Category Archives: Hunting, fishing and wildlife

”Land skall med lag byggas”

Den närmast tragikomiska soppa som uppdagats senaste tiden vad gäller Transportstyrelsens hantering vad beträffar outsourcingen utav myndighetens IT-hantering kan knappast undgått någon. De politiska efterverkningarna är ännu inte över även om Anders Ygeman förekom Alliansens utfästelse om misstroendevotum gentemot honom … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Ett brev till Sveriges EU-parlamentariker

Mitt namn är Dennis Andersson, stats- och samhällsvetare med Umeå Universitet som alma mater. Jag var en av dem som var delaktig i remissrundan avseende EU:s kommande Vapendirektiv. Givet mitt ursprung ur jordbrukarsläkt så har jakt och skytte följt med … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife, International politics | 2 Comments

Betyder principer inget längre?

I den tämligen tragiska följetongen EU:s Vapendirektiv har vi börjat komma till upploppet. Det förs trepartssamtal i Bryssel mellan Kommissionen, Parlamentet och Ministerrådet. Vad som kommit ut från dessa samtal är att Kommissionen inte avser att backa en millimeter på … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife, International politics | 2 Comments

Pride goes before a fall

The political establishment seems to be in a state of chock after the British people with a narrow majority decided to leave the EU. Prime minister Cameron’s decision to allow a referendum is hardly anything that is now applauded by … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Hunting, fishing and wildlife, International politics | 2 Comments

S som i (S)vek

I Svensk Jakts intervju med Morgan Johansson 2014 svarade denne så angående Socialdemokraternas hållning till ytterligare restriktioner beträffande legala vapen för jakt och sportskytte: Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige? – Vapen med legalt ursprung … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment

Ändamålet helgar medlen

I försöken att rättfärdiga verkningslösa inskränkningar för laglydiga sportskyttar hänvisas gång efter annan till fallen Peter Mangs och inte minst Anders Bering Breivik. Senast idag hänvisade inrikesminister Ygeman till att Breivik använde en halvautomatisk studsare, en Ruger Mini-14, denne hade … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | 1 Comment

Jakten är räddad, EU backar om vapnen!

Ja, iaf om vi får tro på inrikesminister Ygeman. http://www.aftonbladet.se/debatt/article22939837.ab Jag var själv i kontakt med inrikesministern under gårdagen som inte alls höll med om att vederbörande ignorerade riksdagsmandatet. Ygeman vidhöll att denne till punkt och pricka följde detta. Det … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, fishing and wildlife, Hunting, Hunting, fishing and wildlife | Leave a comment