokratin

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310542 I gårdagens interpellationsdebatt i Riksdagen mellan Sten Bergheden (M) och inrikesminister Ygeman (S) gällande EU-kommissionens starkt kritiserade förslag till nytt Vapendirektiv kom så till slut ett rakt svar från den senare, något som tidigare varit nästintill en omöjlighet. Ygeman … Continue reading

Posted in Libya | 2 Comments

Populismen tar plats i politikens salonger

Interpellationsdebatt i Riksdagen om EU-Kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, ett förslag som inte ens träffar laduväggen vilket också remissrundan med all önskvärd tydlighet påpekat. Även inrikesminister Ygeman finner förslaget ett hastverk men börjar sedan kontradiktera sig själv i ord och … Continue reading

Posted in Libya | Leave a comment

DN Debatt “Jägare, sportskyttar och samlare måste hålla samman”

http://www.dn.se/debatt/repliker/jagare-sportskyttar-och-samlare-maste-halla-samman/ Vissa tjänstemän inom polisen förefaller ha fått intrycket att det är fritt fram att driva en egen politisk agenda mot skyttegrenar och vapentyper polisen ”inte tycker om”, skriver Dennis Andersson. Återigen ser vi i Peter Thorsells artikel, ”Vi behöver … Continue reading

Posted in Libya | Leave a comment