Category Archives: Hunting, fishing and wildlife

Har Bryssel blivit ett miljöpartistiskt sommarkollo?

1994 var ett valår med stort V. Undertecknad fick då rösta första gången, inte bara i riksdagsvalet utan också i folkomröstningen om medlemskap i den Europeiska Gemenskapen som vid årskiftet efter blev den Europeiska Unionen. Undertecknad röstade nej, ett beslut … Continue reading

Posted in Brexit, Czech Republic, Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hungary, Hunting, fishing and wildlife, International politics, Klimatpolitik, Philosophy, Sweden, USA | Leave a comment

Moder Svea, i själva verket ett examensarbete av Anna Odell?

Det är för de flesta inget nytt att man som ung och oförstörd ofta tenderar att hysa en mer idealistisk syn på omvärlden men hur denna syn med tiden blir alltmer cynisk i takt med att man får livserfarenhet som … Continue reading

Posted in Bensinupproret, China, COVID-19, Culture, Domestic Swedish politics, EU, Hunting, fishing and wildlife, International politics, Journalism, Philosophy, Sweden | 1 Comment

Opportunism, populism och hyckleri som politiska drivkrafter

Paolo Robertos uppmärksammade sexköp häromveckan, av honom själv beskrivet som “ett riktigt dumt beslut”, får nu konsekvenser inte bara för honom själv men också ur juridiskt hänseende då Regeringen nu flaggar för att sexköp per definition skall ge fängelse istället för … Continue reading

Posted in Czech Republic, Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Germany, Hunting, fishing and wildlife, International politics, Philosophy, Sweden | Leave a comment

Miljöåklagare som snackar skit

I måndags skrev Jaktjournalen om det fall där en varg, med ID-kod G95-16, som i januari 2017 påstods ha dödats illegalt på Valåssjön i Hälsingland. Hela historien började med att det hade påträffats en blodfläck på en sjö mellan Ljusdal … Continue reading

Posted in Agriculture, Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife, Sweden | Leave a comment

Var ligger den organiserade hatfabriken?

Coronapandemins omfattning börjar nu bli alltmer uppenbar, även för dem som tidigare avfärdat “hysterin”. Idag, 24/4, rapporterades 2152 avlida hittills i Sverige. I jämförelse har 403 människor dött i vårt grannland Danmark, 199 i Norge och 177 i Finland. Även … Continue reading

Posted in Agriculture, COVID-19, Domestic Swedish politics, EU, Hunting, fishing and wildlife, International politics, Klimatpolitik, Philosophy, Sweden | 3 Comments

Regeringen förlorade omröstningen om magasinreglering, vad kan vi nu förvänta oss?

Som väntat så röstades Regeringens proposition om att tillståndsbelägga magasin ned. I den p.g.a. av den pågående coronapandemin till antalet nedbantade Riksdagen röstade 32 ledamöter för att fälla förslaget och 23 röstade nej. Det gick en snörrät skiljelinje mellan den … Continue reading

Posted in COVID-19, Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, fishing and wildlife, International politics, New Zealand, Philosophy, Sweden, USA | 2 Comments

Att bereda vägen för politiska beslut med påstådd empiri

Idag stod att läsa i Jaktjournalen om hur Statens Veterinärmedicinska Anstalt fått in en havsörnshona som hittats död under ett bo i Gårdskär i Tierps kommun. I den välmusklade och välnärda örnen återfanns ett ca 2 cm långt blyföremål. Karin … Continue reading

Posted in EU, Firearms Directive, Hunting, fishing and wildlife, International politics, Klimatpolitik | 1 Comment

Girjas sameby vann mot staten – men det kan vara ett högst tveeggat svärd

Det går svallvågor genom norra Sverige, Girjas sameby, som stämt staten beträffande jakt- och fiskerätten ovan odlingsgränsen, har fått rätt av Högsta Domstolen med hänvisning till “urminnes hävd”. Detta innebär att det är samebyn som skall få bestämma över jakten … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Debattinlaga Jaktjournalen 23/12 2019, Miljöpartiets janusansikte

https://www.jaktjournalen.se/debatt-miljopartiets-janusansikte/  

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Debattinlaga Svensk Jakt 19/12 2019: Miljöpartiet, partiet som kramar extremister

https://svenskjakt.se/opinion/debatt/miljopartiet-partiet-som-kramar-extremister/

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment