Category Archives: Hunting

Ett härsket valfläsk

Häromveckan stod att läsa att Regeringen åsyftar att förenkla för laglydiga vapenägare uti detta land. “Regeringen kommer inte att göra något som försvårar i onödan för jägare och sportskyttar – tvärtom är vårt mål att förenkla regelverket för de legala … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Remissvar på Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). Diarienummer: Ju2018/00480/L4.

Justitiedepartementet, Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) Remissvar på Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). Diarienummer: Ju2018/00480/L4.   Sammanfattning: Givet den kompromiss som nåddes i Bryssel mellan EU-parlamentet och … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Polismyndigheten, inte bara ett förvaltningsproblem

För den som likt undertecknad såväl följt som varit delaktig i att försöka stävja Polismyndighetens tjänstemannaaktivism under ett antal år, bl.a. genom remissarbete och opinionsbildning, så står det tämligen klart att den svenska Polismyndigheten inte bara utgör ett förvaltningsmässigt problem … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Arbetet att återinföra tjänstemannaansvaret är påbörjat

Knappt hade den svårt kritiserade Dan Eliasson hunnit byta jobb från rikspolischef till att vara generaldirektör för MSB innan han ånyo fullkomligt ignorerade begränsningen av sitt mandat. Nu senast har Eliasson infört ett nytt regelverk som förbjuder skytteföreningar, vilka nota … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting | Leave a comment

Påverkansaktioner?

Den som följt med i nyhetsflödet, såväl det inhemska som det utländska, har knappast undgått att se att det just nu pågår en närmast världsomspännande kampanj mot legalt civilt vapenägande. I USA tågade “ungdomar”, låt vara att bara 10% var under … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, International politics, USA | Leave a comment

Med all respekt..

..för offren och deras anhöriga i den senaste skolskjutningen i USA men än gång så används en tragedi, som kunde ha undvikits om myndigheterna agerat, till politisk oppurtunism, t.o.m. i Sverige. Att den amerikanska vapendebatten är hettad är inget nytt. … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, EU, Firearms Directive, Hunting, International politics, USA | Leave a comment

”-Vi måste tänka på säkerheten!”

Dessa ord är numera tämligen välkända bland Sveriges 600 000 vapenägare. Det var förre inrikesministern Anders Ygeman som fällde dessa ord under debatten kring EU:s ökända och numera genomklubbade Vapendirektiv. https://nyheter24.se/debatt/847982-ygeman-lyssnar-sportskyttar-maste-sakerheten Att Polismyndighetens Peter Thorsell adjungerades som teknisk expert till förhandlingarna … Continue reading

Posted in Domestic Swedish politics, Firearms Directive, Hunting | 1 Comment