Category Archives: Hunting, fishing and wildlife

Den osmakliga politiska korrektheten

Häromveckan skrev Magnus Falkehed i en krönika i Expressen av anledning av Stephen Paddocks groteska dåd i Las Vegas: “Denna höst arbetar dessutom den amerikanska vapenlobbyn på att driva genom ytterligare en uppluckring av USA:s lagar. Det ska bli lättare … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, fishing and wildlife, International politics, USA | Leave a comment

Att klä en agenda i andra kläder

Jakt och sportskytte var en gång i tiden tämligen okontroversiella företeelser, inte minst i Sverige men även så ute i Europa. Över tid, i takt med ökad urbanisering och kulturella förändringar ses emellertid dessa företeelser som inte lika självklara. Detta … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife, International politics | Leave a comment

”Land skall med lag byggas”

Den närmast tragikomiska soppa som uppdagats senaste tiden vad gäller Transportstyrelsens hantering vad beträffar outsourcingen utav myndighetens IT-hantering kan knappast undgått någon. De politiska efterverkningarna är ännu inte över även om Anders Ygeman förekom Alliansens utfästelse om misstroendevotum gentemot honom … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Ett brev till Sveriges EU-parlamentariker

Mitt namn är Dennis Andersson, stats- och samhällsvetare med Umeå Universitet som alma mater. Jag var en av dem som var delaktig i remissrundan avseende EU:s kommande Vapendirektiv. Givet mitt ursprung ur jordbrukarsläkt så har jakt och skytte följt med … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife, International politics | 2 Comments

Betyder principer inget längre?

I den tämligen tragiska följetongen EU:s Vapendirektiv har vi börjat komma till upploppet. Det förs trepartssamtal i Bryssel mellan Kommissionen, Parlamentet och Ministerrådet. Vad som kommit ut från dessa samtal är att Kommissionen inte avser att backa en millimeter på … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife, International politics | 2 Comments

Pride goes before a fall

The political establishment seems to be in a state of chock after the British people with a narrow majority decided to leave the EU. Prime minister Cameron’s decision to allow a referendum is hardly anything that is now applauded by … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife, International politics | 2 Comments

S som i (S)vek

I Svensk Jakts intervju med Morgan Johansson 2014 svarade denne så angående Socialdemokraternas hållning till ytterligare restriktioner beträffande legala vapen för jakt och sportskytte: Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige? – Vapen med legalt ursprung … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment